Log ind Opret Bruger

REGLER CS:GO 5vs5

 • GENERELT
 • SPILLER OG KONTO
 • TURNERING
 • KAMP REGLER
 • SNYD
 • KONSEKVER OG STRAF

 

GENERELT 

§1 TILFØJELSER/ÆNDRINGER I REGLER

Turneringsledelsen og dets administratorer forbeholder sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt før, under eller efter turneringen, hvis det bliver nødvendigt. Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold skal holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.


OPFØRSEL
§2 Vi er mange mennesker sammen og derfor opfordrer vi til generel god opførsel og fairplay holdning. Vi acceptere ikke …… ?????????


SAGER 

§3 Så længe en given sag er under behandling, opfordres alle parter til ikke at tale om sagen offentligt på nogen måder. Det kan i modsat fald have en indflydelse på en sag og en evt. beslutning. Når en sag er afsluttet forholder Esport.dk sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager.  
 

§4 Er det en sag der er opstået under en turneringsafvikling, vil admin afgør om turneringen skal fortsætte som planlagt under behandling eller om turneringen skal pauses. 


REGELBRUD OG KONSEKVENS 

§5 Bryder man en af reglerne i dette regelsæt, kan man blive tildelt en straf. En straf for at bryde regelsættet kan inkluder men er ikke begrænset til listen under straffe sektion §53. Alle sager håndteres individuelt, og udmåling af straf vurderes også individuelt.

 

Det er for Esport.dk ikke begrænset til kun at behandle sager som kun er beskrevet i regelsættet, men kan f.eks. også være situationer omkring opførsel, manipulation eller lign.

 

§6 Esport.dk forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.


KLAGER

§7 Der er mange kampe og mange mennesker involveret i turneringerne her på esport.dk. Derfor er risikoen for at der opstår uenigheder og konflikter tilstede. Vi opfordrer altid alle parter til at finde fælles beslutning under en fairplay holdning.
Men skulle der i løbet af en turnering opstå en sag hvor parterne indbyrdes ikke kan finde en løsning, eller der er tale cheat, omgåelse af regler eller lign., så skal I først tage fat i admin igennem de gængse kanaler. I skal afvente endelig beslutning fra admin. Er I ikke tilfredse med beslutningen, så kan I klage videre i systemet. 

Start med at indsende klage til turneringschefen : turnering@esport.dk 
I skal afvente svar herfra. Hvis I fortsat er uenige i en evt. sagsbehandling eller beslutning, så kan I sende klagen videre til klage@esport.dk 


ADMIN SUPPORT

§8 Alt kontakt mellem spillere/hold og turneringsadmin inden og efter kampen foregår her på hjemmesiden. Har du/I spørgsmål under en igangværende turnering, kan turneringsadmin kontaktes på discord i tekst-kanalen #admin-support. I #admin-support kan du lave en ticket og få hjælp af en turneringsadmin.


DISCORD SERVERE              

 • For EDU CUP anvendes denne discord server – https://discord.gg/UyJYr7a
 • For FirmaCS anvendes denne discord server – https://discord.gg/tc4qgF7
 • For Metal CS:GO-ligaen anvendes denne discord server – https://discord.gg/rgaT4Jb
 • For Deloitte CSGO anvendes denne discord server - https://discord.gg/hPQ6JkK
 • For OLDBOYS CS:GO anvendes denne discord server - https://discord.gg/gxzGDwJ
 • For ikke nævnte turneringer anvendes denne discord – https://discord.gg/ktkg3KU  
   

REFUNDERING

§9 Refundering kan ske indtil deadline for tilmelding. Efter deadline kan der ikke ske refundering for indbetalt deltagelsesgebyr eller premium account. 

§9.2 Ved en diskvalifikation/udelukkelse vil det ikke være muligt at få refundering.

