Log ind Opret Bruger

REGLER CS:GO 5vs5

Rev. 1.3 udgivet 20. april 2023

§1 TURNERINGSFORMAT

Vinderen af gruppe A / division 1 - er vinder af hele sæsonen.
Vinderne af øvrige grupper/divisioner er divisionsvindere.
Turneringsformatet og/eller dele af dette kan ændres og justeres fra sæson til sæson.  
- ændringer annonceres for hver division ved sæsonstart
 

  §1.1 Skills Grupper


Sæsonens grupper inddeles med udgangspunkt i Skills Grupper + vurdering af holdets elo/mm + tidligere sæsoners resultater .   

VED TILMELDING 
1. Holdet starter, ved tilmelding, med at angive et ønsket Skills Gruppe,   
2. Når admins har lavet første udkast til fordeling, sendes den til høring hos holdene.   
3. Holdene  kan under høringen argumenter for at rykke op/ned i forhold til udkastet. 
Indenfor den annonceret tidsfrist, laves de sidste og endelige justeringer og sæsonen sættes igang.  
Vi kan ikke love at alle kan få den ønsket placering, fordi der er mange forhold der skal tages højde for. F.eks. antal af hold og antal divisioner.

 

UNDER SÆSONEN 
Når sæsonen er igang (forståes som fra første kampdato), så kan man forsat føje nye spillere til holdet (se §3).
Men når man føjer nye spiller til efter sæsonen er startet, så er der et max ELO for den Skills Gruppe man hører til. Dvs. kan kan ikke føje nye spillere til som har et større ELO end den angivne max ELO.

Er der f.eks. angivet at maks ELO på 900 i gruppen, og man har en spiller med ELO med 920, så skal kan man søge dispensation. 
Dispensationen kan man søge ved at oprette support ticket på Discord.

Maks ELO på de enkelte Skills Grupper kan du finde her under FAQ

 

  §1.2 Liga format    

Point fordeles således:     
Sejr = 3 point per vundet map.
Uafgjort = 1 point     
Nederlag = 0 point per tabt map.     
Forfeit = -1 point per kamp.

 

GRUNDSPIL    
I grundspil spilles BO2.    
Turneringerne er inddelt i grupper af op til 10 hold, og i liga formatet møder gruppens hold hinanden indbyrdes 1 eller 2 gange, afhængigt af antallet af hold i den enkelte gruppe. Den annonceres sammen med gruppen inden hver sæsonstart


SLUTSPIL/FINALE

I slutspil og finaler spilles BO3.    

Slutspil spilles således:

Afvikles som playoffkampe (vind eller forsvind) .

 

For 1. division / gruppe A:     
De 4 bedste fra grundspil går videre til slutspil.
Nr.2 og nr.4 fra grundspil møder hinanden
Nr.1 og nr.3 fra grundspil møder hinanden
Vindere fra begge mødes i den endelige Grand Finale
 

For øvrige divisioner: 

De 3 bedste går videre til slutspil i vind/forsvind kampe.
Nr.2 og nr.3 fra grundspil mødes først. 
Nr.1 venter på på vinder af den kamp.

 

§2 SERVER

Alle kampe skal afvikles på en Esport.dk administreret server, medmindre andet bliver kommunikeret af turneringsadministrationen.

 

 §2.1 Server konfiguration

Alle Esport.dk servere bliver konfigureret med følgende spil indstillinger:

