Regler - CS:GO EDU

§1: Generelt
§2: Turnering
§3: Kamp
§4: Snyd
§5: Specielle regler


Sidst opdateret: 12. Oktober 2019

§1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

 • 1.1.1 – Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.

 • 1.1.2 – Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

 • 1.1.3 – Ved tilmelding til turneringer vil hold med stødende holdnavne og spiller navne blive afvist.

 • 1.1.4 – Ønsker man at indgive en klage er man velkommen til at kontakte os på klage@esport.dk

§1.2 – Kommunikation

 • 1.2.1 – Har I brug for hjælp til en turnering vil admin være til at finde på turnerings specifikke discord server. I kan finde turneringens specifikke discord server under den turnering I deltager i og bruge tekst kanalen #admin-support og skrive -new for at oprette en ticket.

§1.3 – Opførsel

 • 1.3.1 – Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.

 • 1.3.2 – Verbalt misbrug under eller uden for kampen kan føre til straffe (se paragraf §1.5).

 • 1.3.3 – Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing” og vil resultere i udelukkelse fra fremtidige eSport.dk turneringer.

 • 1.3.4 – Dårlig opførsel over for administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk.

§1.4 – Streaming

§1.4.1 Egen stream

 • 1.4.1.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.

 • 1.4.1.2 – Der skal søges tilladelse hos eSport.dk ved streaming med casters eller via GOTV før der streames.

§1.4.2 - Ved eSport.dk live produktion

 • 1.4.2.1 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af eSport.dk. Dette kan ikke fraviges.

 • 1.4.2.2 – Såfremt eSport.dk udtager en kamp til streaming, skal der spilles på den af eSport.dk valgte server.

 • 1.4.2.3 – Begge hold skal møde op på serveren senest 10 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.

 • 1.4.2.4 – Der skal afventes “OK LIVE” fra admins/stream før kampen kan begynde. Så snart “OK LIVE” modtages skal kampen begynde. Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.
 • 1.4.2.5 – eSport.dk har tilladelse til at pause kampen i freeze time til brug for reklame pause.
 • 1.4.2.6 – Såfremt en spiller mod arbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admin.

§1.5 – Straf

 • 1.5.1 – Bryder man en af reglerne i dette regelsæt, vil man blive tildelt en straf. En straf for at bryde regelsæt kan inkludere men er ikke begrænset til; advarsler, taberdømte runder, taberdømte kampe, reducering af præmiepenge, diskvalifikation eller udelukkelse af spillere/hold.
 • 1.5.2 – Alle sager håndteres individuelt, og udmåling af straf vurderes også individuelt.
 • 1.5.3 – Ved 3 advarsel bliver holdet og samtlige spillere under holdet udelukket fra turneringen. Efterfølgende konsekvens afhænger af sagen.

§1.6 – Nationalitet

 • 1.6.1 – Minimum 3 ud af de 5 main spillere på et hold skal være danske.

§1.7 – Udmelding & refundering

 • 1.7.1 Hvis et hold opgiver 3 kampe i alt, bliver holdet diskvalificeret fra en given turnering.

 • 1.7.2 Hvis et hold udebliver fra 2 kampe i træk, bliver holdet diskvalificeret fra en given turneringen.

 • 1.7.3 Hvis et hold springer fra, uanset årsagen eller bliver diskvalificeret, vil eventuelt deltagergebyr/depositum ikke blive refunderet.

 • 1.7.4 Ved udmelding/diskvalificering vil alle tidligere og fremtidige kampe blive taberdømt (W-L) hvis strukturen i en given turnering har grupper elller liga format.

 • 1.7.5 Ved diskvalificering vil præmier eller anden form for gevinst vundet fra en given turnering, ikke blive udleveret/udbetalt.

2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

 • 2.1.1 – Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
 • 2.1.2 – Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt indtil tilmeldingen for den pågældende turnering lukker.
 • 2.1.3 – Under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere (dog maks 7 spillere i alt).
 • 2.1.4 – Spillere og Coaches skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.
 • 2.1.5 – Benytter man en spiller eller Coach som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.