 

SPILLER OG KONTO 

SPILLER OG STANDINS 
§10 På et hold skal der være minimum 5 spillere tilknyttet for at kunne deltage. Det er muligt at tilføje flere spillere og reserver.   
§10.2 Kun tilføjet og godkendte spillere og reserver må spille i turneringer på esport.dk
§10.3 Tilføjet og godkendte reserver kan deltage i kamp uden at søge dispensation.

              

§11 Ejer på holdet skal tildele en række rettigheder til spillerne, så der er mere end kun en person der har adgang til at håndter holdets kampe og kommunikation.

 

§12 UDGÅET Træneren skal oplyses under holdets informationer på Toornament med samme informationer som hvis han var en spiller.


DELTAGELSE 
§13 For at et hold kan deltage i Esport.dk’s turneringer skal følgende overholdes men ikke begrænset hertil: 

§13.2 Holdet skal være godkendt i systemet her på hjemmesiden.
§13.2.1 Der skal være indtastet SteamID, FaceIT Elo og MM Rank for hver spiller, inden man kan få lov at melde sig til en turnering.

            SteamID verificeres via Steam Login og FaceIT Elo og MM Rank skal indtastes. 

            Har man ikke FaceIT, så skal man indtaste "1000" i feltet.
            Værdierne bruges til generel kontrol og som en del af processen for opdeling af hold i divisioner.

§13.3 I Firma:CS skal spillere og træneren være ansat i en lønnet stilling i samme virksomhed/koncern.

§13.4 I OLDBOYS CS:GO Ligaen skal alle spillere være +30 år.  
         Det er muligt som minimum at deltage hvis du fylder 30 i året turneringen bliver spillet.  
         Der kan søges Dispensation til 1 spiller, som er mellem 25-30 år.

 

§14 Det er ikke tilladt at være tilknyttet og/eller at spille for mere end ét hold i den pågældende turneringen. Dette gælder kun for spillere.

§14.2 For ejere, trænere og andre som ikke er  registreret som spiller, er det tilladt at være tilknyttet flere hold. 
         Er der 2 hold i samme turnering som enten har samme ejer, manager, coach eller kommer fra samme

         organisation, så skal de spille deres indbyrdes kamp først, inden de spiller imod andre overhovedet.

 

§15 For at et hold kan deltage i Esport.dk’s turneringer skal spillerne på holdet samt træneren have deres spilledetaljer offentliggjort, og må ikke deltage med et VAC ban som er under 730 dage gammelt. Samtidig er det ikke tilladt at deltage med nogle former for karantæne eller udelukkelse på ESEA, ESL Play og Faceit. Dette gælder for alle konti der kan associeres med en spiller eller træner på holdet.

§15.2 Hvis en spiller eller træner har et aktiv karantæne eller udelukkelse for cheat, bug abuse, matchfixing, ban evasion eller lignende, vil personen først kunne deltage når karantænen eller udelukkelse på de forskellige tredjeparts platforme har passeret 730 dage eller er blevet fjernet. Karantæne eller udelukkelse for dårlig sportsånd, dårlig opførsel, forsøg på crash server eller lign. på de forskellige tredjeparts platforme skal være passeret 120 dage eller blevet fjernet for at kunne deltage.

§15.3 Bliver der fundet et aktiv karantæne eller udelukkelse imens turneringen er i gang vil spilleren eller træneren modtage en straf.

 

§16 Alle spillere skal spille på deres main konto. Det er ikke tilladt at deltage ved brug af en smurf konto, eller have en smurf der ikke overholder §15. En Smurf konto er defineret som følger - en konto der ikke bliver betragtet som ens “main konto” og/eller har en dårligere rang.

§16.2 Der kan I visse omstændigheder gives tilladelse til brug af smurf, dog skal dette godkendes af en turneringsadmin.

 

§17 Navne, nicks og holdnavne må ikke være stødende, diskriminerende eller nedgørende.

