Regler - CS:GO

§1: Generelt
§2: Turnering
§3: Kamp
§4: Snyd


Sidst opdateret: 16. Januar 2019

§1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

 • 1.1.1 – Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.

 • 1.1.2 – Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

 • 1.1.3 – Ved tilmelding til turneringer vil hold med stødende holdnavne blive afvist.

§1.2 – Kommunikation

 • 1.2.1 – Har I brug for hjælp til en turnering vil admin være til at findes på turnerings specifikke discord server. I kan finde turneringens specifikke discord server under den turnering I deltager i og bruge tekst kanalen #admin-support og skrive -new for at oprette en ticket.

§1.3 – Opførsel

 • 1.3.1 – Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.

 • 1.3.2 – Verbalt misbrug under eller uden for kampen kan føre til straffe (se paragraf §1.5) og som i grove tilfælde føre til diskvalifikation.

 • 1.3.3 – Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing” og vil resultere i udelukkelse fra fremtidige eSport.dk turneringer.

 • 1.3.4 – Dårlig opførsel over for administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk.

§1.4 – Streaming

§1.4.1 Egen stream

 • 1.4.1.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.

 • 1.4.1.2 – Der skal søges tilladelse hos eSport.dk ved streaming med casters eller via GOTV før der streames.

§1.4.2 - Ved eSport.dk live produktion

 • 1.4.2.1 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af eSport.dk. Dette kan ikke fraviges.

 • 1.4.2.2 – Såfremt eSport.dk udtager en kamp til streaming, skal der spilles på den af eSport.dk valgte server.

 • 1.4.2.3 – Begge hold skal møde op på serveren senest 10 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.

 • 1.4.2.4 – Der skal afventes “OK LIVE” fra admins/stream før kampen kan begynde. Så snart “OK LIVE” modtages skal kampen begynde. Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.
 • 1.4.2.5 – eSport.dk har tilladelse til at pause kampen i freeze time til brug for reklame pause.
 • 1.4.2.6 – Såfremt en spiller mod arbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admin.

§1.5 – Straf

 • 1.5.1 – Bryder man en af reglerne i dette regelsæt, vil man blive tildelt en straf. En straf for at bryde regelsæt kan inkludere men er ikke begrænset til; advarsler, taberdømte runder, taberdømte kampe, reducering af præmiepenge, diskvalifikation eller udelukkelse af spillere/hold.
 • 1.5.2 – Alle sager håndteres individuelt, og udmåling af straf vurderes også individuelt.

2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

 • 2.1.1 – Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
 • 2.1.2 – Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt indtil tilmeldingen for den pågældende turnering lukker.
 • 2.1.3 – Under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere (dog maks 7 spillere i alt).
 • 2.1.4 – Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.
 • 2.1.5 – Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.

§2.2 – Map pool

 • de_train
 • de_dust2
 • de_nuke
 • de_mirage
 • de_inferno
 • de_overpass
 • de_cache

§2.3 – Veto

 • 2.3.1 – Det hold der står først/øverst er højeste seed

 • 2.3.2 – Best of 1 VETO:

  Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
  Det sidste map spilles nu.

 • 2.3.3 – Best of 3 VETO map advantage:

  Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
  Laveste seed vælger et map (to maps tilbage)
  Højeste seed vælger et map (et map tilbage)
  Det sidste map bruges ikke.
 • 2.3.4 – Best of 3 VETO:

  Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
  Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)
  Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)
  Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
  Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
  Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

§2.4 – Server

§2.4.1 “BYOS (Bring your own server)”

 • 2.4.1.1 – Begge hold aftaler indbyrdes, hvilken server der skal bruges.

 • 2.4.1.2 – Kan der ikke nås til enighed kontaktes en Turnerings Admin som vil udpege en server.
 • 2.4.1.3 – Følgende server settings skal være på serveren:

  mp_startmoney 800
  mp_roundtime_defuse 1.92
  mp_freezetime 15
  mp_maxrounds 30
  mp_c4timer 40
  sv_pausable 1
  ammo_grenade_limit_default 1
  sv_coaching_enabled 1
  ammo_grenade_limit_default 1
  ammo_grenade_limit_flashbang 2
  ammo_grenade_limit_total 4


  Settings for overtime:
  mp_overtime_enable 1
  mp_maxrounds 6
  mp_startmoney 10000

§2.4.2 “NON-BYOS”

 • 2.4.2.1 – Når en turnering spilles som NON-BYOS SKAL der spilles på eSport.dk’s servers. Såfremt dette ikke efterleves vil holdet modtage en advarsel (se paragraf §1.5.).

