Regler - CSGO

Generel
Spiller og konto
Turnering
Kamp regler
Snyd
Straffe


Sidst opdateret: 24. april 2020

Generel

Tilføjelse/ændringer i regler

§1 Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.

§2 Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold skal holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

Sager

§2 Når eSport.dk har meddelt de involverede parter at sagen betragtes som værende lukket, kan parterne offentligt tale om sagen. Indtil da, skal sagen og dens detaljer holdes i mellem de involverede parter og eSport.dk. Overholder man ikke dette, kan det have indflydelse på eSport.dk vurdering af sagens udfald. eSport.dk forholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager. 

§3 Turneringen vil fortsætte som planlagt under efterforskning og afklaring af sager. 

Regelsæt

§4 Bryder man en af reglerne i dette regelsæt, vil man blive tildelt en straf. En straf for at bryde regelsættet kan inkludere men er ikke begrænset til listen under straffe sektion §47. Alle sager håndteres individuelt, og udmåling af straf vurderes også individuelt.

§5 eSport.dk forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.

Klage

§6 Skulle der i løbet af en turnering opstå en sag hvor du eller dit hold er utilfreds med afgørelsen, kan du/I skrive en klage til en af nedenstående e-mails. Husk at angive hvad sagen drejer sig om, samt en begrundelse for hvorfor du/I ønsker at klage.

                Stk. 1 Klager ang. en afgørelses kan ske til klage@esport.dk

                Stk. 2 Klager ang. en admin kan ske til Turnering@esport.dk

Admin support

§7 Alt kontakt mellem spillere/hold og Turneringsadmin foregår på en specifik discord. Har du/I spørgsmål før, under eller efter en pågældende turnering, kan Turneringsadmin kontaktes på discord i tekst-kanalen #admin-support. I #admin-support kan du lave en ticket og få hjælp af en Turneringsadmin. 

                Stk. 1 Det er muligt at kontakte eSport.dk på Facebook, alt efter hvilken turnering du deltager i. Facebook support kan ikke bruges til kamp relateret henvendelser.

                                FirmaCS: https://www.facebook.com/firmacs

                                Esport.dk: https://www.facebook.com/eSportdk

                Stk. 2 Ønskes der support for EDU CUP anvendes denne discord server – https://discord.gg/UyJYr7a

                Stk. 3 Ønskes der support for FirmaCS anvendes denne discord server – https://discord.gg/tc4qgF7

                Stk. 4 Ønskes der support for Metal CS:GO-ligaen anvendes denne discord server – https://discord.gg/rgaT4Jb

                Stk. 5 Ønskes der support for Deloitte CSGO anvendes denne discord server - https://discord.gg/hPQ6JkK

                Stk. 6 Ønskes der support for OLDBOYS CS:GO anvendes denne discord server - https://discord.gg/gxzGDwJ

                Stk. 7 Ønskes der support for ikke nævnte turneringer i stk. 2-6 anvendes denne discord – https://discord.gg/ktkg3KU

Refundering

§8 Refundering vil finde sted hvis turneringen ikke er gået i gang. Et hold har ret til refundering i tilmeldingsperioden. tilmeldingsperioden vil være oplyst for den pågældende turnering i tilmeldings nyheden.

                Stk. 1 Ved en diskvalifikation/udelukkelse vil det ikke være muligt at få en refundering.

Spiller og konto 

Definering af Main spillere, stand-ins og coach

§9 På et hold skal der være minimum 5 spillere tilknyttet for at kunne deltage. Det maksimale antal spillere der må være på holdet, er 7 spillere. En coach er ikke inkluderet i de 7 spillere, og med en coach kan der i alt være 8 personer tilknyttet et hold hvor 7 af dem er spillere og 1 er coach. 

                Stk. 1 For EDU CUP kan der være tilknyttet 9 spillere og 1 coach.

§10 En ”Main spiller” er defineret som Player-1 til og med Player-5 på toornament. En ”Stand-in” eller ”reserve” er defineret som Player-6 til og med Player-7 på Toornament. 

                Stk. 1 En ”Stand-in” eller ”reserve” i EDU CUP er defineret som Player-6 til og med Player-9.

