Log ind Opret Bruger

Generelt regelsæt

Rev. 6.1 udgivet 10. august 2022

§1 GENERELT 

 

  §1.1 Generelt   
Turneringsledelsen og dets administratorer forbeholder sig retten til at træffe beslutninger der ligger udenfor eller endda går imod regelsættet for at garantere fairplay i esport.dk turneringer.   
 

  §1.2 Code of Conduct   
Det forventes at hver deltager opfører sig med respekt over for repræsentanter for esport.dk, presse, seere, partnere og andre spillere. Dette gælder adfærd i spillet samt chats, Discord, kommentarer og andre medier.   

Deltagerne må ikke deltage i chikane eller hadefulde ytringer i nogen form. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:   
Hadefulde ytringer, stødende adfærd eller verbalt misbrug relateret til køn, kønsidentitet og udtryk, seksuel orientering, race, etnicitet, handicap, fysisk fremtoning, kropsstørrelse, alder eller religion.   
 

               - Forfølgelse eller intimidering (fysisk eller online).

               - Publicering eller trussel om publicering af andres personlige oplysninger.

               - Uvelkomne seksuelle kommentarer, vittigheder og/eller seksuelle tilnærmelser.

               - Fortaler for eller opmuntring til enhver af ovenstående adfærd.


Overtrædelse af denne Code of Conduct vil resultere i mulig udelukkelse af den krænkende spiller fra aktuelle turneringer, hvor de deltager, og kan resultere i yderligere straffe derefter og samtidig også miste deres ret til at modtage eventuelle gevinster.    
 

I tilfælde af gentagne eller ekstreme overtrædelser kan straffe omfatte diskvalifikation eller forbud mod fremtidige esport.dk begivenheder og/eller turneringer.

 

  §1.2.1 Fornærmelser og aggressiv adfærd

Alle fornærmelser, der sker under en esport.dk kamp eller på esport.dk platformen kan blive straffet. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, in game chat, fora, nyhedskommentarer, support chat, spil-ID’er. Fornærmelser der sker på eksterne medier, tages ikke i betragtning.

 

Straffe er ikke længere begrænset til strafpoint og begrænsninger, men kan også indeholde følgende afhængigt af hændelsen, stedet og hyppigheden af fornærmelsen:

               - Strafpoint gives for hændelser i løbet af en esport.dk kamp.

               - Udelukkelse af den fornærmende spiller fra de aktuelle turneringer, som de deltager i.

               - Fornærmelser eller upassende adfærd i kommentarer eller fora, vil resultere i er forum- og kommentarforbud.

               - Alvorlige hændelser, som herunder nævnt, men ikke begrænset til, kan straffes på andre måder:   
                              - Ekstremistiske udtalelser

                              - Trussel om vold

                              - Seksuelle krænkelser

                              - Alvorlige fornærmelser

                              - Pornografiske links

Retten til at klage over fornærmelser og aggressiv adfærd, er kun hos den forurettede.

 

  §1.2.2 Offentlig adfærd

Alle deltagere skal til enhver tid afholde sig fra dårlig, uønsket eller negativ adfærd over for nogen involveret i turneringen på nogen måde.   
 

Alle deltagere skal til enhver tid afholde sig fra enhver handling, der bringer nogen involveret i turneringen på nogen måde i offentligt vanry, foragt, skandale eller latterliggørelse eller reducerer kommerciel værdi af enhver involveret part. Dette inkluderer nedsættende kommentarer rettet mod esport.dk, dets partnere eller produkter i interviews, udtalelser og/eller sociale mediekanaler.

 

  §1.3 Spil / Klient   
Generelt er alle programmer, som ikke er en del af det originale spil, inklusive brugerdefinerede data og modifikationer, ikke tilladt i esport.dk ligaer. Alle eksterne stemmeprogrammer er tilladt (f.eks. Teamspeak, Discord osv.). Scripts og ændringer af spillets konfiguration er tilladt, medmindre de er helt eller delvist forbudt af ligaspecifikke regler. Programmer, der giver en fordel under spil (f.eks. drivere, der tillader fjernelse af vægge) er forbudte. Ethvert program, der ændrer selve spillet, er forbudt.

 

  §1.4 Streaming   
Esport.dk forbeholder sig eksklusivt ret til dækning af esport.dk kampe. Dette inkluderer alle former for transmission. Esport.dk kan tildele dækningsrettighederne for en kamp eller flere kampe til en tredjepart eller til de faktiske spillere selv.

 

Generelt vil Esport.dk kontakte enhver spiller eller hold, hvis de ønsker at udsende en af ​​deres kampe. Hvis der ikke tages kontakt, har individuelle spillere lov til at arrangere deres egne udsendelser. Skulle spillet foregå på en server, som Esport.dk administratorer ikke har direkte adgang til, skal det sikres, at der er nok pladser til rådighed for de pågældende klienter.

