Log ind Opret Bruger

Gamechangers

17-11-2022 - Zahid - 2718 Visninger

Seriøs uddannelse for undervisere og trænere

Esport som et uddannelses fænomen har været i Danmark i nogle år nu.  
Helt præcist var det Vesterbølle Efterskole i 2015, som den første skole i Danmark, valgte at tage esporten ind som uddannelse.


Sammen med Casper "Ruggah" Due, startede skolen med 25 faste pladser, og fast lokale til esport, og fik meget hurtigt en kø på elever som gerne vil ind og have esport undervisning. Skolen har den dag idag en venteliste på esporten.

 

Efter det gik der en nærmeste en steppebrand igang i det jyske, med mange efterskoler som åbnede for esporten. Herunder også nogle skoler som rent faktisk var lukningstruet, men hvor esporten blev redningen. 

Siden da er ungdomsskolerne og enkelte højskoler samt gymnasielle uddannelser kommet til.


INGEN VAR KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN

Den første stykke tid var det svært at finde egnede undervisere. De eksisterende lærer/undervisere kendte ikke nok, eller noget som helst, til esporten, og esports folkene var ikke klædt på til undervisning overhovedet. Ikke alene var det svært at finde en esports underviser, men at finde nogen som både havde forstand på esport og undervisning var stortset umuligt.  

DER ER SKET LIDT SIDEN, MEN 
Siden da er der kommet flere kurser rundt omkring, til både spillere, elever og faktisk også for undervisere og trænere. Der er dygtige esports undervisere rundt omkring, men situationen er lidt den samme - det er svært at finde nok personale som både har en undervisningsbaggrund og forstand på esporten på et højt nok plan. 

MANGLER GRUNDIG ESPORTS UDDANNELSE FOR  UNDERVISERE/TRÆNERE 
Der mangler også en uddannelse for undervisere og trænere, som grundigt går ind i både esporten og især esporten i en undervisnings situation.


Det har Gamechangers nu valgt at gøre noget ved : 
 

GAMECHANGERS UDDANNELSE


Gamechangers.gg er en specifik uddannelse for undervisere og trænere, som tager afsæt i en stærk erfaring med både undervisning og esport.  

Formål:

Det er Gamechangers formål at du går fra uddannelsen som en stærkere teoretisk og reflekteret underviser eller træner. At du er dygtiggjort i dit virke og er i stand til at skabe et bedre udbytte for dine spillere end du var før. 
 

Udbytte efter kurset:

Efter en Gamechanger-uddannelse forventer vi at du har viden om og er blevet styrket i:

 

 • Udvikling af din egen træner/underviser personlighed og praksis:  
  du ved mere om hvem du selv er foran dine spillere og hvor dine styrker ligger. Du har set og evalueret på egen praksis, med fokus på at styrke den. Du bliver en bedre praktiker og formidler. 
   
 • Udvikling og sparring med andre deltagere:  
  Kurset sker i samarbejde med de andre deltagere, hvor I kan dele erfaringer og lære af hinanden. Blandt andet ved at spejle Jer i hinandens praksis. 
   
 • Teori til praksis, herunder Esportsmodellen:  
  Du er blevet teoretisk styrket, så du ved hvordan du med forskellige teorier opbygger din praksis, så den gavner dine spillere mest muligt. 
   
 • Udviklet eget materiale:  
  Du har konstrueret nyt materiale på baggrund af den nye viden, hvor der er et tydelig formål og progression.

 

Opbygning af uddannelsen

Kurset er opbygget over en opstartsweekend lørdag til søndag, efterfulgt af to online møder. Afsluttes med endnu en weekend lørdag-søndag. I alt har uddannelsen et  minimum på 30 timer. 

 

Uddannelse åbner  for info/tilmeldinger i uge 48 på https://gamechangers.gg/ 
 

Du skal logge ind for at kunne skrive kommentar

Copyright 2024 © Esport.dk