Regler - Rocket League

§1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

 • 1.1.1 – Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.

 • 1.1.2 – Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

 • 1.1.3 – Ved tilmelding til turneringer vil hold med stødende spillernavne og/eller holdnavne blive afvist.

§1.2 – Kommunikation

 • 1.2.1 – Har I brug for hjælp til en turnering vil admin være til at finde på turnerings specifikke discord server. I kan finde turneringens specifikke discord server under den turnering I deltager i og bruge tekst kanalen #admin-support og skrive -new for at oprette en ticket.

§1.3 – Opførsel

 • 1.3.1 – Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.

 • 1.3.2 – Verbalt misbrug under eller uden for kampen kan føre til straffe (se paragraf §1.5) og som i grove tilfælde føre til diskvalifikation.

 • 1.3.3 – Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing” og vil resultere i udelukkelse fra fremtidige eSport.dk turneringer.

 • 1.3.4 – Dårlig opførsel over for administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk.

§1.4 – Streaming

 • 1.4.1 – Egen stream
 • 1.4.1.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.

 • 1.4.1.2 – Der skal søges tilladelse hos eSport.dk ved streaming med casters eller via spectate før der streames.
 • 1.4.2 – Ved eSport.dk live produktion.
 • 1.4.2.1 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af eSport.dk. Dette kan ikke fraviges.

 • 1.4.2.2 – Såfremt eSport.dk udtager en kamp til streaming, skal der spilles på den af eSport.dk valgte server.

 • 1.4.2.3 – Begge hold skal møde op på serveren senest 10 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.

 • 1.4.2.4 – Der skal afventes “OK LIVE” fra admins/stream før kampen kan begynde. Så snart “OK LIVE” modtages skal kampen begynde. Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.
 • 1.4.2.5 – eSport.dk har tilladelse til at pause kampen i freeze time til brug for reklame pause.
 • 1.4.2.6 – Såfremt en spiller mod arbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admin.

§1.5 – Straf

 • 1.5.1 – Bryder man en af reglerne i dette regelsæt, vil man blive tildelt en straf. En straf for at bryde regelsæt kan inkludere men er ikke begrænset til; advarsler, taberdømte runder, taberdømte kampe, reducering af præmiepenge, diskvalifikation eller udelukkelse af spillere/hold.
 • 1.5.2 – Alle sager håndteres individuelt, og udmåling af straf vurderes også individuelt.
 • 1.5.3 – Ved 3 advarsel bliver holdet og samtlige spillere under holdet udelukket fra turneringen. Efterfølgende konsekvens afhænger af sagen.

§1.6 – Nationalitet

 • 1.6.1 – Minimum 2 ud af de 3 main spillere på et hold skal være danske.

§1.7 – Udmelding & refundering

 • 1.7.1 Hvis et hold opgiver 3 kampe i alt, bliver holdet diskvalificeret fra en given turnering.

 • 1.7.2 Hvis et hold udebliver fra 2 kampe i træk, bliver holdet diskvalificeret fra en given turneringen.

 • 1.7.3 Hvis et hold springer fra, uanset årsagen eller bliver diskvalificeret, vil eventuelt deltagergebyr/depositum ikke blive refunderet.

 • 1.7.4 Ved udmelding/diskvalificering vil alle tidligere og fremtidige kampe blive taberdømt (W-L) hvis strukturen i en given turnering har grupper elller liga format.

 • 1.7.5 Ved diskvalificering vil præmier eller anden form for gevinst vundet fra en given turnering, ikke blive udleveret/udbetalt.

§1.8 - Replay 

 • For at finde replays gå til følgende mappe:
  Denne PC/Dokumenter/MyGames/RocketLeague/TAGame/demos.

 

2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

 • 2.1.1 – Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
 • 2.1.2 – Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt indtil tilmeldingen for den pågældende turnering lukker.
 • 2.1.3 – Under turneringen er det tilladt at tilføje 1 spillere mere (dog maks 5 spillere i alt).
 • 2.1.4 – Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.
 • 2.1.5 – Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende game.

