Log ind Opret Bruger

Jura - spillerkontrakt

Det er jo tanken, at man i et samarbejde løser ting i fællesskab, og derfor burde det i teorien ikke være nødvendigt med en kontrakt. Men sådan er realiteten desværre ikke. Formålet med en kontrakt er, at hvis der opstår uenigheder eller interessekonflikter, så kan man håbe på, at den pågældende situation kan afklares med en beskrivelse i kontrakten. 

 

Så i bund og grund er det meningen, at man bliver enige om ordlyden i kontrakten, skriver den under og så bliver den ellers gemt væk i skuffen med en forhåbning om, at det ikke bliver nødvendigt at hive den frem igen. 

 

Herunder ser du en vejledning og beskrivelse til et eksempel på en spillerkontrakt, som du frit kan bruge, og nederst finder du et link, hvor du kan downloade spillerkontrakten

 

VEJLEDNING TIL SPILLERKONTRAKT
Kontrakten kan du downloade længere ned

1. Parterne
1.1  I dette punkt skal der i det øverste felt indsættes klubbens fulde navn, CVR nr. samt adresse. I det
næste felt indsættes spillerens navn samt adresse.

1.3  Ved dette punkt sættes kryds ved ja eller nej afhængigt af, om der tidligere har været indgået en
kontrakt mellem klubben og spilleren.

2. Perioden
2.1  I dette punkt skal angives, fra hvilken dato kontrakten skal gælde, og hvornår den udløber.

3.  Stillingsbetegnelse og arbejdstid
3.2  Arbejdsstedet kan være et andet end klubbens adresse. Dette kan ændres eller præciseres.

3.3  Her skal det i henhold til ansættelsesbevisloven angives, hvor mange timer spilleren i gennemsnit
må forventes at arbejde.

Det kan i dette punkt overvejes, om der skal indsættes en tidsramme for, hvilken tid på døgnet
arbejdstiden primært skal ligge. Det kan også være ugedage, måneder m.m., hvor man forventer,
at der skal ske større aktivitet end andre. Hvis dette ønskes indskrevet, venligst kontakt
HjulmandKaptain.

4.  Spillerens rettigheder og pligter
Punkterne 4.1 - 4.4 skal ikke udfyldes.

4.5 Her skal der tages stilling til, om spilleren skal anvende de produkter, påklædning og hardware, som
klubben stiller til rådighed. Alternativt skal der her indskrives, hvilke andre muligheder spilleren har
for at bruge egne ting, individuelle sponsorer, både inden for tøj, udstyr og diæter m.v. Det er også
muligt at aftale, at nogle produkter m.m. bruges til bestemte lejligheder, konkurrencer, ligaer m.m.
En sådan aftale skal indskrives og kræver, at der rettes kontakt til HjulmandKaptain, som kan bistå
med en individuel løsning.

5.  Vederlag
5.1  Her indtastes grundlønnen.

5.2  Der indtastes den aftalte fordeling af præmiepenge i procent – også hvis spilleren har været
substituerende. 

5.3  Her skal der indtastes en procentsats for indbetaling til pension. Det kan f.eks. være 8 % til klubben
og 4 % til spilleren. Satsen kan også være anderledes fordelt.

Her kan det være en idé at overveje, om pensionen skal oprettes som en særlig sportspension.
Dette skal indskrives i kontrakten og giver således spilleren mulighed for at starte udbetalingen af
pensionen på et tidligere tidspunkt. Det kan være en fordel, så spilleren, når denne ikke længere er
aktiv esportsudøver, har mulighed for at få udbetalingen som en god hjælp videre, imens spilleren
finder ud af, hvad den fremtidige karriere skal indeholde. Hvis dette ønskes indskrevet, venligst
kontakt HjulmandKaptain.


6.  Sygdom og forfald
Dette punkt kræver ingen udfyldning.

Det kan overvejes, om der skal indsættes en aftale om, hvem spilleren specifikt skal give besked til
i tilfælde af sygdom, og om dette skal ske inden et bestemt tidspunkt på dagen. Hvis dette ønskes
indskrevet, venligst kontakt HjulmandKaptain.

7.  Transport og ophold
Dette punkt kræver ingen udfyldning.


Det kan overvejes, om der skal indsættes bestemmelser omkring egen kørsel, bolig der stilles til
rådighed for spilleren m.v. Hvis dette ønskes indskrevet, venligst kontakt HjulmandKaptain.


8.  Reklame og sponsorkontrakter
Det er vigtigt for spilleren at overveje, om denne vil have mulighed for at indgå egne sponsoraftaler
og i hvilket omfang. Det kan været helt afgørende for spilleren, hvordan dennes sponsoraftaler er
udformet, og hvilke rettigheder spilleren har til brug af produkter i og uden for træning, kampe,
turneringer m.m. Dette punkt skal altid være aftalt med klubben, og udformningen kan have mange
former. Det er derfor vigtigt at kontakte HjulmandKaptain, hvis spilleren ønsker at have sine egne
sponsoraftaler, allerede inden kontrakten underskrives – både sponsor- og spillerkontrakt.


9. Ferie
Dette punkt kræver ingen udfyldning. Det kan overvejes, om der skal indsættes faste perioder, hvori
ferie normalt kan kræves afholdt, f.eks. ud fra turneringsplaner m.m. Hvis dette ønskes indskrevet,
venligst kontakt HjulmandKaptain.

10.  Ophør
10.1  Her indsættes det antal måneder, som spilleren bliver enig med klubben om skal være det gældende
opsigelsesvarsel. Dvs., hvor mange måneder i forvejen klubben skal vide, at spilleren stopper med at
arbejde for dem.

10.2  Her angives et ophørstidspunkt for kontrakten.
Det bør overvejes, om kontrakten skal være en tidsbegrænset kontrakt, så hele punkt 10 tilpasses
herefter. Det kan f.eks. være ved, at aftalen omfatter et start- og sluttidspunkt. Ved en transfer/
flytning til anden klub i kontraktens løbetid, kan der også aftales en sum, hvortil klubben skal lade
spilleren gå. Alternativt en sum, hvorved spilleren eller klubben kan købe sig fri af kontrakten. For
individuelle behov, kontakt venligst HjulmandKaptain.

10.3  Her kan det aftales, at spilleren skal have en vis andel af en eventuel transfersum.


11.  Afgørelse af tvister
Hvis der her ønskes en anden løsning, skal det aftales individuelt, og kontrakten skal laves
individuelt. Dette kan HjulmandKaptain bistå med.


12.  Behandling af personlige oplysninger
Kan specificeres eller ændres efter individuel aftale.

-> DOWNLOAD SPILLERKONTRAKT

 

 

Kontakt HjulmandKaptain
Såfremt der er behov for en individuelt udarbejdet aftale, så tag endelig kontakt til HjulmandKaptain, som
kan bistå med specislieret juridisk sparring og rådgivning


Har du brug for juridisk rådgivning?
HjulmandKaptain har kontorer i Aalborg, Aarhus, Frederikshavn, Hjørring og med mødefaciliteter i Padborg og København.
https://www.hjulmandkaptain.dk
Tlf.: +45 7015 1000

Anna-Louise Bechmann
Anna-Louise Bechmann
abn@70151000.dk
7221 1782 / 2216 9676
 Karsten Madsen
Karsten Madsen
kma@70151000.dk
7221 1657 / 4063 1202
Copyright 2022 © Esport.dk