Ønsker man som virksomhed og/eller organisation at transmittere indhold fra en Esport.dk ejet turnering, skal dette godkendes af Esport.dk ledelsen - send mail til stream@esport.dk for nærmere information.

 

  §1.5 Tekst rettigheder   
Al tekst skrevet i protest eller i support henvendelser, eller som er skrevet af enhver Esport.dk administrator til medlemmer af en Esport.dk liga eller turnering, kan ikke offentliggøres uden samtykke fra Esport.dk   
 

§2 SNYD

  §2.1 Snyd   
Alle former for snyd i Esport.dk kampe er forbudte og vil blive straffet af Esport.dk. Spillere som har brugt snyd uden for Esport.dk kan blive udelukket fra Esport.dk turneringer, afhængigt af de tilgængelige beviser. Bemærk, vi accepterer ikke indsendte demo- eller screenshot-beviser i disse tilfælde.

 

Skulle det blive kendt for Esport.dk administratorerne, at enhver form for snyd er blevet brugt til fordel for en spiller eller et hold under en Esport.dk kamp, ​​forbeholder Esport.dk sig retten til at straffe dem i det fulde omfang af de tilgængelige regler. Ved at bryde en hvilken som helst regel omkring brugen af snyd, risikerer en spiller at blive fuldstændig udelukket fra en specifik liga eller fra alle ligaer. Dette inkluderer også deres hold.

 

Brugen af ​​programmer (eller "hacks") eller andre metoder til at omgå, ændre eller på nogen måde manipulere anticheat er forbudt. Enhver brug af sådanne programmer eller metoder vil blive straffet som snyd.

 

  §2.1.1 Distribution af snyd

Bidrag til distributionen af ​​snyd på nogen måde er ikke tilladt hos Esport.dk. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at henvise til navne, hjemmesider eller logoer for programmer, koder eller anden form for snyd overalt på Esport.dk, såsom spillerprofiler, holdprofiler, fora, kommentarer, osv.

 

Overtrædelse af denne regel vil blive straffet fra en advarsel til udelukkelse fra Esport.dk.

 

  §2.1.2 Sanktioner for snyd

Diskvalifikation fra turneringen, ugyldige resultater, tab af præmiepenge, forbud mellem 2 år og livstid afhængig af spillerens alder, niveau og turneringens art/størrelse, samt hvordan spilleren snød i situationen.

 

§3 Spiller og konti

  §3.1 Spiller   
Ved tilmelding skal hver spiller oplyse en opdateret og korrekt e-mailadresse, og det er spillerens ansvar at holde denne opdateret. For at deltage i en turnering eller liga skal hver spiller være synlig og tilgængelig på den tilhørende Discord server for den enkelte turnering eller liga.

 

  §3.1.1 Spiller i uddannelses ligaer

Ved tilmelding til EDU Cup eller anden turnering relateret til uddannelse, skal skolens/foreningens navn angives.

 

  §3.1.2 Spiller i firma ligaer

Ved tilmelding til Firma ligaen, skal CVR nummer angives.

 

  §3.1.3 Spiller i oldboys ligaer

Ved tilmelding til Oldboys ligaen, skal alle spillere være fyldt 30 år. Der kan søges om dispensation til én spiller mellem 25-30 år per hold.

 

  §3.1.4 Flere konti

Hver spiller på Esport.dk må kun have én konto! Hvis en spiller ikke kan få adgang til sin konto og derefter opretter en ny, skal han/hun skrive en support sag, der i detaljer forklarer årsagen til ikke at kunne få adgang til kontoen.

 

  §3.1.5 Kaldenavne, holdnavne og URL-aliasser

Vi forbeholder os retten til at redigere kaldenavne og/eller URL-aliasser, hvis de ikke overholder følgende krav.

Kaldenavne/aliasser er forbudt, hvis de:

               - Er beskyttet af tredjeparts rettigheder, og brugeren har ingen skriftlig tilladelse. 

               - Ligner eller hvis de er identiske med et mærke eller varemærke.

               - Ligner eller hvis de er identiske med en anden virkelig person end dem selv

               - Ligner eller hvis de er identiske med navnene på Esport.dk medarbejdere

               - Er nonsens

 

Det er ulovligt at bruge alternativ stavning, volapyk eller forkert stavning for at undgå ovennævnte krav. Vi forbeholder os retten til at udvide, ændre, ombytte eller slette disse regler, hvis det er nødvendigt.

 

Hold og spillere står selv til ansvar ved evt. sagsanlæg i forbindelse med overtrædelse af gældende lovgivning for beskyttelse af varemærker osv.

 

  §3.2 Hold   
Et holds navn behøver ikke at være unikt, men Esport.dk forbeholder sig retten til at afvise hold med samme eller lignende navne som et velkendt hold (f.eks. Astralis, Heroic osv. Ville ikke være tilladt).