§2.2 – Arena

 • DFH Stadium
 • Aquadome
 • Champions Field
 • Mannfield
 • Neo Tokyo
 • Salty Shores (Day)
 • Starbase ARC
 • Urban Central
 • Utopia
 • 2.2.1 - DFH Stadium er standard arena og er kampens første map. 
 • 2.2.2 - fra game 2 til game 7 vil hvert hold skiftevis vælge arena hvor holdet som står først/øverst vælger første map. 
 • 2.2.3 - Er der en arena man ikke ønsker at spille skal dette meldes til turnerings admin senest 24 timer før kampstart. Hvor man skal argumenter for hvorfor arenaen ikke skal tages i brug. 

§2.3 – Antal games for en match

 • 2.3.1 - Hvor mange games man skal spille afgøres af turneringen og er beskrevet i turnerings struktur og format.
 • 2.3.1.1 - Det vil derfor  være muligt at der skal spilles BO1, BO3, BO5, BO7.

§2.4 – Custom game 

 • 2.4.1 – Holdet som står først/øverst i turnerings bracket opretter custom game.
 • 2.4.1.1 – Følgende server settings skal være på serveren, hvis andet ikke er oplyst af admins:
  Standardarena: DFH Stadium
  Holdstørrelse: 3v3
  Gamemode: Soccar
  Bot-sværhedsgrad: Ingen bots
  Match: BO3/BO5/BO7 
  Mutatorer: Ingen
  Matchtid: 5 minutter
  Join private: Private lobby - Navn / adgangskode
  Overtid: Første mål vinder
  Platform: Cross-platform
  Server: Europa 

§2.5 – Tiebreakers

 • §2.4.1 Hvis to eller flere hold i en gruppe eller division har samme antal point vil rangeringen blive afgjort efter følgende tiebreakers:

  Head to Head
  Serieforskel overall
  Målforskel overall
  Afgørende BO3

§2.6 – Overtime

 • 2.5.1 Hvis en kamp ender uafgjort skal det afgøres ved at spille overtime med de settings som er beskrevet under §2.4.1.

§2.7 – Walkovers (W/O)

 • §2.6.1 Walkovers må KUN indskrives af en admin. Indskriver man selv et walkover kan man modtage en straf.

§3 – Kamp

§3.1 – Generelt

 • 3.1.1 – Chat/say skal holdes til et minimum under kampen og man skal kun skrive kamp relevante informationer i chatten.
 • 3.1.2 - Det er ikke tilladt at give kodeordet til lobbyen ud til andre end de spillere der skal spille kampen. 
 • 3.1.2.1 - Hvis dette ikke overholdes vil det medføre straf. 

§3.2 – In-game navne

 • 3.2.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står på toornament. 
 • 3.2.2 – Hvis spilleren ikke bruger det navn man har skrevet sig op med vil dette resultere i en straf (se paragraf §1.5).

§3.3 – Standins

 • 3.3.1 – Det er tilladt at bruge to stand-ins.
 • 3.3.2 – En stand-in kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står i lineuppet.
 • 3.3.2.1 – I tilfælde af LAN kampe i en given turnering, skal evt. brug af standins meldes til admins senest dagen før LAN kampene.
 • 3.3.3 – Hvis stand-in skal bruges i en kamp, skal spilleren han erstatter, have forladt serveren, inden stand-in joiner serveren.
 • 3.3.4 – Tilføjelse af en stand-in skal ske meldes til en admin senest 24 timer før kampstart, og skal gøres ved at sende følgende oplysninger til en admin på Discord via en ticket:
  Holdnavn:
  Spillerens Nick:
  Spillerens RL tracker link:
  Spillerens Email:
  Spillerens Fulde Navn:

§3.4 – Kampstart

 • 3.4.1 – Coach er tilladt.
 • 3.4.2 – Hvis et hold ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
 • 3.4.3 – Er det ikke er muligt at få tredje mand ind på serveren i tide, er det vil kampen blive automatisk forfeited.
 • 3.4.4 – Tidspunkt for kampstart er det tidspunkt som står opgivet på Toornament.
 • 3.4.5 – Har man spillet kampen færdig, har man også accepteret de betingelser der er blevet spillet på - herunder dog ikke cheat.