§17.2 Ved tilmelding til EDU CUP eller andre turneringer relateret til uddannelse, skal skolens navn oplyses.

§17.3 Ved tilmelding til Firma:CS skal virksomhedens CVR oplyses. 
§17.4 Er holdet en del af en forening, så skal forenings navn angives.

 

§18 Udskiftninger eller tilføjelser i holdopstillingen er tilladt indtil tilmeldingen for den pågældende turnering lukker.

§18.2 Det er tilladt at udskifte eller tilføje spillere i transfervindue perioden. 

TRÆNERE

§19A Træneren kan søge om tilladelse til at spille som stand-in for en pågældende kamp, hvis det ikke er muligt at finde en stand-in, eller de allerede tilføjet stand-ins ikke kan spille. Tilladelsen søges på den pågældendes turnerings discord server.

§19.1A Hvis en person er træner for flere hold er det ikke muligt at søge om at være stand-in for nogen af holdene.


§19B Personen der udfylder en træner plads vil også kunne tilføjes som spiller - se §27.

§19.1B En træner kan ikke være tilføjet som spiller hvis personen står som træner for to eller flere hold.

 

TURNERING

 

OPFØRSEL

§20 Når du deltager i turneringer afholdt af Esport.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd. Dårlig opførsel eller verbalt misbrug under eller uden for kampen tolereres ikke. 

 

§21 Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing”.

 

§22 Ethvert forsøg på at ødelægge turnering vil resultere i straf.


DISCORD SERVER 
§23 Alle hold skal som minimum have 1 aktiv kontaktperson på den pågældende turnerings discord server, som kan tjekke henvendelser for andre hold og meddelelser fra admins dagligt. Hvis det ikke er muligt for kontaktpersonen at være aktiv i en periode, skal holdet finde en stedfortræder.

§23.2 Henvendelser fra Turneringsadmins vil ske primært igennem hjemmesiden, og i visse tilfælde igennem tickets i den pågældende turnerings discord server. Alternativt hvis Discord ikke har været muligt at benytte til oprettelse af kontakt, vil der gøres brug af email.

 

SERVER

§24 Alle kampe skal spilles på Esport.dks server, hvis ikke andet er oplyst af turneringensadmin.


SERVERFEJL OG NEDBRUD

§25 Ved serverfejl skal turneringsadmin omgående kontaktes på den pågældende turnerings discord. Turneringsadmin vil løse problemet der skulle være med serveren for at kampen kan fortsætte, så vidt det er muligt fra der hvor kampen stoppede.

§25.2 Hvis det ikke er muligt at rulle serveren tilbage hvor kampen stoppede med min. 5 runders forskel, vil det førende hold kunne bestemme om de vil tage kampen om, eller starte fra hvor de slap med 6000 hver. Hvis der er mindre end 5 runder i forskel skal begge hold være enige om hvilken løsning der skal benyttes. Hvis holdene ikke kan blive enige, så vil admin træffe endelige beslutning. 

§25.3 Hvis der ikke er spillet mere end 5 runder vil kampen blive spillet om, medmindre begge hold er enige om at fortsætte fra hvor de stoppede med 6000 hver.

§25.4 I tilfælde af at begge hold skulle have en bedre eller dårligere økonomi fra der hvor serveren lavede fejl, vil den givne mængde kunne blive reguleret efter spillets økonomiske situation.

 

TRANSFERVINDUE - UDGÅET

§26 Transfervinduet bliver sat i en given periode under en turnering. Datoerne for transfervinduet vil kunne ses i tilmeldingsnyheden for den pågældende turnering. I transfervinduet er det muligt at fjerne, bytte eller udskifte spillere og coach. Transfervinduets periode er det eneste tidspunkt et hold kan få fjernet, bytte og udskifte spillere samt coach. 

§26.2 Når sæsonen er startet (første kampdato) er det under transfervinduet kun tilladt at tilføje/udskifte to spillere/reserver fra Main-lineup.