mp_afterroundmoney "0"     
mp_autokick "0"     
mp_autoteambalance "0"     
mp_backup_restore_load_autopause "0"     
mp_backup_round_auto "1"     
mp_buytime "15"     
mp_c4timer "40"     
mp_ct_default_secondary "weapon_hkp2000"     
mp_t_default_secondary "weapon_glock"     
mp_death_drop_gun "1"     
mp_endmatch_votenextmap "0"     
mp_free_armor "0"     
mp_freezetime "15"     
mp_friendlyfire "1"     
mp_give_player_c4 "1"     
mp_halftime_duration "60"     
mp_halftime_pausetimer "0"     
mp_ignore_round_win_conditions "0"     
mp_limitteams "0"     
mp_match_end_restart "1"     
mp_maxmoney "16000"     
mp_maxrounds "30"     
mp_overtime_enable "1"     
mp_overtime_halftime_pausetimer "0"     
mp_overtime_maxrounds "6"     
mp_overtime_startmoney "10000"     
mp_respawn_immunitytime "0"     
mp_respawn_on_death_ct "0"     
mp_respawn_on_death_t "0"     
mp_round_restart_delay "5"     
mp_roundtime "1.92"     
mp_roundtime_defuse "1.92"     
mp_roundtime_hostage "1.92"     
mp_solid_teammates "1"     
mp_starting_losses "1"     
mp_startmoney "800"     
mp_timelimit "0"     
spec_freeze_deathanim_time "0"     
spec_freeze_panel_extended_time "0"     
spec_freeze_time "2"     
spec_freeze_time_lock "2"     
sv_allow_votes "0"     
sv_auto_full_alltalk_during_warmup_half_end "0"     
sv_coaching_enabled "1"     
sv_competitive_official_5v5 "1"     
sv_damage_print_enable "0"     
sv_deadtalk "0"     
sv_hibernate_postgame_delay "300"     
sv_holiday_mode "0"     
sv_talk_enemy_dead "0"     
sv_talk_enemy_living "0"     
sv_voiceenable "1"     
sv_steamgroup_exclusive "0"     
sv_competitive_official_5v5 "1"     
sv_damage_print_enable "0"     
sv_dc_friends_reqd "0"     
sv_clockcorrection_msecs "15"

 

 §2.2 Serverfejl

Ved serverfejl skal turneringsadministrationen omgående kontaktes på den pågældende turnerings Discord. Turneringsadministrationen vil løse problemet der skulle være med serveren for at kampen kan fortsætte, så vidt det er muligt fra der hvor kampen stoppede.

 

Hvis der ikke er spillet mere end 5 runder vil kampen blive spillet om, med mindre begge hold er enige om at fortsætte fra hvor kampen stoppede.

 

I særlige tilfælde, hvor det på grund af tekniske begrænsninger, ikke er muligt at genskabe en runde eller en kamp, eller hvis problemet ligger udenfor vores hænder hos tredjepart, vil kampen ligeledes blive spillet om.

 

 §2.3 Tekniske og taktiske pauser

For at gøre brug af en taktisk pause, skrives ”!pause” i in game chatten.     
Hvert hold har 4 taktiske pauser á 30 sekunder per map. 

 

For at tage en teknisk pause, skrives ”!tech” i in game chatten.

Hvis en teknisk pause overstiger 5 minutter eller ikke kan løses, skal turneringsadministrationen kontaktes via turneringens Discord via en support sag, som så vil vurdere situationen og kampens fortsættelse.

 

§3 SPILLERE, TRÆNERE OG STANDINS

En spiller må kun spille på et hold i en given turnering, i en sæson. Det er dog tilladt at flytte hold indenfor sæsonen en gang.
En spiller må gerne samtidig deltage i 2 forskellige turneringer.

Spillertilføjelser under sæsonen

 • På holdet på esport.dk, må der være registreret alle de spiller som man har lyst til, men der må MAKS være 10 aktive spillere i en turnering i en sæson i alt. Hvis der f.eks. er 7 aktive spillere  i sæsonen, og man fjerner en og tilføjer en ny - så gælder det som 8 spillere.
 • Det er tilladt at tilføje spillere og standins under hele grundspillet.  
 • Når grundspillet er igang, så sættes er der en maks ELO for hver division. Nye spillere må ikke gå over denne maks.
  Maks elo kan ses i bunden på siden her
 • Når grundspil er færdigt, er det ikke længere tilladt at føje nye spillere til. Det er således de sammen spillere der går videre til slutspil.
   

Spillertilføjelser generelt
 

FIRMA:CS

Alle spillere skal være ansatte i samme virksomhed.
En længerevarende læreplads anses som en ansættelse.
En 4 ugers praktik anses ikke som en ansættelse.
Et vikariat skal vare fra sæsonstart til sæsonslut, for at det kan godkendes.

 

OLDBOYS CS:GO 
Spiller som fylder 30 år inden sæsonens sidste finale, anses som godkendt.
Der kan søges dispensation for maksimalt 2 spillere som er 27-29 år.
Spiller skal være fyldt 27 år senest på første kampdato for sæsonen.

METAL CS:GO 
Ingen krav for deltagelse. Men vi opfordrer dog semipro og pro spillere til IKKE at deltage her, da det er en breddeturnering. 
 