§2.2 – Map pool

 • de_train
 • de_dust2
 • de_nuke
 • de_mirage
 • de_inferno
 • de_overpass
 • de_vertigo

§2.3 – Veto

 • 2.3.1 – Det hold der står først/øverst er højeste seed

 • 2.3.2 – Best of 1 VETO:

  Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
  Det sidste map spilles nu.

 • 2.3.3 – Best of 3 VETO map advantage:

  Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
  Laveste seed vælger et map (to maps tilbage)
  Højeste seed vælger et map (et map tilbage)
  Det sidste map bruges ikke.
 • 2.3.4 – Best of 3 VETO:

  Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
  Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)
  Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
  Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

§2.4 – Server

§2.4.1 “BYOS (Bring your own server)”

 • 2.4.1.1 – Begge hold aftaler indbyrdes, hvilken server der skal bruges.

 • 2.4.1.2 – Kan der ikke nås til enighed kontaktes en Turnerings Admin som vil udpege en server.
 • 2.4.1.3 – Følgende server settings skal være på serveren:

  mp_startmoney 800
  mp_roundtime_defuse 1.92
  mp_freezetime 15
  mp_maxrounds 30
  mp_c4timer 40
  sv_pausable 1
  ammo_grenade_limit_default 1
  sv_ing_enabled 1
  ammo_grenade_limit_default 1
  ammo_grenade_limit_flashbang 2
  ammo_grenade_limit_total 4


  Settings for overtime:
  mp_overtime_enable 1
  mp_overtime_maxrounds 6
  mp_startmoney 10000

§2.4.2 “NON-BYOS”

 • 2.4.2.1 – Når en turnering spilles som NON-BYOS SKAL der spilles på eSport.dk’s servers. Såfremt dette ikke efterleves vil holdet modtage en advarsel (se paragraf §1.5.).

§2.4 – Tiebreakers

 • §2.4.1 Hvis to eller flere hold i en gruppe eller division har samme antal point vil rangeringen blive afgjort efter følgende tiebreakers:

  Rundeforskel i indbyrdes opgør
  Rundeforskel overall
  Flest wins/draws/losses overall
  Afgørende BO3

§2.5 – Overtime

 • 2.5.1 Hvis en kamp ender 15-15 skal den afgøres ved at spille overtime med de settings som er beskrevet under §2.4.1.3.

§2.6 – Walkovers (W/O)

 • 2.6.1 Walkovers kan må KUN indskrives af en admin. Indskriver man selv et walkover kan man modtage en straf.

§2.7 – Server fejl

 • 2.7.1 - Hvis det skulle ske at serveren fejler og stopper jeres kamp, vil det være muligt i de fleste tilfælde at køre runden om med samme stats dog skal en admin kontaktes. Hvis det ikke er muligt så vil det hold som har flest point kunne bestemmer om de ønsker at tage kampen om eller spille fra hvad scoren var men alle spillere får 6k
 • 2.7.1.1 - Hvis der kun er blevet spillet 5 runder vil kampen blive spillet om medmindre alle spillere bliver enige om at kampen spilles fra scoren af og alle får 6k
 • 2.7.1.2 - I visse omstændigheder vil det blive delt flere penge ud til alle. Dette kan fx være hvis begge hold have mange penge inden kampen gik i stykker.

 

§3 – Kamp

§3.1 – Generelt

 • 3.1.1 – Chat/say skal holdes til et minimum under kampen og man skal kun skrive kamp relevante informationer i chatten.
 • 3.1.2 – Agent skins er ikke tilladt og brugen af disse vil føre til en straf.
 • 3.1.3 – Forfeit vil give -1 point.
 • 3.1.4 – Ved et forfeit vil det hold som ikke har forfeitet få 8 runder per map. Fx ved BO3 vil 2 ud af 3 maps blive sat til 8-0 til modstanderen.
 • 3.1.5 – Spiller som repræsentere holdet på serveren skal være på lineuppet på den enkle turneringens toornament side.

