Regler - League of Legends

§1: Generelt
§2: Turnering
§3: Kamp
§4: Snyd


§ 1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

§1.1.1 Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
§1.1.2 Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

§1.2 – Admins

§1.2.1 Admins vil være på denne Discord og noteret som “TURNERINGSADMIN” eller ”EDU-ANSVARLIG” .

§1.3 – Kommunikation

§1.3.1 Alt kommunikation mellem de deltagende hold vil foregå på denne Discord server.

§1.4 – Opførsel

§1.4.1 Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.
§1.4.2 Verbalt misbrug under eller udenfor kampen kan føre til advarsler (se paragraf §1.6) og kan i grove tilfælde føre til diskvalifikation.
§1.4.3 Kampe tabt med vilje kan og vil blive anset som “matchfixing” og vil resultere i direkte udelukkelse fra den pågældende turnering samt fremtidige eSport.dk turneringer.
§1.4.4 Dårlig opførsel overfor administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk.
§1.4.5 – Det er en god ide at gemme et replay efter hver kamp, til dokumentation ved henvendelse hos admins. (League of Legends’ indbyggede er tilstrækkelig)

§1.5 – Streaming

§1.5.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.
§1.5.2 – Der skal søges tilladelse hos eSport.dk ved streaming med casters før der streames.
§1.5.3 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af eSport.dk. Dette kan ikke frasiges.
§1.5.4 – Begge hold skal være i lobby’en senest 15 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.
§1.5.5 – I tilfælde af at eSport.dk streamer en kamp må kampen først begynde når en admin har givet grønt lys i lobby’en. Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.
§1.5.6 Såfremt en spiller modarbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admins.

§1.6 – Advarsler

§1.6.1 – Ethvert regelbrud kan resultere i en advarsel til hele holdet. En advarsel kan være en mindre advarsel eller en større advarsel.
§1.6.2 – Mindre advarsel
En mindre advarsel gives for mindre forseelser såsom rapportering af forkert resultat, udeblivelse fra kamp, dårlig opførsel mv.
§1.6.3 – Større advarsel
En større advarsel gives for større forseelser såsom bevidst fejlinformation til admins, meget dårlig opførsel, gentagne regelbrud mv.
§1.6.4 – Modtages 2 mindre advarsler, gives der automatisk en større advarsel.
§1.6.5 – Modtager man 2 større advarsler, bliver man diskvalificeret fra turneringen.
§1.6.6 – Snyd vil under alle omstændigheder resultere i øjeblikkelig diskvalifikation og udelukkelse fra eSport.dks turneringer.
- §1.6.6.1 – Snyd omfatter bl.a. tredjeparts programmer, DDoS/Drop-hacking og scripting

§1.7 – Tilmelding

1.7.1 – Ved tilmelding SKAL holdet inkludere skolens navn i holdnavnet.


§2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

§2.1.1 – Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
§2.1.2 – Summoner Name, holdnavn, rigtige navn og E-mail er et krav ved tilmeldingen.
§2.1.3 – Før, samt under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere (dog maks 7 spillere i alt).
§2.1.4 – Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.
§2.1.5 – Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.
§2.1.6 – En spillers tilmeldte Summoner Name skal til enhver tid være identisk med det Summoner Name spilleren bruger ingame. Efterleves dette ikke, kan der mangle resultat på kampen og holdene skal derfor tage screenshot af resultatet og rapportere det til en admin.
§2.1.7 – Foretager en spiller et namechange i løbet af turneringen, skal dette oplyses til en admin før næste kamp spilles.

§2.2 – Walkovers (W/O)

§2.3.1 – Får man walkover mod et hold som stadig er aktiv i ligaen, vil resultatet blive indskrevet som W-L.
§2.3.2 – Får man walkover mod et hold som er meldt ud af ligaen, vil resultatet blive indskrevet som W-L.


§3 – Kamp

§3.1 – Kamp format

§3.1.1 – Kampe spilles 5 mod 5.
§3.1.2 – Kampe spilles på Summoner’s Rift.
§3.1.3 – Kampe spilles som en Best of 1 (BO1), undtagen semifinalen og finalen, der spilles som en Best of 3 (BO3).
§3.1.4 – Kampe spilles med tournament regler.
§3.1.5 – Holdet øverst i en bracket, skal starte ud som blue-side.

