Log ind Opret Bruger

REGLER CS:GO 5vs5

Rev. 1.2 udgivet 21. november 2022

§1 TURNERINGSFORMAT

Alle Esport.dk turneringer afvikles som et todelt format, hvor alle grupper spiller et liga format, så holdene i hver gruppe møder hinanden indbyrdes, inden der til sidst findes en vinder fra hver gruppe.

 

For den bedste gruppe i hver liga, er der ligeledes et gauntlet slutspil som skal afgøre hvem af de 5 øverste hold, skal løbe med titlen som sæsonvinder.

 

Sæsonens grupper inddeles med udgangspunkt i tidligere sæsoners resultater, samt de enkelte holds gennemsnits niveau (der tages højde for niveauforskel på hold med 5 spillere og hold med 12 spillere) 

 

  §1.1 Liga format
Turneringerne er inddelt i grupper af op til 10 hold, og i liga formatet møder gruppens hold hinanden indbyrdes i en BO2 én til to gange afhængigt af antallet af hold i den enkelte gruppe. 


Point fordeles således: 
Sejr = 3 point per vundet map. 
Nederlag = 0 point per tabt map. 
Forfeit = -1 point per map.

 

  §1.2 Gauntlet format

Slutspillet afvikles som playoffkampe (vind eller forsvind) BO3 format.

 

For 1. division: 
Top 5 spiller gauntlet format om titlen som sæsonvinder. 
Sidste & 2. sidste pladsen rykker direkte ned og spiller ikke slutspil 
 

For 2. division: 

1. & 2. pladsen rykker direkte op og spiller ikke slutspil

 

For alle øvrige divisioner: 
Der er ingen op-/nedrykninger da holdene melder sig til grupperne ved sæsonstart.

 

§2 SERVER

Alle kampe skal afvikles på en Esport.dk administreret server, medmindre andet bliver kommunikeret af turneringsadministrationen.

 

 §2.1 Server konfiguration

Alle Esport.dk servere bliver konfigureret med følgende spil indstillinger:

mp_afterroundmoney "0" 
mp_autokick "0" 
mp_autoteambalance "0" 
mp_backup_restore_load_autopause "0" 
mp_backup_round_auto "1" 
mp_buytime "15" 
mp_c4timer "40" 
mp_ct_default_secondary "weapon_hkp2000" 
mp_t_default_secondary "weapon_glock" 
mp_death_drop_gun "1" 
mp_endmatch_votenextmap "0" 
mp_free_armor "0" 
mp_freezetime "15" 
mp_friendlyfire "1" 
mp_give_player_c4 "1" 
mp_halftime_duration "60" 
mp_halftime_pausetimer "0" 
mp_ignore_round_win_conditions "0" 
mp_limitteams "0" 
mp_match_end_restart "1" 
mp_maxmoney "16000" 
mp_maxrounds "30" 
mp_overtime_enable "1" 
mp_overtime_halftime_pausetimer "0" 
mp_overtime_maxrounds "6" 
mp_overtime_startmoney "10000" 
mp_respawn_immunitytime "0" 
mp_respawn_on_death_ct "0" 
mp_respawn_on_death_t "0" 
mp_round_restart_delay "5" 
mp_roundtime "1.92" 
mp_roundtime_defuse "1.92" 
mp_roundtime_hostage "1.92" 
mp_solid_teammates "1" 
mp_starting_losses "1" 
mp_startmoney "800" 
mp_timelimit "0" 
spec_freeze_deathanim_time "0" 
spec_freeze_panel_extended_time "0" 
spec_freeze_time "2" 
spec_freeze_time_lock "2" 
sv_allow_votes "0" 
sv_auto_full_alltalk_during_warmup_half_end "0" 
sv_coaching_enabled "1" 
sv_competitive_official_5v5 "1" 
sv_damage_print_enable "0" 
sv_deadtalk "0" 
sv_hibernate_postgame_delay "300" 
sv_holiday_mode "0" 
sv_talk_enemy_dead "0" 
sv_talk_enemy_living "0" 
sv_voiceenable "1" 
sv_steamgroup_exclusive "0" 
sv_competitive_official_5v5 "1" 
sv_damage_print_enable "0" 
sv_dc_friends_reqd "0" 
sv_clockcorrection_msecs "15"