§11 Coach skal oplyses under holdets informationer på Toornament med samme informationer som hvis han var en spiller.

Deltagelse

§12 For at et hold kan deltage i eSport.dk’s turneringer skal følgende overholdes men ikke begrænset til resten af regelsættet:

                Stk. 1 Holdet skal være godkendt af en Turneringsadmin.

                Stk. 2 Holdets Main-lineup skal bestå af minimum 3 danske statsborgere.

§13 Det er ikke tilladt at være tilknyttet mere end ét hold i den pågældende turneringen. Dette gælder for både spillere og coaches. 

                Stk. 1 Coach kan søge om tilladelse at være coach for mere end 1 hold hos Turnerings administrator på turneringens pågældende discord. eSport.dk kan dog ikke garanter holdenes placering i                                forhold til om de vil møde hinanden.

§14 For at et hold kan deltage i eSport.dk’s turneringer skal spillerne på holdet samt coach have deres spil detaljer offentliggjort, og må ikke deltage med et VAC ban som er under 730 dage gammelt. Samtidig er det ikke tilladt at deltage med nogle former for ban på tredjeparts platforme, altså ESEA, ESL Play og Faceit. Dette gælder for alle konti der kan associeres med en spiller eller coach på holdet. 

                Stk. 1 Hvis en spiller eller coach har et aktiv ban vil personen først kunne deltage når det er udløbet. 

                Stk. 2 Bliver der fundet et aktiv ban imens turneringen er i gang vil spilleren eller coachen modtage en straf.

                Stk. 3 På et hold i FirmaCS skal spillere og coach være ansat i en lønnet stilling samt være ansat i samme virksomhed/koncern.

§15 Alle spillere skal spille på deres main konto. Det er ikke tilladt at deltage ved brug af en smurf konto, eller have en smurf der ikke overholder §14. En Smurf konto er defineret som følger - en konto der ikke bliver betragtet som ens “main konto” og/eller har en dårligere rang. 

                Stk. 2 Der kan I visse omstændigheder gives tilladelse til brug af smurf, dog skal dette godkendes af en Turneringsadmin. 

§16 Alle navne og holdnavne må ikke være stødende, diskriminerende eller nedgørende før og under turneringen. 

                Stk. 1 Ved tilmelding til EDU Cup skal holdets navn inkludere skolens navn.

                Stk. 2 Ved tilmelding til FirmaCS skal holdets navn inkludere virksomhedens/koncerns navn.

§17 Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt indtil tilmeldingen for den pågældende turnering lukker.

Deltagelse for Coach

§18A Coach kan søge om tilladelse til at spille som stand-in for en pågældende kamp, hvis det ikke er muligt at finde en stand-in, eller de allerede tilføjet stand-ins ikke kan spille. Tilladelsen søges på den pågældendes turnerings discord server. 

                Stk. 1 Hvis en person er coach for flere hold er det ikke muligt at søge om at være stand-in for en pågældende kamp. 

§18B Personen der udfylder en coach plads vil til hver en tid kunne være tilføjet som både coach og spiller for et hold på samme tid, altså en coach kan agere som spillende træner såfremt det fremgår på turneringens Toornament side.

                Stk. 1 En coach kan ikke være tilføjet som spiller hvis personen står som coach for to eller flere hold.

Turnering

Opførsel

§19 Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd. Verbalt misbrug under eller uden for kampen tolereres ikke. Dårlig opførsel over for administratorerne før, under eller efter turneringen tolereres ikke.

§20 Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing”.

§21 Ethvert forsøg på at ødelægge turnering vil resultere i en straf.

Discord server

§22 Alle hold skal som minimum have 1 aktiv kontaktperson på den pågældende turnerings discord server, som kan tjekke henvendelser for andre hold og meddelelser fra admins dagligt. Hvis det ikke er muligt for kontaktpersonen at være aktiv i en periode, skal holdet finde en stedfortræder. 

                Stk. 1 Henvendelser fra Turneringsadmins vil ske igennem tickets i den pågældende turnerings discord server.

Server

§23 Alle kampe skal spilles på eSport.dks server, hvis ikke andet er oplyst af Turneringensadmin. 

