CS:GO 1v1

Generel
Spiller og konto
Turnering
Kamp regler
Snyd
Straffe


Sidst opdateret: 22. maj 2020

Generel

Tilføjelse/ændringer i regler

§1 Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.

§2 Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. Den enkelte spiller skal holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

Sager

§2 Når eSport.dk har meddelt de involverede parter at sagen betragtes som værende lukket, kan parterne offentligt tale om sagen. Indtil da, skal sagen og dens detaljer holdes i mellem de involverede parter og eSport.dk. Overholder man ikke dette, kan det have indflydelse på eSport.dk vurdering af sagens udfald. eSport.dk forholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager. 

§3 Turneringen vil fortsætte som planlagt under efterforskning og afklaring af sager. 

Regelsæt

§4 Bryder man en af reglerne i dette regelsæt, vil man blive tildelt en straf. En straf for at bryde regelsættet kan inkludere men er ikke begrænset til listen under straffe sektion §35. Alle sager håndteres individuelt, og udmåling af straf vurderes også individuelt.

§5 eSport.dk forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.

Klage

§6 Skulle der i løbet af en turnering opstå en sag hvor du er utilfreds med afgørelsen, kan du/I skrive en klage til en af nedenstående e-mails. Husk at angive hvad sagen drejer sig om, samt en begrundelse for hvorfor du/I ønsker at klage.

                Stk. 1 Klager ang. en afgørelses kan ske til klage@esport.dk

                Stk. 2 Klager ang. en admin kan ske til Turnering@esport.dk

Admin support

§7 Alt kontakt mellem spillere og Turneringsadmin foregår på en specifik discord. Har du/I spørgsmål før, under eller efter en pågældende turnering, kan Turneringsadmin kontaktes på discord i tekst-kanalen #admin-support. I #admin-support kan du lave en ticket og få hjælp af en Turneringsadmin. 

                Discord server: https://discord.gg/NB43SbF 

Refundering

§8 Refundering vil finde sted hvis turneringen ikke er gået i gang. En spiller har ret til refundering i tilmeldingsperioden. tilmeldingsperioden vil være oplyst for den pågældende turnering i tilmeldings nyheden.

                Stk. 1 Ved en diskvalifikation/udelukkelse vil det ikke være muligt at få en refundering.

Spiller og konto 

Deltagelse

§9 For at du kan deltage i eSport.dk’s turneringer skal følgende overholdes men ikke begrænset til resten af regelsættet:

                Stk. 1 Du skal være godkendt af en Turneringsadmin.

                Stk. 2 Du skal være dansk statsborger.

§10 Det er kun tilladt at tilmelde sig en gang.

§11 For at du kan deltage i eSport.dk’s turneringer skal du have dine spil detaljer offentliggjort, og må ikke deltage med et VAC ban som er under 730 dage gammelt. Samtidig er det ikke tilladt at deltage med nogle former for ban på tredjeparts platforme, altså ESEA, ESL Play og Faceit. Dette gælder for alle konti der kan associeres med dig. 

                Stk. 1 Hvis du har et aktiv ban vil personen først kunne deltage når det er udløbet. 

                Stk. 2 Bliver der fundet et aktiv ban imens turneringen er i gang vil du modtage en straf.

§12 Alle spillere skal spille på deres main konto. Det er ikke tilladt at deltage ved brug af en smurf konto, eller have en smurf der ikke overholder §11. En Smurf konto er defineret som følger - en konto der ikke bliver betragtet som ens “main konto” og/eller har en dårligere rang. 

                Stk. 2 Der kan I visse omstændigheder gives tilladelse til brug af smurf, dog skal dette godkendes af en Turneringsadmin. 

§13 Alle navne må ikke være stødende, diskriminerende eller nedgørende før og under turneringen. 

Turnering

Opførsel

§14 Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd. Verbalt misbrug under eller uden for kampen tolereres ikke. Dårlig opførsel over for administratorerne før, under eller efter turneringen tolereres ikke.

§15 Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing”.

§16 Ethvert forsøg på at ødelægge turnering vil resultere i en straf.

Discord server

§17 Du skal være på den pågældende turnerings discord server, som kan tjekke henvendelser for andre spillere og meddelelser fra admins dagligt.

                Stk. 1 Henvendelser fra Turneringsadmins vil ske igennem tickets i den pågældende turnerings discord server.

Server

§18 Alle kampe skal spilles på eSport.dks server, hvis ikke andet er oplyst af Turneringensadmin. 

                Stk. 1 eSport.dks server bruger følgende indstillinger. 

                                mp_buytime_0

                                mp_roundtime_ 1

                                mp_freezetime 0

                                mp_maxrounds 30

                                mp_round_restart_delay 1

                                sv_pausable 1

 

                                Settings for overtime:

                                mp_overtime_enable 1

                                mp_overtime_maxrounds 6

Serverfejl

§19 Ved server fejl skal der omgående kontaktes en Turneringadmin på den pågældende turnering discord. En Turneringsadmin vil løse problemet der skulle være med serveren for at kampen kan fortsætte, så vidt det er muligt fra der hvor kampen stoppede. 

                Stk. 1 Hvis det ikke er muligt at rulle serveren tilbage hvor kampen stoppede. Vil kampen blive startet forfra hvis der ikke er spillet mere end 5 runder eller så vil kampen manuelt rulles frem til der                            hvor kampen slap.         

Walkover 

§20 Walkover er når en spiller udebliver for kampen, og ikke har meldt noget til modstanderen eller Turneringens administrator. En spiller kan søge om walkover 15 min. efter kampstart. Walkover skal indskrives af en admin.

                Stk. 1 Indskrivelse af walkover vil blive gjort af Turnerings admin.