EDU CUP, DELOITTE CS:GO 
Spillere skal gå på skolen som holdet repræsenterer.


TRÆNERE

 • Trænere skal være registreret som spiller for sit pågældende hold. Det betyder samtidig at det ikke er muligt at være spiller og træner på forskellige hold i samme turnering.
 • Det er kun tilladt med en træner fra hvert hold i kampen.
 • For at blive træner i en kamp, skal man fra spilserveren tilkendegive sin rolle ved at skrive ”!coach” i ingame chatten.

 

Alle dispensationer søges som support ticket på discord. 

Turneringsadministrationen forbeholder sig retten til at afvise en spiller, hvis det vurderes at ovenstående ikke overholdes.

 §3.1 Spillerindskiftning
Det er tilladt at skifte registreret og godkendte spillere ind, imellem maps - hvis man f.eks. ønsker at give spilletid til flere spillere på holdet, eller fordi nogen har problemer. Dog skal man lige orienter modstander om hvem der er kommet ind, og hvem der er sendt ud.

 

 §3.1 Optagelse af in-eye demo

Alle spillere og trænere skal optage In-eye demo. Demoen skal være optaget i dem-format, for at demoen er gyldig. 
Der må maksimalt mangle de 3 første runder af kampen, for at demoen opfattes som gyldig.

 

Du kan læse mere om hvordan du optager In-eye demo på Esport.dk under FAQ.

 

Optagelse med Obs, shadow play, medal.tv eller andre programmer accepteres ikke og gælder ikke som en gyldig in-eye demo.

Alle optagelser af In-eye demo fra den pågældende turnering skal gemmes op til en uge efter turneringen er slut.

Det er op til den enkelte spiller at sikre sig at ens demo optagelse fungerer og ikke er korrupt eller lignende.

 

§4 KAMPE

 §4.1 Kampstart

Tidspunktet for kampstart står opgivet på www.esport.dk under holdets kampoversigt.

 

Kampen skal være startet senest 15 minutter efter kampstartstidspunktet, er det ene hold fremmødt fuldtallige, kan der efter 15 minutter søges om walkover.

 

Er det ikke muligt at få femte spiller ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen 4 mand. Holdet acceptere samtidig at spille 4 mod 5 indtil sidste spiller kan tilslutte sig serveren (Bemærk, der kun må tilsluttes i freezetime, eller imens serveren er på pause).

 

I situationer der kræver admin håndtering, betyder det noget at et helt hold har koblet sig ind på server.
Såfremt der er usikkerhed om noget som helst, så bør I sikre at hele jeres hold er koblet ind på spilserver i tide.

ER I I TVIVL OM NOGET - SÅ SØRG FOR AT HELE HOLDET KOBLER SIG IND PÅ SERVER I TIDE.
Det kan vi se i logs og det bruger vi til afgørelser.

 

 §4.2 Flytning af kampe

Er der brug for det, kan man flytte kampene i grundspillet. 
Alle kampe skal være spillet inden grundspillet sluttes.
Der aftales ny kampdato/tidspunkt mellem de 2 hold.  

Det ene hold anmoder om en flytning i kampsystemet.  
Det andet hold godkender.  
Derefter flytter systemet automatisk kampen til det ønskede dato.

Flytning af kampe skal være aftalt, minimum 24 timer før eksisterende kamptidspunkt.  
Kan der ikke opnås enighed om nyt kamptidspunkt, så er det den eksisterende kamptidspunkt som er gældende.

 

 • Hvis kampen er aftalt med ny dato fra begge hold, så skal I bare selv flytte den. I kan bede om en flytning i jeres kamp i systemet, og så skal modstander godkende den. Så bliver kampen flyttet automatisk i systemet. 
 • Hvis der er under 24 timer til kamp, så skal I aftale ny dato/tid med modstander, og smide et screenshot op i en ticket på Discord, hvor man kan se dialogen og aftalen imellem begge parter Så flytter admins kampen. 
 • Har du prøvet at komme i kontakt med modstander i god tid. Min 24 timer inden kampen, uden at få respons. Så skal du også smide et screenshot som bevidner det, og så vil admins tage en individuel vurdering i hver sag.
 • Er der under 24 timer til kamp, og man ikke kan blive enige om ny dato, så har modstander ret til at kræve en forfeit sejr.  


Alle grundspils kampe skal være spillet færdigt inden den annonceret sidste dag for grundspil.  
De sidste finaler kan IKKE flyttes.