                Stk. 1 eSport.dks server bruger følgende indstillinger. 

                                mp_startmoney 800
                                mp_roundtime_defuse 1.92
                                mp_freezetime 15
                                mp_maxrounds 30
                                mp_c4timer 40
                                sv_pausable 1
                                ammo_grenade_limit_default 1
                                sv_coaching_enabled 1
                                ammo_grenade_limit_default 1
                                ammo_grenade_limit_flashbang 2
                                ammo_grenade_limit_total 4

                                Settings for overtime:

                                mp_overtime_enable 1
                                mp_overtime_maxrounds 6
                                mp_startmoney 10000

Serverfejl

§24 Ved server fejl skal der omgående kontaktes en Turneringadmin på den pågældende turnering discord. En Turneringsadmin vil løse problemet der skulle være med serveren for at kampen kan fortsætte, så vidt det er muligt fra der hvor kampen stoppede. 

                Stk. 1 Hvis det ikke er muligt at rulle serveren tilbage hvor kampen stoppede med min. 5 runder forskel, vil det førende hold kunne bestemme om de vil tage kampen om, eller starte fra hvor de                              slap med 6000 hver. Hvis der er mindre end 5 runder i forskel skal begge hold være enige om hvilken løsning der skal benyttes. Hvis holdene ikke kan finde en enighed, så vil admin afgøre hvilken                          løsning der vil være bedst i situationen. I skal derfor kontakte en admin hvis der ikke kan findes en løsning

                Stk. 2 Hvis der ikke er spillet mere end 5 runder vil kampen blive spillet om, medmindre begge hold er enige om at fortsætte fra hvor de stoppede med 6000 hver. 

                Stk. 3 I tilfælde af at begge hold skulle have en bedre eller dårligere økonomi fra der hvor serveren lavede fejl, vil den givne mængde kunne blive reguleret efter spillets økonomiske situation. 

Transfervindue

§25 Transfervinduet bliver sat i en given periode under en turnering. Datoerne for transfervinduet vil kunne ses i tilmeldings nyheden for den pågældende turnering. I transfervinduet er det muligt at fjerne, bytte rundt eller udskifte spillere og coach. Transfervinduets periode er det eneste tidspunkt et hold kan få fjernet, bytte rundt og udskifte spillere og coach. 

                Stk. 1 Det er kun tilladt at fjerne/udskifte to spillere fra Main-lineup. 

                Stk. 2 Tilføjelse af spillere eller coach er ikke begrænset af transfervinduet, kun begrænset til antallet af spillere og coach der kan være på holdet i henhold til §9.

                Stk. 3 Hvis der ønskes at skifte en coach ud under en turnering uden for transfervinduet vil den pågældende coach ikke kunne indgå som stand-in i resten af turneringen. 

Tilføjelse af Stand-in/coach

§26 Tilføjelse af stand-in eller coach skal gøres senest 24 timer før kampstart. Et hold kan tilføje stand-ins indtil deres hold er fyldt op, se  §9 og §10. Der laves en ticket på den pågældende turnerings discord server, hvor følgende oplysninger på spilleren(e) eller coach oplyses:

   Holdnavn:
   Spillerens Nick:
   Spillerens SteamID64:
   Spillerens Email:
   Spillerens Fulde Navn:

                Stk. 1 Turneringsadmins kan tilføje stand-ins eller coach efter de 24 timer, men er ikke forpligtet til at skulle gøre det inden kampstart. 

                Stk. 2 Ved tilføjelse af spiller i EDU, skal spilleren der skal tilføjes gå på skolen holdet repræsenterer. 

                Stk. 3 Ved tilføjelse af spiller(e) i FirmaCS skal spilleren der tilføjes være ansat i en lønnet stilling i virksomheden/koncernen holdet repræsenterer. 

                Stk. 4 Turneringsadmins har ret til at afvise en spiller for at blive tilføjet, hvis Turneringsadmins vurderer at spillerens niveau er for høj i forhold til resten af holdene.

Flytning af kampe

§27 Flytning af kampe sker ved at kontakte modstanderholdet senest 48 timer før kampstart. OBS: Det er forskelligt fra turnering til turnering. Så husk at læs det afsnit der vedkommer jeres turnering.

