Log ind Opret Bruger

Generelt regelsæt

Rev. 6.1 udgivet 30. marts 2023

Generelt     
Esport.dk forbeholder sig retten til at træffe endelige beslutninger i alle henseende, i relation til esport.dk, herunder alle vore turneringer. Dette gælder uanset om der allerede eksisterer eller ikke eksisterer, et sæt regler eller lign. for et givent forhold.     
 

  §1.2 Adfærdskodeks   
Der forventes god opførsel generelt, overfor alle interessanter her på esport.dk. Dette gælder adfærd i spillet samt chats, Discord, kommentarer og andre platforme som esport.dk måtte anvende (f.eks. på esport.dks sider og grupper på Facebook).     

Deltagerne må ikke deltage i chikane eller hadefulde ytringer i nogen form. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:     
Hadefulde ytringer, stødende adfærd eller verbalt misbrug relateret til køn, kønsidentitet, seksuel orientering, race, etnicitet, handicap, fysisk fremtoning, kropsstørrelse, alder eller religion.     
 

               - Forfølgelse eller intimidering (fysisk eller online)

               - Publicering eller trussel om publicering af andres personlige oplysninger

               - Uvelkomne seksuelle kommentarer, vittigheder og/eller seksuelle tilnærmelser

               - Fortaler for eller opmuntring til enhver af ovenstående adfærd


Overtrædelse af denne adfærdskodeks kan resultere i udelukkelse fra alt hvad der har med esport.dk at gøre, og kan resultere yderligere i at miste retten til at modtage evt. gevinster.       
 

I tilfælde af gentagne eller ekstreme overtrædelser kan konsekvensen være af en længerevarende periode. 

 

  §1.2.1 Fornærmelser og aggressiv adfærd

Alle fornærmelser, der sker under en esport.dk kamp eller på esport.dk platformen kan blive straffet. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, in game chat, fora, nyhedskommentarer, support chat, spil-ID’er samt de af esport.dks social media platforme. 
Ting der sker udenfor esport.dk egne platforme, tages ikke i betragtning.

 

Straffe er ikke længere begrænset til strafpoint og begrænsninger, men kan også indeholde følgende afhængigt af hændelsen, stedet og hyppigheden af fornærmelsen:

               - Strafpoint gives for hændelser i løbet af en esport.dk kamp.

               - Udelukkelse af den fornærmende spiller fra de aktuelle turneringer, som de deltager i.

               - Fornærmelser eller upassende adfærd i kommentarer eller fora, vil resultere i er forum- og kommentarforbud.

               - Alvorlige hændelser, som herunder nævnt, men ikke begrænset til, kan straffes på andre måder:     
                              - Ekstremistiske udtalelser

                              - Trussel om vold

                              - Seksuelle krænkelser

                              - Alvorlige fornærmelser

                              - Pornografiske links

Retten til at klage over fornærmelser og aggressiv adfærd, er kun hos den forurettede.

 

  §1.3 Spil / Klient     
Generelt er alle programmer, som ikke er en del af det originale spil, inklusive brugerdefinerede data og modifikationer, ikke tilladt i esport.dk. Alle eksterne stemmeprogrammer er tilladt (f.eks. Teamspeak, Discord osv.). Scripts og ændringer af spillets konfiguration er tilladt, medmindre de er helt eller delvist forbudt af ligaspecifikke regler. Programmer, der giver en fordel under spil (f.eks. drivere, der tillader fjernelse af vægge) er forbudte. Ethvert program, der ændrer selve spillet, er forbudt.

 

  §1.4 Streaming     
Esport.dk forbeholder sig eksklusivt ret til dækning af esport.dk kampe. Dette inkluderer alle former for transmission. Esport.dk kan tildele dækningsrettighederne for en kamp eller flere kampe til en tredjepart eller til de faktiske spillere selv.

 

Generelt vil Esport.dk kontakte enhver spiller eller hold, hvis de ønsker at udsende en af ​​deres kampe. Hvis der ikke tages kontakt, har individuelle spillere lov til at arrangere deres egne udsendelser. Skulle spillet foregå på en server, som Esport.dk administratorer ikke har direkte adgang til, skal det sikres, at der er nok pladser til rådighed for de pågældende klienter.

 

Ønsker man som virksomhed og/eller organisation at transmittere indhold fra en Esport.dk ejet turnering, skal dette godkendes af Esport.dk ledelsen  
Du skal oprette en support ticket på Discord for at ansøge.

 

  §1.5 Fortrolighed     
Al dialog med esport.dk crew, hvad enten det er admins, skribenter eller streamers, er underlagt fortrolighed, og må ikke videreformidles til trediepart eller offentliggøres på nogen måder, uden forudgående tilladelse fra de implicerede på esport.dk

 

  §1.6 Forbehold      
Der kan opstå mange forskellige situationer i løbet af året. Også mange nye situationer som vi ikke nødvendigvis kender på forhånd, eller som er beskrevet her i vores regler.