§26.3 Tilføjelse af spillere/reserver eller coach er ikke begrænset af transfervinduet, kun begrænset til antallet af spillere og coach der kan være på holdet i henhold til §10.

§26.4 Hvis der ønskes at udskiftes en spiller eller coach uden for transfervinduet grundet en nødsituation, skal en turneringsadmin godkende dette. Admins vil vurdere hvorvidt nødsituationen er berettiget til en udskiftning af spillere eller coach.  
 

TILFØJELSE AF SPILLER/STANDIN 
§27 Efter sæsonen er startet er det ikke tilladt at tilføje nye spillere til holdet.
Det er muligt at søge dispensation for en standin til enkelte kampe.
Dispensation søges under den enkelte kamp.
Standin skal leve op til de regler der er for deltagelse i turneringen. F.eks. :

§27.2 Ved tilføjelse af spiller/Standin i EDU, skal spilleren der skal tilføjes gå på skolen som holdet repræsenterer.

§27.3 Ved tilføjelse af spiller/standin i Firma:CS skal spilleren der tilføjes være ansat i en lønnet stilling i virksomheden/koncernen holdet repræsenterer.

§27.4 Turneringsadmins har ret til at afvise en spiller/standin for at blive tilføjet, hvis turneringsadmins vurderer at spillerens niveau er for høj i forhold til resten af holdene.

 

FLYTNING AF KAMPE

§28 Du skal anmode din modstander om flytning af kampe via supportsystemet direkte under den enkelte kamp, senest 24 timer før kampstart. 

§28.1 Kan parterne ikke blive enige om en ny tid for deres kamp, skal en admin kontaktes omgående for at hjælpe med at finde en ny dag for kampen. Når først admin har sat en dato, så er den dato endegyldigt og et hold som ikke kan spille på den dag, vil blive taberdømt.
Begge hold skal skrive til admin fra kampsystemet, direkte under den pågældende kamp, at der ikke kan nåes til enighed.

§28.2 Hvis holdene er blevet enige om en dato kampen skal flyttes til indenfor den pågældende turnerings, så skal begge hold skrive til admin fra kampsystemet, direkte under den pågældende kamp. Så vil admin flytte kampen.

§28.3 FirmaCS:

          §28.3.1 FirmaCS kontakter du modstanderholdet direkte fra hjemmesiden under den enkelte kamp.                       

          §28.3.2 Den pågældende kamp i FirmaCS skal spilles i samme uge, som den er fastlagt.

          §28.3.3 FirmaCS kampe kan som udgangspunkt rykkes til de officielle kampdage mandag og onsdag mellem 
                      kl. 18:00 til 21:00, og til reserve dagen lørdag mellem kl. 16:00 til 21:00 – Andre tidspunkter skal 

                      godkendes af en Turneringsadmin for turneringen.

§28.4 Metal CS:GO-ligaen:

          §28.4.1 Metal CS:GO-liga kampe kan som udgangspunkt rykkes til de officielle kampdage tirsdag og torsdag 
                      mellem kl. 18:00 til kl. 21:00, og til reserve dagen søndag mellem kl.16:00 til 21:00 – Andre tidspunkter 

                      skal godkendes af en Turneringsadmin for turneringen.

          §28.4.2 I Metal CS:GO-liga skal der oplyses om flytning af kampen i tekst kanalen for divisionen eller gennem 

                      en PM til deres kontaktperson på discord serveren.

§28.5 EDU CUP 

          §28.5.1 EDU kampe kan rykkes til alle ugens dage mellem kl. 18:00 til kl. 21:00.

          §28.5.2 I EDU  skal der oplyses om flytning af kampen i tekst kanalen for grupper eller gennem en PM til deres 
                      kontaktperson på discord serveren.

