Regler - EDU Cup CS:GO

§1: Generelt
§2: Turnering
§3: Kamp
§4: Snyd


Sidst opdateret: 18. oktober 2018

§1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

§1.1.1 Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
§1.1.2 Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

§1.2 – Admins

§1.2.1 Admins vil være på denne Discord og noteret som “TURNERINGSADMIN” eller ”EDU-ANSVARLIG” .

§1.3 – Kommunikation

§1.3.1 Alt kommunikation mellem de deltagende hold vil foregå på denne Discord server.

§1.4 – Opførsel

§1.4.1 Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.
§1.4.2 Verbalt misbrug under eller udenfor kampen kan føre til advarsler (se paragraf §1.6) og kan i grove tilfælde føre til diskvalifikation.
§1.4.3 Kampe tabt med vilje kan og vil blive anset som “matchfixing” og vil resultere i direkte udelukkelse fra den pågældende turnering samt fremtidige eSport.dk turneringer.
§1.4.4 Dårlig opførsel overfor administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk.

§1.5 – Streaming

§1.5.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.
§1.5.2 – Der skal søges tilladelse hos eSport.dk ved streaming med casters eller via GOTV før der streames.
§1.5.3 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af eSport.dk. Dette kan ikke fraviges.
§1.5.4 Såfremt eSport.dk udtager en kamp til streaming, skal der spilles på den af eSport.dk valgte server.
§1.5.5 Begge hold skal møde op på serveren senest 10 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.
§1.5.6 Der skal afventes “OK LIVE” fra admins/stream før kampen kan begynde. Så snart “OK LIVE” modtages skal kampen begynde. Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.
§1.5.7 eSport.dk har tilladelse til at pause kampen i freezetime til brug for reklamepause.
§1.5.8 Såfremt en spiller modarbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admin.

§1.6 – Advarsler

§1.6.1 Ethvert regelbrud kan resultere i en advarsel. En advarsel kan være en mindre advarsel eller en større advarsel.
 – Mindre advarsel:
    En mindre advarsel gives for mindre forseelser såsom rapportering af forkert resultat, udeblivelse fra kamp, dårlig opførsel mv.
 – Større advarsel:
    En større advarsel gives for større forseelser såsom bevidst fejlinformation til admins, meget dårlig opførsel, gentagne regelbrud mv.
    Modtages 2 mindre advarsler, gives der automatisk en større advarsel. Modtager man 2 større advarsler, bliver man diskvalificeret fra ligaen. Snyd vil under alle omstændigheder resultere i øjeblikkelig          diskvalifikation og udelukkelse fra eSport.dks turneringer.
§1.6.2 Modtager man en advarsel, betyder det at man er i risiko for at blive smidt ud af turneringen.


§2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

§2.1.1 Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
§2.1.2 Under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere (dog maks 7 spillere i alt).
§2.1.3 Spillerne skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.
§2.1.4 Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.
§2.1.5. Udgiver du dig for at være en anden spiller, gives 2 års udelukkelse.

§2.2 – Map pool

  • de_train
  • de_dust2
  • de_nuke
  • de_mirage
  • de_inferno
  • de_overpass
  • de_cache

§2.3 – Veto

Det hold der står først/øverst er højeste seed

§2.3.1 – Best of 1 VETO:
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
Det sidste map spilles nu.

§2.3.2 – Best of 3 VETO:
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)
Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

§2.4 – Server

§2.4.1 “BYOS (Bring your own server)”

§2.4.1.1 Begge hold aftaler indbyrdes, hvilken server der skal bruges.
§2.4.1.2 Kan der ikke nås til enighed kontaktes en turnerings admin som vil udpege en server.

§2.4.1.3 Følgende server settings skal være på serveren:
mp_startmoney 800
mp_roundtime_defuse 1.92
mp_freezetime 15
mp_maxrounds 30
mp_c4timer 40
sv_pausable 1
ammo_grenade_limit_default 1
ammo_grenade_limit_flashbang 2
ammo_grenade_limit_total 4
sv_coaching_enabled 1

Settings for overtime:
mp_maxrounds 3
mp_startmoney 10000
 

§2.5 – Walkovers (W/O)

§2.5.1 Walkover indskrives som W-L (Må kun indskrives af en Admin eller af en spiller efter aftale med Admin).