På samme måde kan allerede behandlet og beskrevet situationer, sagtens have en vinkel som ingen har været opmærksom på tidligere.

Derfor forbeholder esport.dk sig retten til at tage endelige beslutninger i alle henseender vedr. aktiviteter på esport.dk  
Det gør sig gældende hvad enten det er forhold som allerede er beskrevet, som der er nedfældet regler for eller for forhold som endnu ikke er behandlet eller beskrevet her på esport.dk  
 

§2 SNYD

  §2.1 Snyd     
Alle former for snyd i Esport.dk kampe er forbudte og vil blive straffet af Esport.dk. Spillere som har brugt snyd uden for Esport.dk, kan også blive udelukket fra Esport.dk turneringer. Alle sager hvad enten de er esport.dk relateret eller fra anden esports community, vil blive behandlet individuelt.

 

Brugen af ​​programmer (eller "hacks") eller andre metoder til at omgå, ændre eller på nogen måde manipulere anticheat er forbudt. Enhver brug af sådanne programmer eller metoder vil blive straffet som snyd.

 

Ved brug af snyd risikerer både den enkelte spillere og/eller hele holdet at blive straffet for forteelsen.

 

  §2.1.1 Distribution af snyd

Bidrag til distributionen af ​​snyd på nogen måde er ikke tilladt hos Esport.dk. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at henvise til navne, hjemmesider eller logoer for programmer, koder eller anden form for snyd overalt på Esport.dk, såsom spillerprofiler, holdprofiler, fora, kommentarer, social media platforme osv.

 

Overtrædelse af denne regel vil blive straffet fra en advarsel til udelukkelse fra Esport.dk.

 

  §2.1.2 Sanktioner for snyd

Diskvalifikation fra turneringen, tab af wins, tab af præmie, forbud mod deltagelse og herunder varighed af straffen, afhænger af den enkelte situation, som altid vil blive vurderet individuelt.

 

§3 Spiller og konti

  §3.1 Spiller     
Ved tilmelding skal hver spiller oplyse en opdateret og korrekt e-mailadresse, og det er spillerens ansvar at holde denne opdateret. For at deltage i en turnering eller liga skal hver spiller være synlig og tilgængelig på den tilhørende Discord server for den enkelte turnering eller liga.

 

  §3.1.1 Spiller i uddannelses ligaer

Ved tilmelding til EDU Cup eller anden turnering relateret til uddannelse, skal skolens/foreningens navn angives.

 

  §3.1.2 Spiller i firma ligaer

På et hold skal alle spillere skal være i et reelt ansættelses forhold i samme virksomhed. 
Ved tilmelding til Firma:CS ligaen, skal CVR nummer angives.

 

  §3.1.3 Spiller i oldboys ligaer

Ved tilmelding til Oldboys ligaen, skal alle spillere være fyldt 30 år.  
Der kan søges om dispensation til 2 spillere som er 27-29 år per hold.  
Bliver en spiller 30år i løbet af sæsonen, så skal vedkommende ikke søge dispensation.

Min. alder på 27år er et krav ved sæsonstart. Dvs. når første kamp spilles i ligaen. 
Du søger dispensation ved at oprette en ticket på OldBoys Discord server, men inden du søger, skal du gøre flg. :
- opret spillerne på holdet på esport.dk  
- skriv i ansøgning navnet på holdet  
- skriv i ansøgning navne, email og fødselsdato på den som du søger dispensation til.

 

  §3.1.4 Flere konti

Hver spiller på Esport.dk må kun have én konto! 
Hvis en spiller ikke kan få adgang til sin konto skal vedkommende skrive en support ticket på Discord, og en admin vil hjælpe med at løse situationen.

 

  §3.1.5 Kaldenavne(nicks), holdnavne og URL-aliasser

Vi forbeholder os retten til at redigere kaldenavne og/eller URL-aliasser, hvis de ikke overholder følgende krav.

Kaldenavne/aliasser er forbudt, hvis de:

               - Er beskyttet af tredjeparts rettigheder, og brugeren ingen skriftlig tilladelse har

               - Ligner eller hvis de er identiske med et mærke eller varemærke

               - Ligner eller hvis de er identiske med en anden virkelig person end dem selv               - 

               - Overtræder vore generelle regler adfærdskodeks

 

Det er ulovligt at bruge alternativ stavning, volapyk eller forkert stavning for at undgå ovennævnte krav. Vi forbeholder os retten til at udvide, ændre, ombytte eller slette disse regler, hvis det er nødvendigt.

 

Hold og spillere står selv til ansvar ved evt. sagsanlæg i forbindelse med overtrædelse af gældende lovgivning for beskyttelse af varemærker osv.