 

 §2.2 Serverfejl

Ved serverfejl skal turneringsadministrationen omgående kontaktes på den pågældende turnerings Discord. Turneringsadministrationen vil løse problemet der skulle være med serveren for at kampen kan fortsætte, så vidt det er muligt fra der hvor kampen stoppede.

 

Hvis der ikke er spillet mere end 5 runder vil kampen blive spillet om, med mindre begge hold er enige om at fortsætte fra hvor kampen stoppede.

 

I særlige tilfælde, hvor det på grund af tekniske begrænsninger, ikke er muligt at genskabe en runde eller en kamp, eller hvis problemet ligger udenfor vores hænder hos tredjeparter, vil kampen ligeledes blive spillet om.

 

 §2.3 Tekniske og taktiske pauser

For at gøre brug af en taktisk pause, skrives ”!pause” i in game chatten. 
Hvert hold har 4 taktiske pauser á 30 sekunder per map. 

 

For at tage en teknisk pause, skrives ”!tech” i in game chatten.

Hvis en teknisk pause overstiger 5 minutter eller ikke kan løses, skal turneringsadministrationen kontaktes via turneringens Discord via en support sag, som så vil vurdere situationen og kampens fortsættelse.

 

§3 SPILLERE, TRÆNERE OG STANDINS

Det er tilladt at tilføje spillere og standins under hele grundspillet så længe følgende er overholdt:

  • Ved tilføjelse af spiller i EDU, Deloitte osv. Skal spilleren gå på skolen som holdet repræsenterer.
  • Ved tilføjelse af spiller i firmaligaen, skal spilleren være ansat i en lønnet stilling i virksomheden/koncernen holdet repræsenterer.
  • Ved tilføjelse af spiller i oldboys ligaen, skal spilleren være fyldt 30 år inden sæsonens begyndelse.
  • Spilleren ligger inden for et acceptabelt niveau af de resterende spillere på holdet, samt den division holdet spiller i.

 

Trænere skal være registreret som spiller for sit pågældende hold. Det betyder samtidig at det ikke er muligt at være spiller og træner på forskellige hold i samme turnering.

For at blive træner i en kamp, skal man fra spilserveren tilkendegive sin rolle ved at skrive ”!coach” i ingame chatten.

 

Turneringsadministrationen forbeholder sig retten til at afvise en spiller, hvis det vurderes at ovenstående ikke overholdes.

 

 §3.1 Optagelse af in-eye demo

Alle spillere og trænere skal optage In-eye demo. Demoen skal være optaget i dem-format, for at demoen er gyldig. Der må maksimalt mangle de 3 første runder af kampen, for at demoen opfattes som gyldig.

 

Du kan læse mere om hvordan du optager In-eye demo på Esport.dk under FAQ.

 

Optagelse med Obs, shadow play, medal.tv eller andre programmer accepteres ikke og gælder ikke som en gyldig in-eye demo.

Alle optagelser af In-eye demo fra den pågældende turnering skal gemmes op til en uge efter turneringen er slut.

Det er op til den enkelte spiller at sikre sig at ens demo optagelse fungerer og ikke er korrupt eller lignende.

 

§4 KAMPE

 §4.1 Kampstart

Tidspunktet for kampstart står opgivet på www.esport.dk under holdets kampoversigt.

 

Kampen skal være startet senest 15 minutter efter kampstartstidspunktet, er det ene hold fremmødt fuldtallige, kan der efter 15 minutter søges om walkover.

 

Er det ikke muligt at få femte spiller ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen 4 mand. Holdet acceptere samtidig at spille 4 mod 5 indtil sidste spiller kan tilslutte sig serveren (Bemærk, der kun må tilsluttes i freezetime, eller imens serveren er på pause).