§3 – Kamp

§3.1 – Generelt

§3.1 Chat/say skal holdes til et minimum under kampen. 

§3.2 – In-game navne

§3.2.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står skrevet i tilmeldingsformularen.
§3.2.2 Hvis ikke spilleren bruger det navn man har skrevet sig op med, vil dette resultere i en advarsel (se paragraf §1.6).

§3.3 – Stand-ins

§3.3.1 Der kan maksimalt være 7 spillere på et line-up. Heraf 5 faste og 2 stand-ins.
§3.3.2 Det er tilladt at tilføje stand-ins til sit line-up igennem hele turneringen, på nær midt i et map.
§3.3.3 En stand-in kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står på holdets line-up.
§3.3.4 Hvis en stand-in skal bruges i en kamp, skal spilleren han erstatter, have forladt serveren, inden stand-in joiner serveren.

§3.4 – Rykning af kamp

§3.4.1 Hvis et hold er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres til modstanderholdet og admins senest 48 timer før kampstart.
§3.4.2 Holdet der aflyser kampen skal efter udførelsen af §3.4.1 melde en eller flere nye datoer ud til modstanderen. Disse skal være indenfor samme spille uge som den pågældende runde er sat til.
§3.4.3 Så snart en ny dato er fastlagt skal admins kontaktes.
§3.4.4 Hvis aftalen er lavet indbyrdes skal der tages screenshot af aftalen.

§3.5 – Udskiftning af spiller

§3.5.1 Det er tilladt at skifte spillere i sit lineup frem til tilmeldingen lukker i en givende sæson. Her vil paragraf 3.5.3 også gøre sig gældende.
§3.5.2 I hver sæson fastsættes en periode med et transfervindue hvor det vil være muligt for holdene at udskifte spillere. Eventuelle stand-ins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden stand-in hvis nødvendigt.
Datoen for denne periode annonceres sammen med sæsoninformationen.
§3.5.3 Ved udskiftning af spillere, skal minimum 3 spillere fra det originale line-up som meldte sig til ligaen, forblive på holdet.
§3.5.4 For at få udskiftet sine spillere skal man kontakte admins på vores Discord.

§3.6 – Kampstart

§3.6.1 Det er holdets eget ansvar at checke om serveren der spilles på er i orden og brugbar jf. §2.4. 
§3.6.2 Coach er tilladt.
§3.6.3 Hvis et hold ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
§3.6.4 Er det ikke muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5).
§3.6.5 Har man spillet kampen færdig, har man også accepteret de betingelser der er blevet spillet på - herunder dog ikke cheat.

§3.7 – Knivrunde

§3.7.1 Kampen starter med en knivrunde for at bestemme hvilken side, det pågældende hold starter på.
§3.7.2 Under knivrunden er det kun tilladt at bruge kniv og decoy.
§3.7.3 Hvis en spiller bruger pistol eller planter bomben går knivrunden per automatik til det modsatte hold.
§3.7.4 Knivrunden er først ovre når det ene hold har dræbt alle modstandere på det modsatte hold.

§3.8 – Pausing

§3.8.1 Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.
§3.8.2 Det er tilladt at pause sin kamp én gang hver halvleg. Hver pause er på 2 min. pr. hold.
§3.8.3 Når et hold pauser, skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes, indtil kampen er slut.
§3.8.4 Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.