 

  §3.2 Hold     
Et holds navn behøver ikke at være unikt, men Esport.dk forbeholder sig retten til at afvise hold med samme eller lignende navne som et velkendt hold (f.eks. Astralis, Heroic osv. ville ikke være tilladt).

 

Navne, der er begrænset ved lov, vil ikke blive accepteret og vil blive slettet og straffet med strafpoint, hvis de bliver fundet. Navne, der strider imod vores adfærdskodeks, vil heller ikke blive accepteret.

 

Hvis et hold sletter sin konto på grund af et vist antal aktive strafpoint og registrerer en ny konto, vil strafpointene blive overført til den nye konto.

 

Logoet skal repræsentere holdet og have en vis reference til holdets navn eller til holdets clantag. Ophavsretligt beskyttede logoer eller logoer, der strider imod vores adfærdskodeks, accepteres ikke.

 

  §3.2.1 Spiller på et hold

En spiller må kun spille for ét hold i en turnering eller liga. 

Hver spiller, der er på holdets konto, skal være aktiv på den enkelte turnerings Discord under hele den aktive sæson.

 

§4 Præmier og tilmelding

  §4.1 Præmiefordeling     
Samlet præmiepulje offentliggøres når der åbnes for tilmeldinger til sæsonen. 
Præmiefordelingen offentliggøres efter sæsonen er startet, når vi kender det endelige antal divisioner og antal hold.


Vi forbeholder os retten til at ændre på både den samlede præmiesum og fordeling meget tæt på turneringsstart, da antallet af hold og fordeling i divisioner kan have en afgørende påvirkning på det.

 

  §4.2 Deltagelsesgebyr     
Det er ikke muligt at få tilbagebetalt holdets deltagelsesgebyr når divisionsopdelingen er offentliggjort.

 

§5 Strafpoint

  §5.1 Strafpoint     
Hvis en spiller eller et hold ignorerer eller overtræder en eller flere af ligaens regler, kan det have forskellige konsekvenser afhængig at forseelsens alvor.

 

Som udgangspunkt slettes strafpoint efter et vist tidsrum. Der er forskellige nulstillingsperioder afhængigt af antallet af strafpoint.

 

Opnåede antal strafpointNulstillingsperiode
1-22 måneder
3-63 måneder
76 måneder
122 år

Ud over strafpoint, kan spillere og hold blive spærret, hvis de har akkumuleret en vis mængde strafpoint:

 

Opnåede antal strafpointSpærringsperiode
41 uge
82 uger
101 måneder

Spærrede spillere og hold må afslutte den igangværende kamp hvis strafpoint opnås midt i en kamp.  
Spærrede spillere må ikke benyttes i kampe der ligger i en spærringsperiode.

Spærrede hold taberdømmes kampe der ligger indenfor en spærringsperiode.

 

  §5.2 Strafpoint oversigt  
Hvis en spiller eller et hold ignorerer eller overtræder en eller flere af ligaens regler, kan det have forskellige konsekvenser afhængig at forseelsens alvor.

 

RegelbrudStrafpoint
Generelt
Udeblivelse fra kampHold: 3 / Spiller: 2
Forlade kampenHold: 0 / Spiller: 2
Brug af ulovlig spiller
Brug af spærret spillerHold / Spiller: 6
Brug af ikke registreret spillerHold / Spiller: 3
Mangler Premium (Hvor krævet)Hold / Spiller: 3
Brug af anden spiller fysiskHold / Spiller: 6
Brug af forkert spilkontoHold / Spiller: 3
Usportslig opførsel
Brug af smurf konto Hold / Spiller: Advarsel / 1-4 strafpoint / Spillerban
Brud på adfærdskodeksHold / Spiller: Advarsel / 1-4 strafpoint
SnydHold: 6 / Spiller: 12

 

§6 Kontakt

  §6.1 Klager  
Klager kan sendes per e-mail til info@esport.dk

 

  §6.2 Admin support  
Kontakt til turneringsadministrationen kan opnås primært via Discord eller mail via info@esport.dk

 

Har du/I spørgsmål under en igangværende turnering, kan turneringsadministrationen kontaktes på turneringens Discord server i tekst-kanalen #admin-support. I #admin-support kan du lave en support sag og få hjælp af en turnerings admin.

 

  §6.2.1 Discord servere

For EDU CUP anvendes denne discord server – https://discord.gg/UyJYr7a  
For Firma ligaen anvendes denne discord server – https://discord.gg/tc4qgF7  
For Metal ligaen anvendes denne discord server – https://discord.gg/rgaT4Jb  
For Deloitte CSGO anvendes denne discord server - https://discord.gg/hPQ6JkK  
For OLDBOYS ligaen anvendes denne discord server - https://discord.gg/gxzGDwJ  
For ikke nævnte turneringer anvendes denne discord – https://discord.gg/ktkg3KU

Copyright 2023 © Esport.dk