                Stk. 1 (Gælder alle turneringer) Kan parterne ikke blive enige om en ny tid for deres kamp, skal en admin kontaktes omgående for at hjælpe med at finde en ny dag for kampen. Kan der stadig                                  ikke findes en løsning vil kampen som udgangspunkt blive sat til reserve dagen.

                Stk. 2 (Gælder alle turneringer) Hvis holdene er blevet enige om en dato kampen skal flyttes til indenfor den pågældende turnerings kampdage, skal admin kontaktes på den pågældend
                turnerings discord gennem en ticket.

                Stk. 3 FirmaCS:

                              Stk. 3.1 I FirmaCS kontakter du modstanderholdet ud fra informationerne oplyst på kontaktlisten. Kontaktlisten vil indeholde både email og discord oplysninger på  modstanderen.

                              Stk. 3.2 Den pågældende kamp i FirmaCS skal spilles i samme uge, som den er fastlagt.

                              Stk. 3.3 FirmaCS kampe kan som udgangspunkt rykkes til de officielle kampdage mandag og onsdag mellem kl. 18:00 til 21:00, og til reserve dagen lørdag mellem kl. 16:00 til 21:00 –                                                  Andre tidspunkter skal godkendes af en Turneringsadmin for turneringen. 

                Stk. 4 Metal CS:GO-ligaen:

                              Stk. 4.1 Metal CS:GO-ligaen Liga kampe kan som udgangspunkt rykkes til de officielle kampdage tirsdag og torsdag mellem kl. 18:00 til kl. 21:00, og til reserve dagen søndag mellem                                                  kl.16:00 til 21:00 – Andre tidspunkter skal godkendes af en Turneringsadmin for turneringen. 

                              Stk. 4.2 I Metal CS:GO-ligaen Liga skal der oplyses om flytning af kampen i tekst kanalen for divisionen eller gennem en PM til deres kontaktperson på discord serveren.

                Stk. 5 EDU

                              Stk. 5.1 EDU kampe kan rykkes til alle ugens dage mellem kl. 18:00 til kl. 21:00. 

                              Stk. 5.2 I EDU  skal der oplyses om flytning af kampen i tekst kanalen for grupper eller gennem en PM til deres kontaktperson på discord serveren.

               Stk. 6 OLDBOYS CS:GO:

                              Stk. 6.1 OLDBOYS CS:GO kampe kan som udgangspunkt rykkes til de officielle kampdage mandag og onsdag mellem kl. 18:00 til kl. 21:00 – Andre tidspunkter skal godkendes af en                                                    Turneringsadmin for turneringen. 

                              Stk. 6.2 I OLDBOYS CS:GO skal der oplyses om flytning af kampen gennem en PM til deres kontaktperson på discord serveren.

          

Tiebreaker

§28 Hvis to eller flere hold har samme antal point i gruppen eller divisionen, vil de pågældendes placering blive afgjort efter følgende tiebreakers:

  1. Runde forskel i indbyrdes opgør 
  2. Runde forskel overall
  3. Mindst forfeit overall
  4. Flest win/draw/lose overall
  5. Afgørende BO3 

Forfeits

§29 Forfeit er når et hold melder til et andet hold de ikke kan stille hold eller opgiver kampen. Når et hold forfeit skal det meldes til Turnerings administratorer på den pågældende discord server. 

                Stk. 1 Indskrivelse af forfeits vil blive gjort af Turnerings admin.

                Stk. 2 På hvert map som holdet kunne have vundet vil der blive indskrevet 8-0 og sat som forfeit på toornament.

                Stk. 3 Ved et forfeit, vil det hold som har forfeit få indskrevet -1 point på toornament.

                Stk. 4 Når et hold har opgivet 3 kampe i alt i løbet af turneringen vil holdet blive diskvalificeret og udelukket.

Walkover 

§30 Walkover er når et hold udebliver for kampen, og ikke har meldt noget til modstanderholdet eller Turneringens administrator. Et hold kan søge om walkover 15 min. efter kampstart. Walkover skal indskrives af en admin.

                Stk. 1 Indskrivelse af walkover vil blive gjort af Turnerings admin.

                Stk. 2 På hvert map som holdet kunne have vundet vil der blive indskrevet 8-0 og sat som walkover på toornament.

                Stk. 3 Ved et walkover, vil det hold som har walkover få indskrevet -1 point på toornament.

                Stk. 4 Når et hold er udeblevet 2 kampe i træk vil holdet blive diskvalificeret og udelukket.

Streaming

§31A Det er tilladt at stream kampe der bliver spillet i vores turneringer via GOTV med eller uden caster, hvis det er blevet godkendt af en turneringsadmin. Der skal søges om tilladelse hos eSport.dk på den pågældende turnerings discord. 

                Stk. 1 Ved streaming af en kamp med castere, skal opførelsen være anstændigt og det verbale sprogbrug skal være neutralt.

                Stk. 2 Streaming af kampe via POV skal der ikke søges tilladelse til, men er på eget ansvar hvad angår stream sniping.

                Stk. 3 Det er ikke tilladt at streame en kamp fra hverken eget POV, Point of view, eller via GOTV når eSport.dk streamer kampen.

§31B eSport.dk’s live produktioner er accepteret ved deltagelse i vores turneringer og der kan derfor ikke frasiges streaming af eSport.dk. Stream kampe bliver udpeget af eSport.dk’s Turneringsadmin, som bestemmer server og sætter kampen i gang. 

                Stk. 1 Det er ikke tilladt at forsøge at forhindre eller på anden måde ødelægge live produktionen.

                Stk. 2 Begge hold skal være klar på serveren til at spille kampen minimum 10 minutter før kampstart. 

                Stk. 3 Begge hold skal have veto min. 10 før kampstart.

Tilladte tredje parts programmer 

§32 Det er kun tilladt at bruge buy-scripts og jump-throw scripts.

Kamp regler

Kampstart

§33 Tidspunkt for kampstart er det tidspunkt som står opgivet på Toornament.

§34 Er det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4 mod 5).

Chat

§35 All chat på serveren skal holdes til et minimum under kampen. At chatten skal holdes til et minimum indebære at chatten kun bruges til at give relevant information til modstanderholdet. Relevant information kan være hvilken type pause man tager og veto af maps.

Spillere

§36 Alle spillere der repræsenterer holdet under kampen, skal stå på Toornament siden for den pågældende turnering. 

§37 Under kampen skal man bruge det Ingame navn/nickname og SteamID, som er skrevet ind på Toornament siden for den pågældende turnering. 

§38 Det er ikke tilladt at joine den forkerte side under kampen.

Map pool

§39 Den gyldige map pool vil blive listet her nedenunder. Map pool vil følge den officielle map pool for CS:GO. Ved ændringer i den officielle map pool vil alle eSport.dk’s kommende turneringer gøre brug af den nye map pool. Alle igangværende turneringer vil fortsætte med den gamle map pool hvis andet ikke nævnes i den pågældende turnerings discord server under #information. 

                de_train
                de_dust2
               
de_nuke
               
de_mirage
               
de_inferno
               
de_overpass
               
de_vertigo

Agent skins

§40 Agent skins/player models skin er ikke tilladt at bruge under kampen. Alle spillere skal spille med default player model skin i kampe.

Veto

§41 Veto-system bruges til at finde ud af hvilket map kampen skal spilles på. I vetoen er der en højeste seed og laveste seed. Det højeste seed er holdet der står først for eksempel Team A vs. Team B, i denne kamp er det Team A som er højeste seed da de står først. Laveste seed er Team B da de står til sidst, og de vil starte vetoen. I veto-system vil holdene skiftevis fjerne et map eller vælge et map. Der skelnes mellem 4 forskellige veto-systemer – Der er en for BO1, BO3, BO3 map advantage og BO5. Veto-systemet der anvendes vil være oplyst i den pågældende turnerings tilmeldingsnyhed. 

                Best of 1 VETO:

                Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
                Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
                Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
                Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
                Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
                Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
                Det sidste map spilles nu.