§3.2 – In-game navne

 • 3.2.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står skrevet i tilmeldingsformularen.
 • 3.2.2 – Hvis ikke spilleren bruger det navn man har skrevet sig op med vil dette resultere i en straf (se paragraf §1.5).

§3.3 – Standins

 • 3.3.1 – Det er tilladt at bruge to standins. 
 • 3.3.2 – En standin kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står på lineuppet.
 • 3.3.2.1 – I tilfælde af LAN kampe i en given turnering, skal evt. brug af standins meldes til admins senest dagen før LAN kampene.
 • 3.3.3 – Hvis stand-in skal bruges i en kamp, skal spilleren han erstatter, have forladt serveren, inden stand-in joiner serveren.
 • 3.3.4 – Tilføjelse af en stand-in skal meldes til en admin senest 24 timer før kampstart, og skal gøres ved at sende følgende oplysninger til en admin på Discord via en ticket:
  Holdnavn:
  Spillerens Nick:
  Spillerens SteamID64:
  Spillerens Email:
  Spillerens Fulde Navn:

§3.4 – Kampstart

 • 3.4.1 – Hvis et hold ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
 • 3.4.2 – Er det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5).
 • 3.4.3 – Tidspunkt for kampstart er det tidspunkt som står opgivet på Toornament.
 • 3.4.4 – Har man spillet runden færdig, har man også accepteret de betingelser der er blevet spillet på - herunder dog ikke cheat eller coach har sidde som coach for der forkerte hold (se paragraf 3.11.3).

§3.5 – Rykning af kamp

 • 3.5.1 Hvis et hold er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres via den pågældende divisions tekst kanal på Discord senest 48 timer før kampstart.
 • 3.5.2 Holdet der aflyser kampen skal efter udførelsen af §3.5.1 melde to nye datoer ud til modstanderen.
 • 3.5.3 En kamp kan senest flyttes til den efterfølgende uge.
 • 3.5.4 Så snart en ny dato er fastlagt skal admins kontaktes.
 • 3.5.5 Hvis aftalen er lavet indbyrdes skal der tages screenshot af aftalen.
 • 3.5.6 Kan holdene ikke blive enige om en ny kampdato vil admin sætte en dato og et tidspunkt.

§3.6 – Udskiftning af spiller

 • 3.6.1 Det er tilladt at skifte spillere i sit lineup frem til tilmeldingen lukker i en givende sæson. Her vil paragraf 3.5.3 også gøre sig gældende.
 • 3.6.2 I hver sæson fastsættes en periode med et transfervindue hvor det vil være muligt for holdene at udskifte spillere. Eventuelle stand-ins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden stand-in hvis nødvendigt. Datoen for denne periode annonceres sammen med sæsoninformationen.
 • 3.6.3 Ved udskiftning af spillere, skal minimum 3 spillere fra det originale lineup som meldte sig til turneringen, forblive på holdet.
 • 3.6.4 For at få udskiftet sine spillere skal man kontakte admins på vores Discord. Følgende informationer for eventuelle nye spillere skal opgives:
  Holdnavn:
  Spillerens Nick:
  Spillerens SteamID64:
  Spillerens Email:
  Spillerens Fulde Navn:

§3.7 – Kniv runde

 • 3.7.1 – Kampen starter med en kniv runde for at bestemme hvilken side, det pågældende hold starter på.
 • 3.7.2 – Under kniv runden er det kun tilladt at bruge kniv og decoy.
 • 3.7.3 – Hvis en spiller bruger pistol eller planter bomben går kniv runden til det modsatte hold.
 • 3.7.4 – Kniv runden er først ovre når det ene hold har dræbt alle modstandere på det modsatte hold.

§3.8 – Pausing

 • 3.8.1 – Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.

 • 3.8.2 – Hvert hold har 4 taktiske pause á 30 sekunder pr. map, inkl. overtime.

 • 3.8.3 – Når et hold pauser, SKAL man oplyse sin modstander om det er en taktisk eller en teknisk pause ved at skrive enten “tac” eller “tech” i chatten så snart man pauser.

 • 3.8.4 – Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.

§3.9 – Efter kampen

 • 3.9.1 – Efter kampen rapporteres resultatet til en admin eller registreres på Toornament. Fejlmelding af resultatet i større omfang kan resultere i default win til modstanderen.

§3.10 – Smurf

 • 3.10.1 – Det er ikke tilladt at spille på en smurf konto. Dvs. en konto der ikke bliver betragtet som ens “main konto”, samt dårligere rang. Der kan I visse omstændigheder gives tilladelse til brug af smurf, dog skal dette godkendes af en admin. 
 • 3.10.1.1 – Hvis dette ikke efterleves vil den pågældende spiller få udstukket en straf (se §1.5).

§3.11 - Coach

 • 3.11.1 - Coach er tilladt.
 • 3.11.1.1 - Det er tilladt at tilføje 1 coach - Coach skal være godkendt af en admin.
 • 3.11.1.2 - Dog har coach kun tilladelse til at sidde i spectate.
 • 3.11.1.3 - En person kan være tilføjet som både spiller og coach samtidig.
 • 3.11.2 - Tilføjelse af en Coach skal meldes til en admin senest 24 timer før kampstart, og skal gøres ved at sende følgende oplysninger til en admin på Discord via en ticket:
  Holdnavn:
  Coach Nick:
  Coach SteamID64:
  Coach Email:
  Coach Fulde Navn:
 • 3.11.2.1 - Det er tilladt at skifte coach i sit lineup frem til tilmeldingen lukker i en givende sæson.
 • 3.11.2.2 - I hver sæson fastsættes en periode med et transfervindue hvor det vil være muligt for holdene at udskifte spillere. Eventuelle stand-ins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden stand-in hvis nødvendigt. Datoen for denne periode annonceres sammen med sæsoninformationen.
 • 3.11.3 - Hvis en Coach sætter sig som coach for det forkerte hold bliver kampen set som ugyldig.
 • 3.11.4 - Det er ikke tilladt for en coach at bruge en smurf konto. Dvs. en konto der ikke bliver betragtet som ens “main konto”, samt dårligere rang. 
 • 3.11.4.1 - Hvis dette ikke efterleves vil den pågældende spiller få udstukket en straf (se §1.5).
 • 3.11.5 - Paragrafen, 4 - snyd, gælder også for Coach. 
 • 3.11.6 - Coach kan søge om tilladelse om at agere standin. Tilladelsen skal søges hos Turnerings Admins. 
 • 3.11.7 - Coach kan søge dispensation om at være coach for mere end ét tilmeldt hold. Holdene skal så vidt det er muligt være i hver deres division. Dispensation skal søges hos Turnerings Admins.

§4 – Snyd

§4.1 – Generelt

 • 4.1.1 – Ingen former for snyd er tilladt i eSport.dks turneringer.
 • 4.1.1.1 – Herunder men ikke begrænset til aimbot, wallhack, misfarvet models, no recoil, No-Flash og sound ændringer. eSport.dk forbeholder sig retten til at tilføje nye ting til denne liste under turneringen.
 • 4.1.2 – Alle sager bliver vurderet individuelt og kan derfor føre til anderledes straffe end vores standard regelsæt foreskriver.
 • 4.1.3 – Deltager man med et aktivt ban, udelukkes man fra eSport.dk og andre samarbejdespartnere. Længden af udelukkelsen afhænger af sagen.
 • 4.1.4 – Spiller du med et forkert steamid under turneringen vil den pågældende kamp være ugyldig og straffen dernæst afhænger af sagen.
 • 4.1.5 – Det er spillerens eget ansvar, at kontrollere eventuelle bans.
 • 4.1.6 – Ethvert forsøg på at bøje eller udnytte reglerne kan resultere i øjeblikkelig udelukkelse.
 • 4.1.7 – eSport.dk kan til enhver tid udelukke spillere, uden at årsagen offentliggøres.

§4.2 – Procedure

 • 4.2.1 – Mistænkes en spiller for snyd, skal man bede eSport.dk admins om demo senest 15 min efter kampen (se paragraf §4.3).
 • 4.2.2 – Når man efterspørger demo skal man give en detaljeret beskrivelse af hvorfor man mener at modstanderen snyder. Evt. kan der gives videoklip fra plays.tv eller YouTube.
 • 4.2.3 – Anklagen skal holdes mellem holdene og eSport.dk.
 • 4.2.4 – Når sagen betragtes som afsluttet af eSport.dk, kan man frit offentliggøre sine anklager.
 • 4.2.5 – Overtrædes et givet punkt, kan det anklagende hold bortvises.

§4.3 – Demo

 • 4.3.1. – Det er ikke tilladt at kræve in-eye demoer af andre årsager end mistanke om regelbrud.
 • 4.3.2. – GOTV Demoer kan derimod frit benyttes til alt andet end mistanke om regelbrud.
 • 4.3.3 – Alle spillere og træner skal optage in-eye demoer af enhver kamp. Der må maximalt mangle de 3 første runder, for at demoen er gyldig.
 • 4.3.4 – Plays.tv eller andet record software godkendes ikke som gyldig demo.
 • 4.3.5 – Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. map.
 • 4.3.6 – Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin på Discord. Forespørgsler som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.
 • 4.3.7 – Forespørgelse af demo skal ske senest 15 minutter efter kampens afslutning.
 • 4.3.8 – Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold, samt en turnerings admin.
 • 4.3.9 – Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt.
 • 4.3.10 – Demoen vil derefter blive givet ud til et betroet Demo Team som vil give sin vurdering ud fra de specifikke tidspunkter.
 • 4.3.11 – Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
 • 4.3.12 – Hvis det anklagede hold ikke kan fremsende en gyldig demo, vil holdet tabe de pågældene maps hvor demoen ikke er gyldig. Holdet har 48 timer til at kunne fremvise demoen fra kontakt tidspunkt. Vi kontakter over mail til kontaktpersonen og/eller discord. 
 • 4.3.13 – Demoerne skal gemmes fra sæson start til første uge efter sidste kamp er spillet i den pågældende sæson.

§4.4 – Forbehold

 • 4.4.1 – eSport.dk forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.
 • 4.4.2 – eSport.dk forbeholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager.

§4.5. – Eksisterende bans

 • 4.5.1 – Har man et VAC ban som er under 730 dage gammelt kan man ikke deltage i vores turneringer.
 • 4.5.2 – Fjernes VAC ban af Valve, kan man igen deltage omgående.
 • 4.5.3 – Har man et aktivt cheat ban på FACEIT, CEVO, ESEA, eller ESL kan man ikke deltage i eSport.dk turneringer. Gør man alligevel dette vil §4.1.3 som udgangspunkt gælde. Dog hvis det kan bevises at bannet er over 730 dage gammelt kan personen få tilladelse til at spille.

§4.6 – eSport.dk cheat bans

 • 4.6.1 – Ved begrundet mistanke om snyd, kan eSport.dk admins bortvise en spiller samt hold omgående fra en igangværende turnering.
 • 4.6.2 – Kendes man skyldig i den efterfølgende efterforskning modtages en straf som vurderes fra sag til sag.
 • 4.6.3 – eSport.dk er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.
 • 4.6.4 – Alle beslutninger træffes udelukkende af eSport.dk.
 • 4.6.5 – Disse regler gælder for alle turneringer afviklet på eSport.dk, Copenhagen Games og The Party.

§4.7 – Scripts

 • 4.7.1 – Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
 • 4.7.2 – Kun buy-scripts og jump-throw er tilladt.
 • 4.7.3 – Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation og/eller udelukkelse.

§5 – Specielle regler

 • 5.1 – Specielle regler kan til enhver tid overtrumfe det generelle regelsæt, her gælder paragraf §1-4, og kan ændres af Turnerings Admin både før og under turnering.