§4 – Snyd

§4.1 – Generelt

§4.1.1 Ingen former for snyd er tilladt i eSport.dks turneringer.
§4.1.1.1 Herunder men ikke begrænset til aimbot, wallhack, misfarvet models, no recoil, No-Flash og sound ændringer. eSport.dk forbeholder sig retten til at tilføje nye ting til denne liste under turneringen.
§4.1.2 Alle sager bliver vurderet individuelt og kan derfor føre til anderledes straffe vores standard regelsæt foreskriver.
§4.1.3 Deltager man med et aktivt ban, udelukkes man permanent.
§4.1.4 Deltager du under falsk alias, gives 2 års udelukkelse.
§4.1.5 Udgiver du dig for at være en anden spiller, gives 2 års udelukkelse.
§4.1.6 Det er spillerens eget ansvar, at kontrollere eventuelle bans.
§4.1.7 Ethvert forsøg på at bøje reglerne kan resultere i øjeblikkelig udelukkelse.
§4.1.8 eSport.dk kan til enhver tid udelukke spillere, uden at årsagen offentliggøres.

§4.2 – Procedure

§4.2.1 Mistænkes en spiller for snyd, skal man bede eSport.dk admins om demo senest 15 min efter kampen (se paragraf §4.3).
§4.2.2 Når man efterspørger demo skal man give en detaljeret beskrivelse af hvorfor man mener at modstanderen snyder. Evt. kan der gives videoklip fra plays.tv eller YouTube.
§4.2.3 Anklagen skal holdes mellem holdene og eSport.dk.
§4.2.4 Når sagen betragtes som afsluttet af eSport.dk, kan man frit offentliggøre sine anklager.
§4.2.5 Overtrædes et givet punkt, kan det anklagende hold bortvises.

§4.3 – Demo

§4.3.1 Det er ikke tilladt at kræve in-eye demoer af andre årsager end mistanke om regelbrud. Overtrædes dette, forbeholder eSport.dk sig retten til at uddele karantæne for nuværende og fremtidige turneringer.
§4.3.2 GOTV Demoer kan derimod frit benyttes til alt andet end mistanke om regelbrud.
§4.3.3 Alle spillere skal optage in-eye demoer af enhver kamp. Der må maximalt mangle de 3 første runder, for at demoen er gyldig.
§4.3.4 Plays.tv eller andet record software godkendes ikke som gyldig demo.
§4.3.5 Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. map.
§4.3.6 Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin på Discord. Forespørgsler som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.
§4.3.7 Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold, samt en turnerings admin.
§4.3.8 Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt.
§4.3.9 Demoen vil derefter blive givet ud til et betroet Demo Team som vil give sin vurdering ud fra de specifikke tidspunkter.
§4.3.10 Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
§4.3.11 Hvis det anklagede hold ikke kan fremsende en gyldig demo, vil holdet tabe den pågældende kamp.
§4.3.12 Demoerne skal gemmes fra sæson start til første uge efter sidste kamp er spillet i den pågældende sæson.

§4.4 – Forbehold

§4.4.1. eSport.dk forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.
§4.4.2. eSport.dk forbeholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager.

§4.5 – Eksisterende bans

§4.5.1. Modtages VAC ban efter 1. januar 2017 er man permanent udelukket fra eSport.dks turneringer.
§4.5.2. Fjernes VAC ban af Valve, kan man igen deltage omgående.
§4.5.3. Har man et aktivt cheat ban på FACEIT, CEVO, ESEA, eller ESL kan man ikke deltage i eSport.dk turneringer.
§4.5.4. Dispensation for et eksisterende ban kan søges ved at en lærer/kontaktperson fra skolen kontakter eSport.dk. Dette er udelukkende en mulighed for deltagere i EDU Cup CS:GO og ingen andre turneringer afholdt af eSport.dk. Hver eneste ansøgning vurderes individuelt.

§4.6 – eSport.dk cheat bans

§4.6.1 Ved begrundet mistanke om snyd, kan eSport.dk admins bortvise en spiller samt hold omgående fra en igangværende turnering.
§4.6.2 Kendes man skyldig i den efterfølgende efterforskning modtages der som udgangspunkt 2 års karantæne.
§4.6.3 eSport.dk er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.
§4.6.4 Alle beslutninger træffes udelukkende af eSport.dk.
§4.6.5 Disse regler gælder for alle turneringer afviklet på eSport.dk samt evt. samarbejdspartnere, herunder Copenhagen Games.

§4.7 – Scripts

§4.7.1 Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
§4.7.2 Kun buy-scripts og jumpthrow-script er tilladt.
§4.7.3 Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation.