UCH Business: Erhvervsskole med esport

Som den første erhvervsskole tilbyder UCH Business, at eleverne kan få undervisning i esport, i kombination med deres EUX / EUD. Gennem esport trænes en række kompetencer som fx samarbejde, strategi, sprog, talforståelse og ressourceforbrug. Netop disse kompetencer er også centrale i en række fag, når eleverne uddanner sig inden for kontor, butik og handel. Undervisningen i esport komme til at foregå 4-6 timer om ugen som en del af hverdagen på skolen. Men esport kommer ikke til at stå alene. Nethandel, brug af sociale medier og Virtuel Reality samt udviklingen i brugen af robotter og droner er andre områder, der vil være fokus på i uddannelsen af fremtidens Digitale Frontløbere. Både private og offentlige virksomheder giver udtryk for, at der er behov for Digitale Frontløbere, når de skal ansætte elever. UCH Business er allerede i dialog med flere virksomheder, der ser tilbuddet, som et godt skridt i den rigtige retning for at tiltrække flere og bedre kvalificerede elever til en karriere i erhvervslivet. UCH Business vil skabe digitale frontløbere gennem esport og sociale medier Virksomhederne inden for butik, handel og kontor står over for en fremtid, hvor digitale løsninger og nye teknologier i højere og højere grad bliver en del af hverdagen. Den virkelighed vil UCH Business forberede eleverne på både EUX Business og EUD Business til, ved at gøre dem til digitale frontløbere. Digital Frontløber er et tilbud til de elever, som ønsker at have særlig fokus på fx esport, sociale medier og Virtuel Reality i deres uddannelse. I undervisningen kombinerer man kompetencerne fra de kendte grundfag og de digitale redskaber. På den måde bliver eleverne klædt på til de udfordringer, som venter i erhvervslivet, hvor kendskab til digitale og teknologiske løsninger er en nødvendighed. De unge er allerede i høj grad aktive i e-sport og på de sociale medier i deres fritid. Nu skal færdighederne trækkes med ind i deres uddannelse og fremtidige karriere. Samtidig skal eleverne være klar til at tage udfordringen op, når nye teknologier og digitale løsninger skal indføres i erhvervslivet. www.ucholstebro.dk   

Login
 Glemt password?
Registrer