§3 – Kamp

§3.1 – In-game navne

 • 3.1.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står skrevet i tilmeldingsformularen.
 • 3.1.2 – Hvis ikke spilleren bruger det navn man har skrevet sig op med vil dette resultere i en straf (se paragraf §1.5).

§3.2 – Standins

 • 3.2.1 – Det er tilladt at bruge to standins.
 • 3.2.2 – En standin kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står på lineuppet.
 • 3.2.2.1 – I tilfælde af LAN kampe i en given turnering, skal evt. brug af standins meldes til admins senest dagen før LAN kampene.
 • 3.2.3 – Hvis stand-in skal bruges i en kamp, skal spilleren han erstatter, have forladt serveren, inden stand-in joiner serveren.
 • 3.2.4 – Tilføjelse af en stand-in skal ske meldes til en admin senest dagen før kampstart, og skal gøres ved at sende følgende oplysninger til en admin på Discord via en ticket:
  Holdnavn:
  Spillerens Nick:
  Spillerens SteamID:
  Spillerens Email:
  Spillerens Fulde Navn:

§3.3 – Kampstart

 • 3.3.1 – Coach er tilladt.
 • 3.3.2 – Hvis et hold ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
 • 3.3.3 – Er det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5).
 • 3.3.4 – Tidspunkt for kampstart er det tidspunkt som står opgivet på Toornament.

§3.4 – Kniv runde

 • 3.4.1 – Kampen starter med en kniv runde for at bestemme hvilken side, det pågældende hold starter på.
 • 3.4.2 – Under kniv runden er det kun tilladt at bruge kniv og decoy.
 • 3.4.3 – Hvis en spiller bruger pistol eller planter bomben går kniv runden til det modsatte hold.
 • 3.4.4 – Kniv runden er først ovre når det ene hold har dræbt alle modstandere på det modsatte hold.

§3.5 – Pausing

 • 3.5.1 – Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.

 • 3.5.2 – Hvert hold har 4 taktiske pause á 30 sekunder pr. map, inkl. overtime.

 • 3.5.3 – Når et hold pauser, SKAL man oplyse sin modstander om det er en taktisk eller en teknisk pause ved at skrive enten “tac” eller “tech” i chatten så snart man pauser.

 • 3.5.4 – Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.

§3.6 – Efter kampen

 • 3.6.1 – Efter kampen rapporteres resultatet til en admin eller registreres på Toornament. Fejlmelding af resultatet i større omfang kan resultere i default win til modstanderen.

§4 – Snyd

§4.1 – Generelt

 • 4.1.1 – Ingen former for snyd er tilladt i eSport.dks turneringer.
 • 4.1.1.1 – Herunder men ikke begrænset til aimbot, wallhack, misfarvet models, no recoil, No-Flash og sound ændringer. eSport.dk forbeholder sig retten til at tilføje nye ting til denne liste under turneringen.
 • 4.1.2 – Deltager man med et aktivt ban, udelukkes man i 2 år.
 • 4.1.3 – Hvis du har skiftet alias i turneringer indenfor de seneste 2 år, skal admins have en liste over de alias, som er brugt indenfor de seneste 2 år.
 • 4.1.4 – Deltager du under falsk alias, gives 2 års udelukkelse.
 • 4.1.5 – Det er spillerens eget ansvar, at kontrollere eventuelle bans.
 • 4.1.6 – Ethvert forsøg på at bøje eller udnytte reglerne kan resultere i øjeblikkelig udelukkelse.
 • 4.1.7 – eSport.dk kan til enhver tid udelukke spillere, uden at årsagen offentliggøres.

§4.2 – Procedure

 • 4.2.1 – Mistænkes en spiller for snyd, skal man bede eSport.dk admins om demo senest 15 min efter kampen (se paragraf §4.3).
 • 4.2.2 – Når man efterspørger demo skal man give en detaljeret beskrivelse af hvorfor man mener at modstanderen snyder. Evt. kan der gives videoklip fra plays.tv eller YouTube.
 • 4.2.3 – Anklagen skal holdes mellem holdene og eSport.dk.
 • 4.2.4 – Når sagen betragtes som afsluttet af eSport.dk, kan man frit offentliggøre sine anklager.
 • 4.2.5 – Overtrædes et givet punkt, kan det anklagende hold bortvises.