§3.5 – Rykning af kamp

 • 3.5.1 – Hvis et hold er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres via den pågældende divisions tekst kanal på Discord senest 48 timer før kampstart. Tagging af modstanderens holdnavn er et krav (@holdnavn her)
 • 3.5.2 – Holdet der aflyser kampen skal efter udførelsen af §3.5.1 melde minimum to nye datoer ud til modstanderen. Modstanderen har ret til at nægte flytning af kamp fra først aftalte tidspunkt.
 • 3.5.3 – Flytning af kamp. (§3.5.1) har det kontaktede hold 36 timer til at svare på modstanderens ønske om flytte tidspunktet.
 • 3.5.4 – En kamp kan senest flyttes til og med dagen før næste runde/kamp.
 • 3.5.5 – Så snart en ny dato er fastlagt skal admins kontaktes. screenshot af aftalen er et krav.
 • 3.5.6 Kan holdene ikke spille forelagte tidspunkt og ikke blive enige om ny dato. Skal admin kontaktes og så vil admin sætte en dato og et tidspunkt

§3.6 – Udskiftning af spiller

 • 3.6.1 – Det er tilladt at skifte spillere i sit lineup frem til tilmeldingen lukker i en givende sæson. 
 • 3.6.2 – I hver sæson fastsættes en periode med et transfervindue hvor det vil være muligt for holdene at udskifte spillere. Eventuelle stand-ins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden stand-in hvis nødvendigt. Datoen for denne periode annonceres sammen med sæson informationen.
 • 3.6.3 – Ved udskiftning af spillere, skal minimum 2 spillere fra det originale lineup som meldte sig til ligaen, forblive på holdet.
 • 3.6.4 – For at få udskiftet sine spillere skal man kontakte admins på vores Discord. Følgende informationer for eventuelle nye spillere skal opgives:
  Holdnavn:
  Spillerens Nick:
  Spillerens RL tracker Link:
  Spillerens Email:
  Spillerens Fulde Navn:

§3.7 – Gæstekonti/smurf accounts

 • 3.7.1 – Spillere må ikke konkurrere ved hjælp af gæstekonti. Alle deltagere skal have en unik og gyldig Steam-, Microsoft®-konto, Nintendo-konto eller PlayStationTM-netværks-ID og passende adgangsniveauer til Steam, Xbox LiveTM, NintendoTM-netværket eller PlayStationTM-netværket, hvor det er relevant.
 • 3.7.2 – Det er ikke tilladt at spille på en smurf konto. Dvs. en konto der ikke bliver betragtet som ens “main konto”, samt dårligere rang.

§3.8 – Restart/re-host af kampen 

 • 3.8.1 – Mellem spil i en kamp kan hold anmode om, at kampen bliver hostet på samme server region på grund af forbindelsesproblemer. 
 • 3.8.2 – Hold skal have gensidig aftale om at annullere det aktuelle Game of Match og gentage hosten med godkendelse fra turnerings admin. 
 • 3.8.3 – Turnerings Admin forbeholder sig retten til når som helst at suspendere og ugyldige den aktuelle kamp for en ny vært.
 • 3.8.4 – Ønsker man genstart af kampen grundet bug/glitch der har indflydelse på spillet skal kampen spilles færdig, og replay skal sendes til turnerings admin for gennemgang. Derefter afgør admin om kampen skal spilles igen. 
 • 3.8.5 – Turnerings Admin kan kræve genstart af et game eller en kamp på grund af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. Hvis en fejl markant påvirker en spillers evne til at spille, eller spillet og / eller kampen forstyrres af en Force Majeure eller en anden begivenhed.

§3.9 – Efter kampen

 • 3.9.1 – Efter kampen rapporteres resultatet til en admin eller registreres på Toornament. Fejlmelding af resultatet i større omfang kan resultere i default win til modstanderen.
 • 3.9.1.1 – Rapportering af kampen skal gøres med et screenshot af scoreboard af det samlet resultat.
 • 3.9.1.2 – Når kampen er slut skal man gemme Replay af kampen.

