Valg og beskrivelse


Trin2 handler om at træffe valg, og beskrive de valg du træffer samt dine tanker bag.
Flg. skal du tænke over, tage beslutning om og tilsidst skrive det ned.

  1. Hvem skal du have med i projektet
  2. Hvilket spil vil du kaste dig ud i
  3. Hvilke turneringer skal I deltage i
  4. Start økonomien
1. Hvem skal du have med i projektet
Hvis ikke du allerede er i gang med at snakke med nogle venner og bekendte om at starte projektet op, så bør du begynde at overveje at snakke om det lidt rundt i dit eget netværk. Der er en god chance for at nogen som du allerede spiller med, eller som du kender fra esporten og spil også går med lign. tanker.
I starten vil du nok skulle løbe rigtigt meget af det op selv, men det handler om at sikre at man er flere hænder og kræfter til at løfte opgaven. Mit umiddelbare bud er at man minimum børe være 2 og gerne 3, så man ikke løber træt i det.

Det kan sagtens være spillere der er med i administrationen i starten. På sigt skal det dog ikke være således. Spillerne skal have lov til fokuser 100% på deres spil. Det vigtige er at der er 100% klarhed om hvilke opgaver de enkelte har ansvaret for, samt HVORNÅR de skal levere.

Har du ikke allerede kig på nogle bestemte personer, så kan du starte med at lave en oversigt over alle opgaver, inden du begynder at søge efter flere hænder.

2. Hvilket spil vil du kaste dig ud i.
Lade være med at kaste dig ud i alle spil på en og samme tid. Tag et spil af gangen. Danmark har altid været et Counter Strike land, og er det fortsat, selvom League of Legends er vokset kraftigt. Men uanset - vælg et spil, og koncentrere dig om det, inden du begynder at kaste dig ud i mere.

Lige nu er Counter Strike, League of Legends og Hearthstone de mest varme eSports titler.

3. Hvilke turneringer skal I deltage i
Tænk skridt for skridt.
Du vil nok komme til at skulle skifte ud i spillerne undervejs, eller de selv splitter osv.
Start ud med deltagelse i nogle mindre turneringer, og først når I begynder at vise lidt resultater i disse turneringer, så begynde at kigge på nogle af de større. For et hold som har ambitioner, kan det være ødelæggende at få for mange negative oplevelser allerede i opbygningsafasen.

Start i det små, og byg turneringsdeltagelse op skridt for skridt.
Husk på undervejs at holde en meget klar snak om dette sammen med hele holdet, så alle har samme forventninger og forståelse af hvor man skal hen og hvordan I kommer dertil.

Det er også vigtigt at I kommer ud til så mange eSports events som muligt. Det styrker både jeres spil, og det sociale samvær styrker sammenholdet. Bare husk at du skal skabe en positive stemning omkring holdet, selv hvis det går skidt. Ofte ser man hold gå fra hinanden fordi man har haft en skidt event sammen. Men kommer ud af de svære tider sammen, så står man også stærkere fremover.

Lige nu, i Danmark er der flg. etablerede danske turneringer: Du skal nu kontakt disse turneringer, finde ud ag hvornår deres tuneringer starter og hvad det koster at være med de forskellige steder.

4. Start økonomi
Vi kigger på mulighederne for økonomisk opbakning i anden artikel om sponsorjagten.

For nu skal du vide at, som med startup i alt andet er økonomien svær. Der er næppe en stor sponsor på sidelinien, og de færreste kan/vil gå ind og dække for alle udgifter i et nystartet hold. Derfor vil det med al sandsynlighed, i starten, være jer selv der skal dække de fleste af udgifterne.

Du skal lægge et budget, så alle ved hvad de går ind til når I starter op. Start med de vigtigste ting for at I kan komme igang. Som f.eks.:
  • Deltagelses gebyr for både online turneringer og events
  • Transport udgifter til events.
Næste fase i udgifter er f.eks.:
  • Logo design
  • Hjemmeside/facebook side
  • Tshirts for holdet. Skaber bedre synlighed og kan også påvirke jeres seriøsitet
Evt. kan man sætte et budget for 6 mdr. af gangen eller for 1 år frem.
Det handler om at gøre det meget tydeligt for alle hvad det betyder for dem økonomisk, indtil der kommer en sponsor på.