Forberedelser og opgaver

Inden du begynder at snakke med andre som kunne være med i administrationen eller spillerne, skal du forberede og afklare en række forhold. Sørg for at de ting er på skrift, så alle er 100% klar over aftalerne. Alt for ofte går samarbejde galt, fordi man ikke har forventnings afstemt eller lavet klare aftaler om hvem der skal hvad osv.

1. Ejerskab
Det gælder om at lave en meget klar aftale om ejerskabet på projektet. Uanset om det er dig selv der ejer projektet eller I skal eje det i fællesskab, så skal det være tydeligt, og helst på skrift.

2. Opgaver / ansvar
Sørge for at lave en liste med de opgaver/ansvarsområder som I har hver især. Herunder også at skrive detaljer på f.eks. hvornår de enkelte opgaver skal være færdige. Få så mange detaljer ned på papir om de enkelte opgaver som muligt.

Opgaver som du bør have klaret eller have på dagsorden når du skal snakke med resten af gruppen:

 • Hold navn
 • Domænenavn (husk den der registrerer navn ofte også ender med at eje domænenavnet)
 • Hjemmeside
 • Facebook profil
 • Spiller kontrakter
 • Egen server
 • Liste med online turnering I skal deltage i
 • Liste med events I skal deltage i
 • Træningsdage
 • Fordeling af evt. præmiebeløb. (f.eks. 80% til spillerne, og 20% til klubkassen)

Opgaver som I skal klare løbende, og som enten kan være dig selv, eller hvis I er flere så til fordeling iblandt jer.

 • Ingame leder (kaptain)
 • Caller
 • Hvem sørger for det praktiske med tilmeldinger osv.
 • Kontaktperson til turneringerne og de events man skal deltage i
 • Hvem bestemmer omkring spiller der skal ud og nye der skal ind