              Stk. 6 OLDBOYS CS:GO:

                             Stk. 6.1 OLDBOYS CS:GO kampe kan som udgangspunkt rykkes til de officielle kampdage mandag og onsdag mellem kl. 18:00 til kl. 21:00, og til reservedag lørdag mellem 16:00-21:00 – Andre tidspunkter skal godkendes af en Turneringsadmin for turneringen.

                             Stk. 6.2 I OLDBOYS CS:GO skal der oplyses om flytning af kampen gennem en PM til deres kontaktperson på discord serveren.

         

Tiebreakers

§29 Hvis to eller flere hold har samme antal point i gruppen eller divisionen, vil de pågældendes placering blive afgjort efter følgende tiebreakers:

map forskel i indbyrdes opgør  
map forskel overall  
Rundeforskel i indbyrdes opgør  
rundeforskel overall  
Mindst forfeit overall  
Flest win/draw/lose overall  
 

Forfeits
§30 Forfeit er når et hold melder til et andet hold de ikke kan stille hold eller opgiver kampen. Når et hold forfeiter skal det meldes til Turnerings administratorer via  supportsystemet direkte under den enkelte kamp.

               Stk. 1 Indskrivelse af forfeits vil blive gjort af Turnerings admin.

               Stk. 2 På hvert map som holdet kunne have vundet vil der blive indskrevet 8-0 og sat som forfeit.

               Stk. 3 Ved et forfeit, vil det hold som har forfeit få indskrevet -1 point på toornament.

               Stk. 4 Når et hold har opgivet 3 kampe i alt i løbet af turneringen vil holdet blive diskvalificeret og udelukket.


Walkover

§31 Walkover er når et hold udebliver for kampen, og ikke har meldt noget til modstanderholdet eller Turneringens administrator. Et hold kan søge om walkover 15 min. efter kampstart.

               Stk. 1 Indskrivelse af walkover vil blive gjort af Turnerings admin.

               Stk. 2 På hvert map som holdet kunne have vundet vil der blive indskrevet 8-0 og sat som forfeit på toornament.

               Stk. 3 Ved et walkover, vil det hold som har walkover få indskrevet -1 point på toornament.

               Stk. 4 Når et hold er udeblevet 2 kampe i træk vil holdet blive diskvalificeret og udelukket.


 

Streaming

§32A Det er tilladt at stream kampe der bliver spillet i vores turneringer via GOTV med eller uden caster, hvis det er blevet godkendt af esport.dk ledelse. Der skal søges om tilladelse hos Esport.dk på den pågældende esport.dk´s discord, der skal ligeledes benyttes det udleveret sponsor og logo grafik.

               Stk. 1 Ved streaming af en kamp med castere, skal opførelsen være anstændigt og det verbale sprogbrug skal være neutralt.

               Stk. 2 Streaming af kampe via POV skal der ikke søges tilladelse til, men er på eget ansvar hvad angår stream sniping.

               Stk. 3 Det er ikke tilladt at streame en kamp fra hverken eget POV, Point of view, eller via GOTV når Esport.dk streamer kampen.

 

§32B Esport.dk’s live produktioner er accepteret ved deltagelse i vores turneringer og der kan derfor ikke frasiges streaming af Esport.dk. Stream kampe bliver udpeget af Esport.dk. Det er ikke tilladt at forsøge at forhindre eller på anden måde ødelægge live produktionen.   
 - Begge hold skal være klar på serveren til at spille kampen minimum 10 minutter før kampstart, hvis ikke andet er anvist af admin.  
 

Tilladte tredje parts programmer

§33 Det er kun tilladt at bruge buy-scripts og jump-throw scripts.

 

KAMP REGLER


Kampstart

§34 Tidspunkt for kampstart er det tidspunkt som står opgivet på esport.dk. Kampen skal startes senest 15. minutter efter kampstartidspunkt.
 

§35 Er det ikke muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4 mod 5).