 

 §4.2 Flytning af kampe

Det er muligt at anmode sin modstander om flytning af en kamp i grundspillet.


Flytning af kampe skal være aftalt, minimum 24 timer før eksisterende kamptidspunkt. 
Kan der ikke opnås enighed om nyt kamptidspunkt, spilles kampen på det af esport.dk allerede bestemte kamptidspunkt.

 

Sæsonfinaler kan IKKE flyttes, på grund af finale event.

 

Kampe kan flyttes af esport.dk administrationen ved tekniske problemer med esport.dk’s kampsystem.

 

 §4.3 Opgive en kamp

Hvis et hold ikke kan stille hold til en kamp eller i sidste øjeblik er blevet forhindret, er det muligt at opgive en kamp ved at oprette en support sag på turneringens Discord server så turneringsadministrationen kan indskrive forfeit samt informere modstanderholdet.

 

Opgiver man en kamp, accepterer man samtidig at tabe kampen 0-2 samt at begge maps indskrives 0-8.

 

Forfeit resultere i ét fratrukket point fra den samlede stilling. Opnår et hold 3 opgivende kampe, diskvalificeres de og udelukkes fra sæsonen. 

 

 §4.4 Walkover

Møder modstanderholdet ikke op til en kamp eller bliver mere end 15 minutter forsinkede, kan der søges om walkover. Dette gøres ved at oprette en support sag på turneringens Discord server så turneringsadministrationen kan indskrive resultatet.

 

Walkover resulterer i en sejr på 2-0 samt 8-0 på begge maps.

 

Er man ikke mødt op til en kamp eller bliver over 15 minutter forsinkede, fratrækkes ét point fra den samlede stilling. Udebliver et hold to kampe i streg, diskvalificeres de og udelukkes fra sæsonen.

 

§5 POINTLIGHED

Hvis to hold eller mere har samme pointantal på den samlede stilling, afgøres stillingen således:

  • Overordnet map forskel (Sejre/uafgjort/nederlag)
  • Rundeforskel i indbyrdes opgør
  • Manuel afgørelse
§6 SPIL REGLER

 §6.1 Skins og programmer

Det er ikke tilladt at gøre brug af agent skins i nogle Esport.dk turneringer.

Det er kun tilladt at bruge buy script samt jump-throw script

 

 §6.2 Map pool

Esport.dk benytter sig af den til enhver tid gældende aktive map pool.

 

Den 21. november 2022 udgør map pool:

de_inferno 
de_mirage 
de_nuke 
de_overpass 
de_anubis 
de_vertigo 
de_ancient

 

 §6.3 Veto

Veto systemet bruges til at afgøre hvilke(t) map(s) der skal spilles i den enkelte kamp.

Det er altid det lavest seede hold som starter veto processen (laveste seedede hold er det sidste nævnte hold i kamp oversigten højeste seed vs. Laveste seed)

 

Veto processen differentierer afhængigt af om der spilles Bo1, Bo2 eller Bo3.

 

Best of 1 VETO: 
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)   
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)   
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)   
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)   
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)   
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)   
Det sidste map spilles nu. 
Knivrunde afgører startside. 

 

Best of 2 VETO: 
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)   
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)   
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)   
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)   
Laveste seed vælger map #1 (to maps tilbage)   
Højeste seed vælger side på map #1 
Højeste seed vælger map #2 (et map tilbage)   
Laveste seed vælger side på map #2 
Det sidste map benyttes ikke. 

 

Best of 3 VETO: 
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)   
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)   
Laveste seed vælger map #1 (fire maps tilbage)   
Højeste seed vælger side på map #1  
Højeste seed vælger map #2 (tre maps tilbage) 
Laveste seed vælger side på map #2 
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)   
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)   
Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt. 
Knivrunde afgører startside.

 

Copyright 2023 © Esport.dk