§4.3 – Demo

 • 4.3.1. – Det er ikke tilladt at kræve in-eye demoer af andre årsager end mistanke om regelbrud.
 • 4.3.2. – GOTV Demoer kan derimod frit benyttes til alt andet end mistanke om regelbrud.
 • 4.3.3 – Alle spillere og træner skal optage in-eye demoer af enhver kamp. Der må maximalt mangle de 3 første runder, for at demoen er gyldig.
 • 4.3.4 – Plays.tv eller andet record software godkendes ikke som gyldig demo.
 • 4.3.5 – Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. map.
 • 4.3.6 – Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin på Discord. Forespørgsler som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.
 • 4.3.7 – Forespørgelse af demo skal ske senest 15 minutter efter kampens afslutning.
 • 4.3.8 – Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold, samt en turnerings admin.
 • 4.3.9 – Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt.
 • 4.3.10 – Demoen vil derefter blive givet ud til et betroet Demo Team som vil give sin vurdering ud fra de specifikke tidspunkter.
 • 4.3.11 – Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
 • 4.3.12 – Hvis det anklagede hold ikke kan fremsende en gyldig demo, vil holdet tabe den pågældende kamp. Det andet hold vil efterfølgende ikke blive sendt videre i turneringen.

§4.4 – Forbehold

 • 4.4.1 – eSport.dk forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.
 • 4.4.2 – eSport.dk forbeholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager.

§4.5. – Eksisterende bans

 • 4.5.1. – Modtages VAC ban efter 1. januar 2017 er man permanent udelukket fra

eSport.dks turneringer.

 • 4.5.2 – Er et VAC ban modtaget inden 1. januar 2017 kan man frit deltage i vores turneringer.
 • 4.5.3 – Alle spillere som har et Gameban som er over 730 dage gammelt kan deltage. Dette gælder dog kun hvis snyd er taget i en vore egne turneringer, eller hvis det er andre turneringer at vi så kan få udleveret bevis herfor. Kan vi ikke få bevis udleveret, så banner vi ikke.
 • 4.5.4 – Fjernes VAC ban af Valve, kan man igen deltage omgående.
 • 4.5.5 – Har man et aktivt cheat ban på FACEIT, CEVO, ESEA, eller ESL kan man ikke deltage i eSport.dk turneringer.

§4.6 – eSport.dk cheat bans

 • 4.6.1 – Ved begrundet mistanke om snyd, kan eSport.dk admins bortvise en spiller samt hold omgående fra en igangværende turnering.
 • 4.6.2 – Kendes man skyldig i den efterfølgende efterforskning modtages en straf som vurderes fra sag til sag.
 • 4.6.3 – eSport.dk er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.
 • 4.6.4 – Alle beslutninger træffes udelukkende af eSport.dk.
 • 4.6.5 – Disse regler gælder for alle turneringer afviklet på eSport.dk, Copenhagen Games og The Party.

§4.7 – Scripts

 • 4.7.1 – Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
 • 4.7.2 – Kun buy-scripts er tilladt.
 • 4.7.3 – Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation og/eller udelukkelse.

§5 – Specielle regler

 • 5.1 –  Specielle regler kan til enhver tid overtrumfe det generelle regelsæt, her gælder paragraf §1-4, og kan ændres af Turnerings Admin både før og under turnering.

§5.2 – CS:GO ligaen

 • 5.2.1 – CS:GO Ligaen afvikles som divisioner af 8-12 hvor der spilles single round-robin.
 • 5.2.2 – Tilføjelse af en stand-in skal ske meldes til en admin senest 24 timer før kampstart, og skal gøres ved at sende følgende oplysninger til en admin på Discord via en ticket:
  Holdnavn:
  Spillerens Nick:
  Spillerens SteamID:
  Spillerens Email:
  Spillerens Fulde Navn:
 • 5.2.3 – Hvis en kamp ender 15-15 skal den afgøres ved at spille overtime.
 • 5.2.5 – Når kampprogrammet i en given sæson udkommer, skal alle hold sørge for at min.  én kontaktperson er på Discord serveren har fået tildelt en rolle for holdet.

§5.3 – FirmaCS

 • 5.3.1 – Tilføjelse af en stand-in skal ske meldes til en admin senest 24 timer før kampstart, og skal gøres ved at sende følgende oplysninger til en admin på Discord via en ticket:
  Holdnavn:
  Spillerens Nick:
  Spillerens SteamID:
  Spillerens Email:
  Spillerens Fulde Navn:

§5.4 – EDU CS

 • 5.4.1 – Ved tilmelding SKAL holdet inkludere skolens navn i holdnavnet.

 • 5.4.2 – Alle hold skal have min. én kontaktperson på følgende Discord server: https://discord.gg/FdUrBHP