Log ind Opret Bruger

REGLER CS:GO 5vs5

Rev. 1.3 udgivet 20. april 2023

§1 TURNERINGSFORMAT

Der er lidt forskel i hvordan man spiller i de forskellige divisioner.    
Turneringen i øverste division, spilles todelt, som et grundspil + slutspil med finale. Vinderen af div1 er vinder af hele sæsonen.    
I de øvrige divisioner spilles en samlet turnering, men hvor man f.eks. kan møde hinanden 2 gange.    
- det annonceres for hver division ved sæsonstart

 

Sæsonens grupper inddeles med udgangspunkt i Skills Grupper + vurdering af holdets elo/mm + tidligere sæsoners resultater .   
1. Holdet starter ved tilmelding med at angive et ønsket Skills Gruppe,   
2. Ved selve fordelingen vurderer admins, og annoncerer fordelingen ved en høring.   
3. Til sidst kan holdene argumenter for at rykke/ned i forhold til admins fordeling.   
Vi kan ikke love at alle kan få den ønsket placering, fordi der er mange forhold der skal tages højde for. F.eks. antal af hold og antal divisioner.

 

  §1.1 Liga format    

Point fordeles således:     
Sejr = 3 point per vundet map.     
Nederlag = 0 point per tabt map.     
Forfeit = -1 point per kamp.

 

GRUNDSPIL    
I grundspil spilles der BO2.    
Turneringerne er inddelt i grupper af op til 10 hold, og i liga formatet møder gruppens hold hinanden indbyrdes 1 eller 2 gange, afhængigt af antallet af hold i den enkelte gruppe. Den annonceres sammen med gruppen inden hver sæsonstart


SLUTSPIL/FINALE

I slutspil og finaler spilles BO3    

Slutspillet spilles således :

Slutspillet afvikles som playoffkampe (vind eller forsvind) .

 

For 1. division:     
Top 5 spiller gauntlet format om titlen som sæsonvinder.     
Sidste & 2. sidste pladsen rykker direkte ned og spiller ikke slutspil     
 

For 2. division: 

1. & 2. pladsen rykker direkte op og spiller ikke slutspil

 

For alle øvrige divisioner:     
Der er ingen op-/nedrykninger da holdene melder sig til grupperne ved sæsonstart.

 

§2 SERVER

Alle kampe skal afvikles på en Esport.dk administreret server, medmindre andet bliver kommunikeret af turneringsadministrationen.

 

 §2.1 Server konfiguration

Alle Esport.dk servere bliver konfigureret med følgende spil indstillinger:

mp_afterroundmoney "0"     
mp_autokick "0"     
mp_autoteambalance "0"     
mp_backup_restore_load_autopause "0"     
mp_backup_round_auto "1"     
mp_buytime "15"     
mp_c4timer "40"     
mp_ct_default_secondary "weapon_hkp2000"     
mp_t_default_secondary "weapon_glock"     
mp_death_drop_gun "1"     
mp_endmatch_votenextmap "0"     
mp_free_armor "0"     
mp_freezetime "15"     
mp_friendlyfire "1"     
mp_give_player_c4 "1"     
mp_halftime_duration "60"     
mp_halftime_pausetimer "0"     
mp_ignore_round_win_conditions "0"     
mp_limitteams "0"     
mp_match_end_restart "1"     
mp_maxmoney "16000"     
mp_maxrounds "30"     
mp_overtime_enable "1"     
mp_overtime_halftime_pausetimer "0"     
mp_overtime_maxrounds "6"     
mp_overtime_startmoney "10000"     
mp_respawn_immunitytime "0"     
mp_respawn_on_death_ct "0"     
mp_respawn_on_death_t "0"     
mp_round_restart_delay "5"     
mp_roundtime "1.92"     
mp_roundtime_defuse "1.92"     
mp_roundtime_hostage "1.92"     
mp_solid_teammates "1"     
mp_starting_losses "1"     
mp_startmoney "800"     
mp_timelimit "0"     
spec_freeze_deathanim_time "0"     
spec_freeze_panel_extended_time "0"     
spec_freeze_time "2"     
spec_freeze_time_lock "2"     
sv_allow_votes "0"     
sv_auto_full_alltalk_during_warmup_half_end "0"     
sv_coaching_enabled "1"     
sv_competitive_official_5v5 "1"     
sv_damage_print_enable "0"     
sv_deadtalk "0"     
sv_hibernate_postgame_delay "300"     
sv_holiday_mode "0"     
sv_talk_enemy_dead "0"     
sv_talk_enemy_living "0"     
sv_voiceenable "1"     
sv_steamgroup_exclusive "0"     
sv_competitive_official_5v5 "1"     
sv_damage_print_enable "0"     
sv_dc_friends_reqd "0"     
sv_clockcorrection_msecs "15"

 

 §2.2 Serverfejl

Ved serverfejl skal turneringsadministrationen omgående kontaktes på den pågældende turnerings Discord. Turneringsadministrationen vil løse problemet der skulle være med serveren for at kampen kan fortsætte, så vidt det er muligt fra der hvor kampen stoppede.