Chat
§36 Alt chat på serveren skal holdes til et minimum under kampen. At chatten skal holdes til et minimum indebære at chatten kun bruges til at give relevant information til modstanderholdet. Relevant information kan være hvilken type pause man tager og veto af maps.


Spillere/træner

§37 Alle spillere og træner der repræsenterer holdet under kampen, skal være tilmeldt holdet på esport.dk for den pågældende turnering.
 

§38 Under kampen er det kun tilladt at benytte det steamid der er tilmeldt på esport.dk
 

§39 Det er ikke tilladt at joine spectate under kampen.


§40 Det er kun træneren, der må sidde i træner funktion på serveren.


§40 Det er muligt at indskifte spillere mellem maps.

               Stk. 1 Det er muligt at indskifte spillere mens mappet er i gang / pause under nødsituationer. Nødsituationer defineres som en                    spiller der oplever problemer med at kunne spille spillet på lige vilkår som andre. Admins vil vurdere hvorvidt nødsituationen er                  berettiget til en indskiftning.
 

Map Pool

§41 Den gyldige map pool vil blive listet under turnerningsiden, se mere her.

 

Agent skins

§42 Agent skins/player models skin er ikke tilladt at bruge under kampen. Alle spillere skal spille med default player model skin i kampe. Ved brud på reglen, vil spilleren modtage en straf.

               Stk. 1 Hvis holdets spillere tilsammen modtager tre advarsler for agent skins, vil holdet modtage en straf.


Veto

§43 Veto-system bruges til at finde ud af hvilket map kampen skal spilles på. I vetoen er der en højeste seed og laveste seed. Det højeste seed er holdet der står først for eksempel Team A vs. Team B, i denne kamp er det Team A som er højeste seed da de står først. Laveste seed er Team B da de står til sidst, og de vil starte vetoen. I veto-system vil holdene skiftevis fjerne et map eller vælge et map. Der skelnes mellem 4 forskellige veto-systemer – Der er en for BO1, BO3, BO3 map advantage og BO5. Veto-systemet der anvendes vil være oplyst i den pågældende turnerings tilmeldingsnyhed.

               Best of 1 VETO:

               Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)  
               Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)  
               Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)  
               Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)  
               Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)  
               Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)  
               Det sidste map spilles nu.

               Best of 3 VETO:

               Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)  
               Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)  
               Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)  
               Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)  
               Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)  
               Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)  
               Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

               Best of 3 VETO map advantage:

               Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)  
               Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)  
               Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)  
               Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)  
               Laveste seed vælger et map (to maps tilbage)  
               Højeste seed vælger et map (et map tilbage)  
               Det sidste map bruges ikke.

               Best of 5 VETO:

               Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)  
               Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)  
               Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)  
               Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)  
               Laveste seed vælger et map (to maps tilbage)  
               Højeste seed vælger et map (et map tilbage)  
               Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.


Pause

§45 Hvert hold har 4 taktiske pauser á 30 sekunder hver per map.

§46 En teknisk pause der overstiger 5 min. Eller ikke kan løses, skal der kontaktes en Turneringsadmin for den pågældende turnering, som vil vurdere situationen for kampens fortsættelse.

               Stk. 1 Dispensation kan søges ved tekniske problemer, såsom nedbrud, VAC Authentication Error mv.

§47 Ved et mapskifte vil underliggende punkter være gældende dog skal kampen startes hurtigst muligt.

               Stk. 1 Når et map er færdigspillet skal det næste map påbegyndes senest 10 minutter efter det forrige map er blevet færdigspillet.

Optagelse af In-eye demo

§48 Alle spillere og trænere skal optage In-eye. Demoen skal være optaget i dem-format, for at demoen er gyldig. Der må maksimal mangle de 3 første runder af kampen, for at demoen vil være gyldig. Du kan læse mere om hvordan du optager In-eye demo på Esport.dk under FAQ.

               Stk. 1 Optagelse med Obs, shadow play, medal.tv eller andre programmer accepteres ikke og gælder ikke som en gyldig in-eye demo.