Streaming

§21A Det er tilladt at stream kampe der bliver spillet i vores turneringer via GOTV med eller uden caster, hvis det er blevet godkendt af en turneringsadmin. Der skal søges om tilladelse hos eSport.dk på den pågældende turnerings discord. 

                Stk. 1 Ved streaming af en kamp med castere, skal opførelsen være anstændigt og det verbale sprogbrug skal være neutralt.

                Stk. 2 Streaming af kampe via POV skal der ikke søges tilladelse til, men er på eget ansvar hvad angår stream sniping.

                Stk. 3 Det er ikke tilladt at streame en kamp fra hverken eget POV, Point of view, eller via GOTV når eSport.dk streamer kampen.

§21B eSport.dk’s live produktioner er accepteret ved deltagelse i vores turneringer og der kan derfor ikke frasiges streaming af eSport.dk. Stream kampe bliver udpeget af eSport.dk’s Turneringsadmin, som bestemmer server og sætter kampen i gang. 

                Stk. 1 Det er ikke tilladt at forsøge at forhindre eller på anden måde ødelægge live produktionen.

                Stk. 2 Begge spillere skal være klar på serveren til at spille kampen minimum 10 minutter før kampstart. 

Kamp regler

Kampstart

§22 Tidspunkt for kampstart er det tidspunkt som står opgivet på Toornament.

Chat

§23 All chat på serveren skal holdes til et minimum under kampen. At chatten skal holdes til et minimum indebære at chatten kun bruges til at give relevant information til modstanderen. Relevant information kan være hvilken type pause man tager og veto af maps.

Spillere

§24 Det er kun spilleren som står på Toornament siden for den pågældende turnering, der må spille. 

§25 Under kampen skal man bruge det Ingame navn/nickname og SteamID, som er skrevet ind på Toornament siden for den pågældende turnering. 

§26 Det er ikke tilladt at joine den forkerte side under kampen.

Map pool

§27 Den gyldige map pool vil blive listet her nedenunder. 

                Aim_map

Våben

§28 Det er muligt at bruge følgende våben:
                M4A4
                AK-47

Agent skins

§29 Agent skins/player models skin er ikke tilladt at bruge under kampen. Alle spillere skal spille med default player model skin i kampe.

Pause

§30 Det er kun tilladt at tage tekniske pause. En teknisk pause der overstiger 5 min. Eller ikke kan løses, skal der kontaktes en Turneringsadmin for den pågældende turnering, som vil vurdere situationen for kampens fortsættelse. 

                Stk. 1 Dispensation kan søges ved tekniske problemer, såsom nedbrud, VAC Authentication Error mv.

Optagelse af In-eye demo 

§31 Alle spillere og coaches skal optage In-eye demo i dem-format, for at demoen er gyldig. Der må maksimal mangle de 3 første runder af kampen, for at demoen vil være gyldig. Du kan læse mere om hvordan du optager In-eye demo på eSport.dk under FAQ.

                Stk. 1 Optagelse med Obs, shadow play, plays.tv eller andre programmer accepteres ikke og gælder ikke som en gyldig in-eye demo.

                Stk. 2 Alle optagelser af In-eye demo fra den pågældende turnering skal gemmes op til en uge efter turneringen er slut. 

Rapportering

§32 Alle kampresultater bliver indskrevet af Turneringsadmins. Hvis der er byttet rundt på holdene, så spillerne er på det forkerte hold, skal Turneringsadmins kontaktes og oplyses om dette. Der skal sendes et screenshot af resultatet fra kampen før det er accepteret. 

Snyd

Snyd

§33 Det er ikke tilladt at bruge nogle former for tredjepartsprogrammer eller misbruge bugs der skulle være i spillet, som giver spilleren en fordel over modstanderne. Tredje parts programmer der ikke er tilladte vil være alle former der betegnes som hacking/cheating - dette gælder vision assistance, aim assistance og andre eksterne hjælpe programmer såsom bhop script, sound ændringer, no-flash. 

Anklage for snyd

§34 Hvis du mistænker modstanderen for at snyde, skal du kontakte en Turneringensadmin på den pågældende discord server. Anklager accepteres kun ved en detaljeret beskrivelse af hvorfor personen snyder. Når demoen eller demoer er udleveret er det op til den anklagende at finde de steder der menes personen snyder. 

                Stk. 1 Det er kun tilladt at forespørge maksimalt 2 demoer pr. map. 

                Stk. 2 Forespørgelse skal ske senest 15 minutter efter kampen er slut. Alle forespørgsler herefter kan blive afvist.

                Stk. 3 Den anklaget spiller har 48 timer fra kontakt tidspunktet til at fremsende de gyldige demoer. 

                Stk. 4 Anklageren har 48 timer fra demoerne er udleveret til at finde tidspunkter hvor det formodes at modstanderen snyder, samt informere Turneringsadmins med disse tidspunkter. Overholdes                            det ikke vil sagen blive lukket. 

Straffe

§35 eSport.dks Turneringsadmins kan udstede følgende straffe men er ikke begrænset til disse nævnte straffe i Stk.1. Alle straffe bliver vurderet individuelt, og kan blive givet forskelligt fra spiller til spiller 

                Stk. 1 Former for straffe der kan gives ud:

    • Reprimande
    • Advarsel
    • Taberdømt
    • Diskvalifikation
    • Udelukkelse
    • Ban
    • Reducering af præmiepenge

                Stk. 2 Ved diskvalificering vil præmier eller anden form for gevinst vundet fra en given turnering, ikke blive udleveret/udbetalt.

                Stk. 3 Hvis du har fået 3 advarsler vil du blive diskvalificeret for turneringen. Straffen kan blive forhøjet afhængig af sagen.

§36 eSport.dk er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.

§37 Alle bans og regler gælder også for eSport.dks samarbejdspartnere.