§3.2 – Standins

§3.2.1 – Det er tilladt at bruge to stand-ins. Disse stand-ins kan blive indskrevet når som helst under turneringen. Kontakt admins for at få indskrevet standins.
§3.2.2 – En standin kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står på lineuppet.
§3.2.3 – Der kan maksimalt være 7 spillere på et hold.
§3.2.4 – En standin kan tilmeldes løbende igennem turneringen så længe holdet har plads.
§3.2.5 – Det er ikke tilladt at tilmelde en standin midt i et game.
§3.2.6 – Det er tilladt at tilmelde en standin i mellem to games i fx. en BO2, BO3 eller BO5.

§3.3 – Udskiftning af spiller

§3.3.1 – Det er tilladt at skifte spillere i sit line-up frem til kl. 20.00 dagen før første kamp i en sæson. Her vil §3.3.3 også gøre sig gældende.
§3.3.2 – I hver sæson fastsættes en periode med et transfervindue, hvor det vil være muligt for holdene at udskifte spillere. Eventuelle standins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden standin hvis nødvendigt. Datoen for denne periode annonceres sammen med sæson informationen.
§3.3.3 – Ved udskiftning af spillere, skal minimum 3 spillere fra det oprindelige line-up forblive på holdet. Det oprindelige lineup er de 5 main spillere man blev tilmeldt med.
§3.3.4 – For at få udskiftet sine spillere, skal man kontakte admins på vores Discord.

§3.4 – Rykning af kamp

§3.4.1 Hvis et hold er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres til modstanderholdet og admins senest 48 timer før kampstart.
§3.4.2 Holdet der aflyser kampen skal efter udførelsen af §3.4.1 melde en eller flere nye datoer ud til modstanderen. Disse skal være indenfor samme spilleuge som den pågældende runde er sat til når turnerings strukturen er i et bracket format.
§3.4.3 Så snart en ny dato er fastlagt skal admins kontaktes.
§3.4.4 Kan holdene ikke blive enige om en ny kampdato, er den vejledende kampdato og tid gældende.
§3.4.5 Hvis aftalen er lavet indbyrdes skal der tages screenshot af aftalen.

§3.5 – Kampstart

§3.5.1 – Som udgangspunkt kan alle spectate en kamp. Hvis det ene hold ikke ønsker dette, kan admin kontaktes via Discord. Se paragraf 1.4.
§3.5.2 – Hvis hele holdet ikke er i lobbyen 15 min efter kamptidspunkt, kan modstanderholdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af admins.

§3.6 – Pausing

§3.6.1 – Det er ikke tilladt at pause et game i egen interesse. Der skrives til modstanderen om ønsket ang. pause, hvorefter modstanderen skal reagere og lave selve pause kommandoen.
§3.6.2 – Det er kun tilladt at pause kampen i non-fight situationer og ved tekniske problemer.
§3.6.2.1 – Der må maksimalt pauses i 15 min. per hold.
§3.6.3 – Når et hold pauser skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes indtil sæsonen er slut.
§3.6.4 – I tilfælde af tekniske problemer kan begge hold søge om remake hos admins inden first blood eller før spillets ur viser 5:00. For at dette kan træde i kraft skal spilleren opleve fejl i følgende komponenter: Skærm, computer, router, LolClient.exe, LeagueofLegends.exe, mus eller tastatur.
§3.6.5 – Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som servernedbrud m.m.

§3.7 – Efter kampen

§3.7.1 – Når kampen er færdig rapporteres resultatet automatisk via tournament code.


§4 – Snyd

§4.1 – Snyd

§4.1.1 – Snyd er ikke tilladt, og snyd vil resultere i diskvalifikation af turneringen, og udelukkelse af fremtidige turneringer og ligaer.
§4.1.2 – Det er ikke tilladt, at disconnect fra spillet med vilje.
§4.1.3 – Det er ikke tilladt, at spille på et account du ikke selv ejer.
§4.1.4 – Det er ikke tilladt, at benytte tredjeparts programmer der har indflydelse på gameplay.

Link til Discord: https://discord.gg/FdUrBHP