 

 §4.3 Opgive en kamp

Hvis et hold ikke kan stille hold til en kamp eller i sidste øjeblik er blevet forhindret, er det muligt at opgive en kamp ved at oprette en support sag på turneringens Discord server så turneringsadministrationen kan indskrive forfeit samt informere modstanderholdet.

 

Opgiver man en kamp, accepterer man samtidig at tabe kampen 0-2 samt at begge maps indskrives 0-8.

 

Forfeit resulterer i ét fratrukket point fra den samlede stilling. Opnår et hold 3 opgivende kampe, kan admins diskvalificer holdet fra sæsonen. 

 

 §4.4 Walkover

Møder modstanderholdet ikke op til en kamp eller bliver mere end 15 minutter forsinkede, kan der søges om walkover. Dette gøres ved at oprette en support sag på turneringens Discord server så turneringsadministrationen kan indskrive resultatet.

 

Walkover resulterer i en sejr på 2-0 samt 8-0 på begge maps.

 

Er man ikke mødt op til en kamp eller bliver over 15 minutter forsinkede, fratrækkes ét point fra den samlede stilling. Udebliver et hold to kampe i træk, diskvalificeres de og udelukkes fra sæsonen. 

 

 §4.4 Hold forlader turneringen

Såfremt et hold forlader turneringen, udelukkes eller på anden vis forlader turneringen midt i en sæsonafvikling, vil der ske flg. :
- holdets allerede spillet kampe vil forblive som de er 
- holdets kampe som ikke er spillet endnu, vil blive til FF sejre til modstandere
Esport.dk forbeholder sig dog retten til at beslutte anderledes, vurderet på individuel situation.

 

FORBEHOLD

Kampe kan flyttes af esport.dk administrationen ved tekniske problemer med esport.dk’s kampsystem.
Alle kampe kan til enhver tid flyttes eller håndteres på anden vis af admin, baseret på individuel vurdering af hver situation.

§5 POINTLIGHED

Hvis to hold eller mere har samme pointantal på den samlede stilling, og det har betydning for f.eks. at kommer videre til slutspil, eller for præmier, så afgøres stillingen således:

 • Overordnet map forskel (Sejre/uafgjort/nederlag)
 • Rundeforskel i indbyrdes opgør
  Beregnes fra alle indbyrdes kampe spillet.


Esport.dk forbeholder sig retten til at træffe anderledes beslutning om hvem vinderen er, baseret på individuel vurdering af en given situation.

§6 SPIL REGLER

 §6.1 Skins og programmer

Det er ikke tilladt at gøre brug af agent skins i turneringer her på esport.dk 

Det er kun tilladt at bruge buy script samt jump-throw script

 

 §6.2 Map pool

Esport.dk benytter sig af den til enhver tid gældende aktive map pool.

 

Pt. udgør den aktive map pool:

de_inferno     
de_mirage     
de_nuke     
de_overpass     
de_anubis     
de_vertigo     
de_ancient

 

 §6.3 Veto

Veto systemet bruges til at afgøre hvilke(t) map(s) der skal spilles i den enkelte kamp.

Det er altid det lavest seede hold som starter veto processen (laveste seedede hold er det sidste nævnte hold i kamp oversigten højeste seed vs. Laveste seed)  
Veto systemet kører automatisk inde på serveren. Når I kommer ind på server og alle har meldt klar, så begynder vetosystemet, og så skal I bare følge anvisningen.

 

Veto processen differentierer afhængigt af om der spilles Bo1, Bo2 eller Bo3.

 

Best of 1 VETO:     
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)       
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)       
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)       
Det sidste map spilles nu.     
Knivrunde afgører startside.     

 

Best of 2 VETO:     
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)       
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)       
Laveste seed vælger map #1 (to maps tilbage)       
Højeste seed vælger side på map #1     
Højeste seed vælger map #2 (et map tilbage)       
Laveste seed vælger side på map #2     
Det sidste map benyttes ikke.     

 

Best of 3 VETO:     
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)       
Laveste seed vælger map #1 (fire maps tilbage)       
Højeste seed vælger side på map #1      
Højeste seed vælger map #2 (tre maps tilbage)     
Laveste seed vælger side på map #2     
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)       
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)       
Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.     
Knivrunde afgører startside.

 

Copyright 2023 © Esport.dk