 

Navne, der er begrænset ved lov, vil ikke blive accepteret og vil blive slettet og straffet med strafpoint, hvis de bliver fundet. Navne, der strider imod vores Code of Conduct, vil heller ikke blive accepteret.

 

Hvis et hold sletter sin konto på grund af et vist antal aktive strafpoint og registrerer en ny konto, vil strafpointene blive overført til den nye konto.

 

Logoet skal repræsentere holdet og have en vis reference til holdets navn eller til holdets clantag. Ophavsretligt beskyttede logoer eller logoer, der strider imod vores Code of Conduct, accepteres ikke.

 

  §3.2.1 Spiller på et hold

En spiller må kun spille eller træne for ét hold i en turnering eller liga. 

 

I turneringer eller ligaer, der kræver Premium, er det kun spillere med denne status, der er berettiget til at spille.

 

Hver spiller, der er på holdets konto, skal være aktiv på den enkelte turnerings Discord under hele den aktive sæson.

 

§4 Præmier og tilmelding

  §4.1 Præmiefordeling   
Præmiefordelingen for hele sæsonen, vil være offentliggjort ved tilmelding.

 

Præmiefordeling for de enkelte divisioner vil blive offentliggjort ved divisions inddeling efter endt tilmeldingsfrist. 

 

Vi forbeholder os retten til at ændre på både den samlede præmiesum og fordeling meget tæt på turneringsstart, da antallet af hold og fordeling i divisioner kan have en afgørende påvirkning på det.

 

  §4.2 Deltagelsesgebyr   
Det er ikke muligt at få tilbagebetalt holdets deltagelsesgebyr når divisionsopdelingen er offentliggjort

 

§5 Strafpoint

  §5.1 Strapoint   
Hvis en spiller eller et hold ignorerer eller overtræder en eller flere af ligaens regler, kan det have forskellige konsekvenser afhængig at forseelsens alvor.

 

Som udgangspunkt slettes strafpoint efter et vist tidsrum. Der er forskellige nulstillingsperioder afhængigt af antallet af strafpoint.

 

Opnåede antal strafpointNulstillingsperiode
1-22 måneder
3-63 måneder
76 måneder
122 år

Ud over strafpoint, kan spillere og hold blive spærret, hvis de har akkumuleret en vis mængde strafpoint:

 

Opnåede antal strafpointSpærringsperiode
41 uge
82 uger
101 måneder

Spærrede spillere og hold må afslutte den igangværende kamp hvis strafpoint opnås midt i en kamp.
Spærrede spillere må ikke benyttes i kampe der ligger i en spærringsperiode.

Spærrede hold taberdømmes kampe der ligger indenfor en spærringsperiode.

 

  §5.2 Strapoint oversigt
Hvis en spiller eller et hold ignorerer eller overtræder en eller flere af ligaens regler, kan det have forskellige konsekvenser afhængig at forseelsens alvor.

 

RegelbrudStrafpoint
Generelt
Udeblivelse fra kampHold: 3 / Spiller: 2
Forlade kampenHold: 0 / Spiller: 2
Brug af ulovlig spiller
Brug af spærret spillerHold / Spiller: 6
Brug af ikke registreret spillerHold / Spiller: 3
Mangler Premium (Hvor krævet)Hold / Spiller: 3
Brug af anden spiller fysiskHold / Spiller: 6
Brug af forkert spilkontoHold / Spiller: 3
Usportslig opførsel
Brug af smurf konto Hold / Spiller: Advarsel / 1-4 strafpoint
Brud på Code of ConductHold / Spiller: Advarsel / 1-4 strafpoint
SnydHold: 6 / Spiller: 12

 

§6 Kontakt

  §6.1 Klager
Klager kan sendes per e-mail til klage@esport.dk

 

  §6.2 Admin support
Kontakt til turneringsadministrationen kan opnås ved brug af support og chat funktionerne på www.esport.dk

 

Har du/I spørgsmål under en igangværende turnering, kan turneringsadministrationen kontaktes på turneringens Discord server i tekst-kanalen #admin-support. I #admin-support kan du lave en support sag og få hjælp af en turnerings admin.

 

  §6.2.1 Discord servere

For EDU CUP anvendes denne discord server – https://discord.gg/UyJYr7a
For Firma ligaen anvendes denne discord server – https://discord.gg/tc4qgF7
For Metal ligaen anvendes denne discord server – https://discord.gg/rgaT4Jb
For Deloitte CSGO anvendes denne discord server - https://discord.gg/hPQ6JkK
For OLDBOYS ligaen anvendes denne discord server - https://discord.gg/gxzGDwJ
For ikke nævnte turneringer anvendes denne discord – https://discord.gg/ktkg3KU

Copyright 2023 © Esport.dk