§4 – Snyd

§4.1 – Generelt

 • 4.1.1 – Ingen former for snyd er tilladt i eSport.dks turneringer.
 • 4.1.1.1 – Her gælder alle tredje-parts programmer.
 • 4.1.2 – Alle sager bliver vurderet individuelt og kan derfor føre til anderledes straffe end vores standard regelsæt foreskriver.
 • 4.1.3 – Deltager man med et aktivt ban, udelukkes man fra eSport.dk og andre samarbejdespartnere. Længden af udelukkelsen afhænger af sagen.
 • 4.1.4 – Spiller du med et forkert steamid under turneringen vil den pågældende kamp være ugyldig og straffen dernæst afhænger af sagen.
 • 4.1.5 – Det er spillerens eget ansvar, at kontrollere eventuelle bans.
 • 4.1.6 – Ethvert forsøg på at bøje eller udnytte reglerne kan resultere i øjeblikkelig udelukkelse.
 • 4.1.7 – eSport.dk kan til enhver tid udelukke spillere, uden at årsagen offentliggøres.

§4.2 – Procedure

 • 4.2.1 – Mistænkes en spiller for snyd, skal eSport.dk admins kontaktes indenfor 15 min efter en kamp er sluttet. Kontakt af admin sker på discord gennem en ticket som oprettes i kanalen #admin-support (se paragraf §4.3).
 • 4.2.2 – Når man anklager et hold for snyd, skal man komme med en beskrivelse af hvad der gør at modstanderen snyder. 
 • 4.2.3 – Anklagen skal holdes mellem holdene og eSport.dk.
 • 4.2.4 – Når sagen betragtes som afsluttet af eSport.dk, kan man frit offentliggøre sine anklager.
 • 4.2.5 – Overtrædes et givent punkt, kan det anklagende hold bortvises.

§4.3 – Replay

 • 4.3.1 – Plays.tv eller andet record software godkendes ikke som gyldig demo. Kun Replay er gyldig demo!
 • 4.3.2 – Anklagelse om snyd skal ske via en turnerings-admin på Discord, hvor replayed af kampen gives til turnerings admin. Anklagelser som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.
 • 4.3.3 – Anklagelse af snyd skal ske senest 15 minutter efter kampens afslutning.
 • 4.3.4 – Replay vil derefter blive givet ud til et betroet cheat Team som vil give sin vurdering.
 • 4.3.5 – Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
 • 4.3.6 – Replays skal gemmes fra sæson start til første uge efter sidste kamp er spillet i den pågældende sæson.

§4.4 – Forbehold

 • 4.4.1 – eSport.dk forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.
 • 4.4.2 – eSport.dk forbeholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager.

§4.5. – Eksisterende bans

 • 4.5.1 – Alle spillere som har et Vac ban, Playstation Network suspendering/udelukkelse, eller anden for ban på nævnte platform under §3.7 som er over 730 dage gammelt kan deltage. 
 • 4.5.2 – Fjernes en af de nævnte bans, kan man igen deltage omgående.
 • 4.5.3 – Har man et aktivt cheat ban på FACEIT eller ESL kan man ikke deltage i eSport.dk turneringer. Gør man alligevel dette vil §4.1.3 som udgangspunkt gælde.

§4.6 – eSport.dk cheat bans

 • 4.6.1 – Ved begrundet mistanke om snyd, kan eSport.dk admins bortvise en spiller samt hold omgående fra en igangværende turnering.
 • 4.6.2 – Kendes man skyldig i den efterfølgende efterforskning modtages en straf som vurderes fra sag til sag.
 • 4.6.3 – eSport.dk er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.
 • 4.6.4 – Alle beslutninger træffes udelukkende af eSport.dk.
 • 4.6.5 – Disse regler gælder for alle turneringer afviklet på eSport.dk, Copenhagen Games og TPNG.

§4.7 – Scripts

 • 4.7.1 – Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
 • 4.7.2 – Det er ikke tilladt at bruge macro-funktioner/knapper, såsom Turboknapper.
 • 4.7.3 – Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation og/eller udelukkelse.
 • 4.7.4 – Det er ikke tilladt at misbruge en bug.
 • 4.7.4.1 – Ved opdagelse af en bug skal det meldes til Turnerings Admin.