Skat jagter esport

I lang tid har det været lidt usikkert hvordan esport skal behandles skattemæssigt.
Det er det fortsat, men nu begynder Skat at røre lidt på sig.

Skatlovrådet har været inde og se lidt på den skattemæssig gråzone der er skabt baseret på cyberspace - et område som idag kaldes "det tredje arbejdsmarked". Det antages at over 300.000 har indtægter fra det tredje arbejdsmarked, og præcis hvordan de skal defineres og beskattes er uafklaret.
De er ikke virksomheder eller foreninger, og de har mange forskellige typer af indtægter, og derfor kan det være svært både at definer dem og beskatte dem. 

Arrangører
For organisationer der driver turneringer/events er det i første omgang meget lige til. Uanset om man er en forening eller en virksomhed på dansk jord følger man de sævanlige regler for moms og skat, sålænge det handler om driften af hvad end man nu laver.

Tvivlen for arrangør opstår ved skatteforhold omkring præmie udlevering. 
Skal man fratrække skat inden udlevering af præmien ?
Skal man lade folk skriver under på et dokument og lade dem selv afregne med Skat ?
Hvad med udenlandske spillere ?
osv.

Spillere
Hvor en løn* til en esportsudøver måske er meget nærliggende at sammenligne med hvordan feks. fodboldspillere eller andre sportsudøvere har været beskattet, har det været lidt svært at gennemskue hvordan præmierne skal beskattes. Situationerne kan være lidt komplekse og med forskellige variationer.

En dansk spiller som vinder præmie, til et event på dansk jord
En dansk spiller som vinder præmie, på en fysisk rejse til et EU land
En dansk spiller som vinder præmie, på en fysisk rejse udenfor EU 
En dansk spiller som vinder præmie, i en online turnering i Danmark
En dansk spiller som vinder præmie, i en online turnering som håndteres i et andet EU land
En dansk spiller som vinder præmie, i en online turnering som håndteres i et landen udenfor EU
En udenlandsk spiller fra et EU som kommer til Danmark og vinder
En udenlandsk spillere fra et lande udenfor EU som kommer til Danmark og vinder
Osv.

Situationer er rigtige mange når det kommer til esports udøvere.

* Løn
Lønnen kan være en blanding af løn, bolig, bil, beklædning, rejser, udstyr osv. 

Andre forhold
Dertil kommer streamers, youtubere, bloggere osv., som jo har en række forskellige indtægter enten i form af betalende subscribers, reklameindtægter, reklamegaver, donationer, sponsorater osv.

Betalingerne
Hvor man i den fysiske verden har forholdsvis nemt ved at kontrollere pengestrømme fordi det hele efterhånden siver ind/ud via banken, så er situationen noget anderledes i cyberspace.

Der er op til flere organisationer som tilbyder online håndtering af betalinger og lign. Fuldstændigt samme funktioner som bankerne, og de fleste af disse online tjenester har ganske mange år bag sig, er ganske sikre og drevet af forretningsfolk. Det er ikke anderledes end de banker vi kender herhjemme, men forskellen er at de ikke eksisiterer på dansk jord og er derfor ikke 100% kontrollerbare af de danske myndigheder.

Det gør det muligt både at modtage og betale penge online, udenom kontrollen af danske myndigheder, og derfor bliver folks cyberspace indtjening således ret svært at kontroller.

Skatterabat skal lokke folk til
Størrelserne af mange af disse individuelle transaktioner er ikke store nok til at Skats maskineri sættes igang, men samlet set udgør det en voldsomt stor indtjening, som kun vokser og vokser.

Fordi muligheden for kontrol er lige nul i mange situationer, så er skattelovrådet igang med at se på en model, som med en rabat på beskatning af indtægter i det tredje arbejdsmarked, skal lokke folk frem med betalinger til det danske rige.

Ingen ved lige nu hvad det ender op med, men der er ingen tvivl om at der kommer en eller anden form regulering på området.

kilde:
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-24-minister-vil-lokke-bloggere-til-at-betale-skat-med-saerlig-rabat

Skat står fast - esport ER sport
https://www.computerworld.dk/art/239706/skat-slaar-fast-esport-og-computerspil-er-sportsgrene 

Skat : esportsudøvere kan oprette en sportspension
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2247238

 


Login
 Glemt password?
Registrer