§5.2 – CS:GO ligaen

§5.2.1 - Generelt

 • 5.2.1.1 – Ved udmelding/diskvalificering fra en turneringkan ingen spillere på holdet stille op til næste sæson.
 • 5.2.1.2 – CS:GO Ligaen afvikles som divisioner af 8-12 hvor der spilles single round-robin.

 • 5.2.1.3 – Alle hold skal have min. én kontaktperson på følgende Discord server: https://discord.gg/fRdHbWb.
 • 5.2.1.4 – Til finalen kampen i division 1 vil følgende BO3 veto være gældende:
  Højeste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
  Højeste seed vælger et map (fire maps tilbage)
  Laveste seed vælger et map (tre maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (to maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (et map tilbage)
  Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

§5.2.2.1 – Op- og nedrykning

 • 5.2.2.1 – De 2 bedst placerede hold i en division rykker op, og 2 dårligst placerede hold rykker ned. Top 2 fra division 1 vil rykke op til en ny top turnering.

 • 5.2.2.2 – Hvis et hold ikke kan stille op til næste sæson med min. 3 spillere fra det oprindelige lineup de spillede med i den forrige sæson, vil holdet miste deres plads, og vil skulle placeres på ny.

 • 5.2.2.3 – Det oprindelige lineup betragtes som værende de første 5 registrerede spillere.

 • 5.2.2.4 – Admins kan rykke et hold mere end 1 division op for at sikre mere jævnbyrdige divisioner.

§5.3 – FirmaCS

§5.3.1 - Generelt

 • 5.3.1.1 – FirmaCS turneringen ser bort fra §3.4.

 • 5.3.1.2 – Alle hold skal have min. én kontaktperson på følgende Discord server: https://discord.gg/2dW7aYd.

 • 5.3.1.3 – Alle spillere på et hold skal være ansat i samme virksomhed/koncern.
 • 5.3.1.4 – Coach skal være ansat i samme virksomhed/koncern som spillerne.
 • 5.3.1.5 – Finalerne i FirmaCS kan afvikles såvel online som offline, og vil blive annonceret i forbindelse med hver eneste sæson

§5.3.2 - Rykning af kamp

 • 5.3.2.1 Vejledende tidspunkt for kampdagene i turneringen er mandag, onsdag kl.19.00.

 • 5.3.2.2 Mandag og onsdag kan kampens starttidspunkt flyttes indenfor tidsrummet 19.00-21.00.

 • 5.3.2.3 Kampe kan flyttes til lørdag med starttidspunkt indenfor tidsrummet 17.00-21.00.

 • 5.3.2.4 Kampen kan kun rykkes til en ny kampdag som er en af ovenstående dage indenfor samme uge som den hvor kampen oprindeligt skulle spilles.

 • 5.3.2.5 Ønsker et hold at rykke kampen, skal dette meddeles til modstanderholdet via email eller Discord, senest 48 timer før vejledende kamptidspunkt.

 • 5.3.2.6 Ved rykning af kamp skal den nye kampdag og tidspunkt meldes senest 24 timer før den oprindelige kampstart til en Turnerings Admin. Hvis dette ikke kan efterleves, vil flytningen af kampen blive annulleret og så vil det hold som kan møde op på den originale kampdag, vinde kampen.
  Dette skal meldes til en admin via discord eller på firmaCS@slap.dk.

 • 5.3.2.7 Alle kamptidspunkter er vejledende. Hvis et af holdene jf. §5.3.2.5 meddeler at de ikke kan spille kampen, skal der findes en løsning indbyrdes. Kampe skal dog spilles indenfor de ovennævnte kampdage samt tidsrum. Hvis der ikke indbyrdes kan findes en løsning, skal en admin kontaktes hurtigst muligt.

§5.4 – EDU CS

 • 5.4.1 Ved tilmelding SKAL holdet inkludere skolens navn i holdnavnet.

 • 5.4.2 Alle hold skal have min. én kontaktperson på følgende Discord server: https://discord.gg/FdUrBHP