 

Hvis der ikke er spillet mere end 5 runder vil kampen blive spillet om, med mindre begge hold er enige om at fortsætte fra hvor kampen stoppede.

 

I særlige tilfælde, hvor det på grund af tekniske begrænsninger, ikke er muligt at genskabe en runde eller en kamp, eller hvis problemet ligger udenfor vores hænder hos tredjeparter, vil kampen ligeledes blive spillet om.

 

 §2.3 Tekniske og taktiske pauser

For at gøre brug af en taktisk pause, skrives ”!pause” i in game chatten.     
Hvert hold har 4 taktiske pauser á 30 sekunder per map. 

 

For at tage en teknisk pause, skrives ”!tech” i in game chatten.

Hvis en teknisk pause overstiger 5 minutter eller ikke kan løses, skal turneringsadministrationen kontaktes via turneringens Discord via en support sag, som så vil vurdere situationen og kampens fortsættelse.

 

§3 SPILLERE, TRÆNERE OG STANDINS

Det er tilladt at tilføje spillere og standins under hele grundspillet.  
Når grundspil er færdigt, er det ikke længere tilladt at øje nye spillere til.  

Ved tilføjelse af spillere gælder flg. : 

  • Ved tilføjelse af spiller i EDU, Deloitte osv. Skal spilleren gå på skolen som holdet repræsenterer.
  • Ved tilføjelse af spiller i Firma:CS, skal spilleren være ansat i en lønnet stilling i virksomheden/koncernen holdet repræsenterer.
  • Ved tilføjelse af spiller i OldBoys CS:GO, skal spilleren være fyldt 30 år inden sæsonens begyndelse. (dispensations regler gælder *)

 

* Dispensation for OldBoys   
Der kan søges dispensation for max 2 spillere som er 27-29 år.  
Spilleren skal være min.  27 år på første kampdato for turneringen.


Når grundspillet er igang, så sættes er der en max ELO for hver division. Nye spillere må ikke gå over denne elo.

 

Trænere skal være registreret som spiller for sit pågældende hold. Det betyder samtidig at det ikke er muligt at være spiller og træner på forskellige hold i samme turnering.

For at blive træner i en kamp, skal man fra spilserveren tilkendegive sin rolle ved at skrive ”!coach” i ingame chatten.

 

Turneringsadministrationen forbeholder sig retten til at afvise en spiller, hvis det vurderes at ovenstående ikke overholdes.

 

 §3.1 Optagelse af in-eye demo

Alle spillere og trænere skal optage In-eye demo. Demoen skal være optaget i dem-format, for at demoen er gyldig. Der må maksimalt mangle de 3 første runder af kampen, for at demoen opfattes som gyldig.

 

Du kan læse mere om hvordan du optager In-eye demo på Esport.dk under FAQ.

 

Optagelse med Obs, shadow play, medal.tv eller andre programmer accepteres ikke og gælder ikke som en gyldig in-eye demo.

Alle optagelser af In-eye demo fra den pågældende turnering skal gemmes op til en uge efter turneringen er slut.

Det er op til den enkelte spiller at sikre sig at ens demo optagelse fungerer og ikke er korrupt eller lignende.

 

§4 KAMPE

 §4.1 Kampstart

Tidspunktet for kampstart står opgivet på www.esport.dk under holdets kampoversigt.

 

Kampen skal være startet senest 15 minutter efter kampstartstidspunktet, er det ene hold fremmødt fuldtallige, kan der efter 15 minutter søges om walkover.

 

Er det ikke muligt at få femte spiller ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen 4 mand. Holdet acceptere samtidig at spille 4 mod 5 indtil sidste spiller kan tilslutte sig serveren (Bemærk, der kun må tilsluttes i freezetime, eller imens serveren er på pause).

 

I situationer der kræver admin håndtering, betyder det noget at et helt hold har koblet sig ind på server.
Såfremt der er usikkerhed om noget som helst, så bør I sikre at hele jeres hold er koblet ind på spilserver i tide.

 

 §4.2 Flytning af kampe

Er der brug for det, kan man flytte kampene i grundspillet. 
Alle kampe skal være spillet inden grundspillet sluttes.
Der aftales ny kampdato/tidspunkt mellem de 2 hold.  
Det ene hold anmoder om en flytning i kampsystemet.  
Det andet hold godkender.  
Derefter flytter systemet automatisk kampen til det ønskede dato.

Flytning af kampe skal være aftalt, minimum 24 timer før eksisterende kamptidspunkt.  
Kan der ikke opnås enighed om nyt kamptidspunkt, spilles kampen på det af esport.dk allerede bestemte kamptidspunkt.