 

                Best of 3 VETO:

                Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
                Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
                Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)
                Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)
                Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
                Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
                Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

 

                Best of 3 VETO map advantage:

                Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
                Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
                Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
                Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
                Laveste seed vælger et map (to maps tilbage)
                Højeste seed vælger et map (et map tilbage)
                Det sidste map bruges ikke.

 

                Best of 5 VETO:

                Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
                Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
                Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)
                Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)
                Laveste seed vælger et map (to maps tilbage)
                Højeste seed vælger et map (et map tilbage)
                Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

Pause

§42 Hvert hold har 4 taktiske pauser á 30 sekunder hver per map. 

                Stk. 1 En teknisk pause der overstiger 5 min. Eller ikke kan løses, skal der kontaktes en Turneringsadmin for den pågældende turnering, som vil vurdere situationen for kampens fortsættelse. 

                Stk. 1 Dispensation kan søges ved tekniske problemer, såsom nedbrud, VAC Authentication Error mv.

Optagelse af In-eye demo 

§43 Alle spillere og coaches skal optage In-eye demo i dem-format, for at demoen er gyldig. Der må maksimal mangle de 3 første runder af kampen, for at demoen vil være gyldig. Du kan læse mere om hvordan du optager In-eye demo på eSport.dk under FAQ.

                Stk. 1 Optagelse med Obs, shadow play, plays.tv eller andre programmer accepteres ikke og gælder ikke som en gyldig in-eye demo.

                Stk. 2 Alle optagelser af In-eye demo fra den pågældende turnering skal gemmes op til en uge efter turneringen er slut. 

Rapportering

§44 Alle kampresultater bliver indskrevet af Turneringsadmins. Hvis der er byttet rundt på holdene, så spillerne er på forkerte hold, skal Turneringsadmins kontaktes og oplyses om dette. Der skal sendes et screenshot af resultatet fra kampen før det er accepteret. 

                Stk. 1 EDU og OLDBOYS CS:GO Liga indrapportere selv deres kampresultater.

Snyd

Snyd

§45 Det er ikke tilladt at bruge nogle former for tredjepartsprogrammer eller misbruge bugs der skulle være i spillet, som giver spilleren en fordel over modstanderne. Tredje parts programmer der ikke er tilladte vil være alle former der betegnes som hacking/cheating - dette gælder vision assistance, aim assistance og andre eksterne hjælpe programmer såsom bhop script, sound ændringer, no-flash. 

Anklage for snyd

§46 Hvis du mistænker modstanderen for at snyde, skal du kontakte en Turneringensadmin på den pågældende discord server. Anklager accepteres kun ved en detaljeret beskrivelse af hvorfor personen snyder. Når demoen eller demoer er udleveret er det op til den anklagende at finde de steder der menes personen snyder. 

                Stk. 1 Det er kun tilladt at forespørge maksimalt 2 demoer pr. map. 

                Stk. 2 Forespørgelse skal ske senest 15 minutter efter kampen er slut. Alle forespørgsler herefter kan blive afvist.

                Stk. 3 Det anklaget hold har 48 timer fra kontakt tidspunktet til at fremsende de gyldige demoer. 

                Stk. 4 Anklageren har 48 timer fra demoerne er udleveret til at finde tidspunkter hvor det formodes at modstanderen snyder, samt informere Turneringsadmins med disse tidspunkter. Overholdes                            det ikke vil sagen blive lukket. 

Straffe

§47 eSport.dks Turneringsadmins kan udstede følgende straffe men er ikke begrænset til disse nævnte straffe i Stk.1. Alle straffe bliver vurderet individuelt, og kan blive givet til spillere og holdet samlet. 

                Stk. 1 Former for straffe der kan gives ud:

    • Reprimande
    • Advarsel
    • Taberdømt
    • Diskvalifikation
    • Udelukkelse
    • Ban
    • Reducering af præmiepenge

                Stk. 2 Ved diskvalificering vil præmier eller anden form for gevinst vundet fra en given turnering, ikke blive udleveret/udbetalt.

                Stk. 3 Hvis en spiller eller hold har fået 3 advarsler vil spilleren eller holdet blive diskvalificeret for turneringen. Straffen kan blive forhøjet afhængig af sagen.

§48 eSport.dk er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.

§49 Alle bans og regler gælder også for eSport.dks samarbejdspartnere.