               Stk. 2 Alle optagelser af In-eye demo fra den pågældende turnering skal gemmes op til en uge efter turneringen er slut.

               Stk. 3 Det er op til den enkelte spiller at sikre sig at ens demo optagelse fungerer og ikke er korrupt eller lignende.

Rapportering

§49 Alle kampresultater bliver indskrevet af Turneringsadmins. Hvis der er byttet rundt på holdene, så spillerne er på forkerte hold, skal Turneringsadmins kontaktes og oplyses om dette. Der skal sendes et screenshot af resultatet fra kampen før det er accepteret.

 

SNYD

 

Snyd

§50 Det er ikke tilladt at bruge nogle former for tredjepartsprogrammer, misbruge bugs eller Pixelboost der skulle være i spillet, som giver spilleren en fordel over modstanderne. Tredje parts programmer der ikke er tilladte vil være alle former der betegnes som hacking/snyderi- dette gælder vision assistance, aim assistance og andre eksterne hjælpe programmer såsom bhop script, sound ændringer, no-flash.

§51 Det er ikke tilladt at gøre brug af pixel bugs, nade bugs eller andre former for bugs, der skulle være i spillet og ikke er en intention fra map designer. Admins vil vurdere hvad der er intention og ikke intention. Husk altid at tjekke med en admin om i kan bruge forskellige boost eller andet, som giver jer en fordel.  
Nedenstående kan du se hvilke bugs der ikke er tilladte, bemærk reglen ikke kun er begrænset til nedenstående bugs, men er for at skabe klarhed.  
               Vertigo CT mid fire grenade - Se her

§52 Turneringsadmin kan til en hver tid bede POV demoer på så mange spillere og maps, som de ønsker for at kigge dem igennem efter snyd.

Anklage for snyd

§53 Hvis du mistænker modstanderen for at snyde, skal du kontakte en Turneringensadmin på den pågældende discord server. Anklager accepteres kun ved en detaljeret beskrivelse af hvorfor personen snyder. Når demoen eller demoer er udleveret er det op til den anklagende at finde de steder der menes personen snyder.

               Stk. 1 Det er kun tilladt at forespørge maksimalt 2 demoer pr. map.

               Stk. 2 Forespørgelse skal ske senest 12 timer efter kampen er slut. Alle forespørgsler herefter kan blive afvist.

               Stk. 3 Det anklaget hold har 48 timer fra kontakt tidspunktet til at fremsende de gyldige demoer.

               Stk. 4 Anklageren har 48 timer fra demoerne er udleveret til at finde tidspunkter hvor det formodes at modstanderen snyder, samt informere Turneringsadmins med disse tidspunkter (ticks). Overholdes det ikke vil sagen blive lukket.

 

KONSEKVENSER OG STRAF


§54 Esport.dks Turneringsadmins kan udstede følgende straffe men er ikke begrænset til disse nævnte straffe i Stk.1. Alle straffe bliver vurderet individuelt, og kan blive givet til spillere og holdet samlet.

               Stk. 1 Former for straffe der kan gives ud:

Reprimande  
Advarsel  
Taberdømt  
Diskvalifikation  
Udelukkelse  
Karantæne  
Reducering af præmiepenge  
               Stk. 2 Hvis en spiller eller hold har fået 3 advarsler vil spilleren eller holdet blive diskvalificeret for turneringen. Straffen kan blive forhøjet afhængig af sagen.

               Stk. 3 Ved diskvalificering vil præmier eller anden form for gevinst vundet fra en given turnering, ikke blive udleveret/udbetalt.

§55 Esport.dk er ikke forpligtet til at opretholde udelukkelser eller karantæner givet af andre organisationer / platforme som ikke er benævnt i reglerne, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.

§56 Alle karantæner og udelukkelser gælder også for Esport.dks samarbejdspartnere.

Copyright 2021 © Esport.dk