 

  • Hvis kampen er aftalt med ny dato fra begge hold, så skal I bare selv flytte den. I kan bede om an flytning i jeres kamp i systemet, og så skal modstander godkende den. Så bliver kampen flyttet automatisk i systemet. 
  • Hvis der er under 24 timer til kamp, så skal I aftale ny dato/tid med modstander, og smide et screenshot op i en ticket på Discord, hvor man kan se dialogen og aftalen imellem begge parter Så flytter admins kampen. 
  • Har du prøve at komme i kontakt med modstander i god tid. Min 24 timer inden kampen, uden at få respons. Så skal du også smide et screenshot som bevidner det, og så vil admins tage sig af det. 
  • Er der under 24 timer til kamp, og man ikke kan blive enige om ny dato, så har modstander ret til at kræve en forfeit sejr.  


Alle grundspils kampe skal være spillet færdigt inden den annonceret sidste dag for grundspil.  
Sæsonfinaler kan IKKE flyttes, på grund af finale event.

 

 §4.3 Opgive en kamp

Hvis et hold ikke kan stille hold til en kamp eller i sidste øjeblik er blevet forhindret, er det muligt at opgive en kamp ved at oprette en support sag på turneringens Discord server så turneringsadministrationen kan indskrive forfeit samt informere modstanderholdet.

 

Opgiver man en kamp, accepterer man samtidig at tabe kampen 0-2 samt at begge maps indskrives 0-8.

 

Forfeit resultere i ét fratrukket point fra den samlede stilling. Opnår et hold 3 opgivende kampe, diskvalificeres de og udelukkes fra sæsonen. 

 

 §4.4 Walkover

Møder modstanderholdet ikke op til en kamp eller bliver mere end 15 minutter forsinkede, kan der søges om walkover. Dette gøres ved at oprette en support sag på turneringens Discord server så turneringsadministrationen kan indskrive resultatet.

 

Walkover resulterer i en sejr på 2-0 samt 8-0 på begge maps.

 

Er man ikke mødt op til en kamp eller bliver over 15 minutter forsinkede, fratrækkes ét point fra den samlede stilling. Udebliver et hold to kampe i træk, diskvalificeres de og udelukkes fra sæsonen. 

 

 §4.4 Hold forlader turneringen

Såfremt et hold forlader turneringen midt i en sæsonafvikling, vil der ske flg. :
- holdets allerede spillet kampe vil forblive som de er 
- holdet kampe som ikke er spillet endnu, vil blive til FF sejre til modstandere
Der kan være situationer, hvor det kan være mere hensigtmæssigt at admin dømmer andet end ovenstående.

 

FORBEHOLD

Kampe kan flyttes af esport.dk administrationen ved tekniske problemer med esport.dk’s kampsystem.
Alle kampe kan til enhver tid flyttes eller håndteres på anden vis af admin, baseret på individuel vurdering af hver situation.

§5 POINTLIGHED

Hvis to hold eller mere har samme pointantal på den samlede stilling, afgøres stillingen således:

  • Overordnet map forskel (Sejre/uafgjort/nederlag)
  • Rundeforskel i indbyrdes opgør
  • Manuel afgørelse
§6 SPIL REGLER

 §6.1 Skins og programmer

Det er ikke tilladt at gøre brug af agent skins i nogle Esport.dk turneringer.

Det er kun tilladt at bruge buy script samt jump-throw script

 

 §6.2 Map pool

Esport.dk benytter sig af den til enhver tid gældende aktive map pool.

 

Den 1. april 2023 udgør map pool:

de_inferno     
de_mirage     
de_nuke     
de_overpass     
de_anubis     
de_vertigo     
de_ancient

 

 §6.3 Veto

Veto systemet bruges til at afgøre hvilke(t) map(s) der skal spilles i den enkelte kamp.

Det er altid det lavest seede hold som starter veto processen (laveste seedede hold er det sidste nævnte hold i kamp oversigten højeste seed vs. Laveste seed)  
Veto systemet kører automatisk inde på serveren. Når I kommer ind på server og alle har meldt klar, så begynder vetosystemet, og så skal I bare følge anvisningen.

 

Veto processen differentierer afhængigt af om der spilles Bo1, Bo2 eller Bo3.

 

Best of 1 VETO:     
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)       
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)       
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)       
Det sidste map spilles nu.     
Knivrunde afgører startside.     

 

Best of 2 VETO:     
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)       
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)       
Laveste seed vælger map #1 (to maps tilbage)       
Højeste seed vælger side på map #1     
Højeste seed vælger map #2 (et map tilbage)       
Laveste seed vælger side på map #2     
Det sidste map benyttes ikke.     

 

Best of 3 VETO:     
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)       
Laveste seed vælger map #1 (fire maps tilbage)       
Højeste seed vælger side på map #1      
Højeste seed vælger map #2 (tre maps tilbage)     
Laveste seed vælger side på map #2     
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)       
Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.     
Knivrunde afgører startside.

 

Copyright 2023 © Esport.dk